Αύξηση της ανακύκλωσης και μείωση στη χρήση νερού από την Coca-Cola Τρία Έψιλον

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης για την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία έχει συμβάλλει μεταξύ άλλων στη μείωση κατά 10,2% του δείκτη χρήσης νερού στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της, καθώς και στην ανακύκλωση σε ποσοστό 86,6% των στερεών αποβλήτων της, ακολουθεί η βιομηχανία Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Ορθολογική διαχείριση νερού, προστασία του κλίματος, συσκευασία και ανακύκλωση και εξοικονόμηση ενέργειας είναι τα πεδία, στα οποία επικεντρώνει η εταιρεία όσον αφορά στις ευρύτερες δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης που υλοποιεί.

Ειδικότερα, σε συνεργασία με το διεθνή οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), η Coca-Cola Τρία Έψιλον συμβάλλει στην υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση του νερού.

Όλα τα εργοστάσια της στην Ελλάδα διαθέτουν τις δικές τους εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ή χρησιμοποιούν τις κατά τόπους εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των ανάλογων δήμων. Το επεξεργασμένο νερό που απορρέει προς το περιβάλλον είναι κατάλληλο για χρήση στη γεωργία και υποστηρίζει τη διαβίωση των φυτών και των υδροβίων οργανισμών.

Σε διεθνές επίπεδο, ο όμιλος Coca‑Cola HBC είναι ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για το Νερό (Water_Mandate of the UN Global Compact). Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της βιωσιμότητας του νερού στη λειτουργία των επιχειρήσεων, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις κοινότητες.

Ακόμη, στα εργοστάσια εμφιάλωσης, εφαρμόζονται προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για να περιοριστούν οι εκπομπές CO2, που αντιστοιχούν σε κάθε λίτρο αναψυκτικού που παράγεται.

Στο επίπεδο της ενέργειας, προσπάθεια γίνεται και προς την κατεύθυνση της εγκατάστασης ψυκτικού εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Έτσι, με τα νέα μοντέλα ψυγείων και με συστήματα διαχείρισης ενέργειας, τα ψυγεία που αγοράζει η εταιρεία έχουν 50% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με το 2004.

Για το ζήτημα της συσκευασίας-ανακύκλωσης, η εταιρεία στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις συσκευασίες σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους. Αυτό πραγματοποιείται ακολουθώντας τη βασική αρχή της μείωσης, ανάκτησης, και επαναχρησιμοποίησης.

Με το νέο πώμα που υιοθετήθηκε μέσα στο 2016 για όλες τις συσκευασίες PET της εταιρείας, η εξοικονόμηση στο πλαστικό του πώματος ανέρχεται σε 25% σε ετήσια βάση.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση