ΔΕΗ: Μείωσε τον συντελεστή εκπομπών CO2 κατά 21,5% την τελευταία 25ετία

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Τη μείωση του συντελεστή εκπομπών CO2 του συνολικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής κατά 21,5% περίπου σε σχέση με το 1990 έχει πετύχει η ΔΕΗ, όπως προκύπτει από τον απολογισμό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης του έτους 2015, τον οποίο δημοσίευσε η εταιρεία.

Η ΔΕΗ, ως μία μεγάλη επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιεί και καταναλώνει μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών και άλλων υλικών, τόσο για τις ανάγκες της διαδικασίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για τις λοιπές ανάγκες της. Το βασικό ορυκτό καύσιμο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας είναι ο λιγνίτης, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά και το μοναδικό ορυκτό καύσιμο που παράγει η χώρα μας, ενώ ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της εταιρείας.

Τα νησιωτικά συστήματα παραγωγής βασίζονται στην κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου (μαζούτ χαμηλού θείου και ντίζελ) για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Ειδικότερα, το 2015 η ΔΕΗ μείωσε τις εκπομπές CO2 κατά 12,7% σε σχέση με το 2014. Ο μέσος συντελεστής εκπομπής CO2 των θερμικών της Μονάδων (1,21 t CO2 / MWh) μειώθηκε κατά 4,0% σε σχέση με τα επίπεδα του 2014 (1,26 t CO2 / MWh), ενώ ο μέσος συντελεστής εκπομπής του συνόλου των μονάδων (θερμικές και υδροηλεκτρικά) μειώθηκε κατά 8,9% (από 1,12 t CO2 / MWh το 2014 σε 1,02 t CO2 / MWh το 2015).

Οι τιμές του μέσου συντελεστή εκπομπής των θερμικών μονάδων εξαρτώνται από την ποιότητα του εξορυσσόμενου λιγνίτη, αλλά και τη συμμετοχή λιγνίτη και φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Το 2015, η καθαρή παραγωγή ενέργειας από τις λιγνιτικές μονάδες μειώθηκε κατά 14,5% (3.291 GWh) ενώ η καθαρή παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 12,3% (484 GWh) λόγω και της παραγωγής της νέας μονάδας φυσικού αερίου της ΔΕΗ «Μεγαλόπολη V».

Η τιμή του συνολικού μέσου συντελεστή επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγικότητα των υδροηλεκτρικών μονάδων. Το 2015 η παραγωγή ηλεκτρισμού από τις υδροηλεκτρικές μονάδες αυξήθηκε κατά 38% σε σχέση με το 2014 (λόγω των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών που επικράτησαν το α’ τρίμηνο 2015), με αποτέλεσμα η συνεισφορά των υδροηλεκτρικών μονάδων στο σύνολο της ηλεκτροπαραγωγής από τις μονάδες της ΔΕΗ να αυξηθεί στο 16% της καθαρής παραγωγής το 2015 (από 11% το 2014).

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, η ΔΕΗ εφαρμόζει στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, τα οποία και πιστοποιεί σταδιακά.

Μέχρι σήμερα η ΔΕΗ διαθέτει πιστοποιημένα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004) στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και σε άλλους σταθμούς, οι οποίοι παράγουν το 87% περίπου της παραγόμενης από τη ΔΕΗ ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, με στόχο την παρακολούθηση των εκπομπών αέριων ρύπων, η ΔΕΗ λειτουργεί δίκτυο 35 σταθμών μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας και μετεωρολογικών παραμέτρων, στις ευρύτερες περιοχές των μονάδων παραγωγής και των ορυχείων, το οποίο αναπτύσσεται περαιτέρω όταν προκύπτει ανάγκη.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση