Προσκλήσεις έργων για το περιβάλλον από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Στον τομέα του Περιβάλλοντος εστιάζουν οι νέες προσκλήσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος και εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Ειδικότερα για τον τομέα των απορριμμάτων ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος υπέγραψε:

  1. Πρόσκληση μετά από εκχώρηση από το Ε.Π. “Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” η οποία αφορά σε “Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων” και απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας και σε άλλους φορείς κατά αρμοδιότητα (ΦΟΣΔΑ). Μέσω της πρόσκλησης χρηματοδοτούνται:

-Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών ή/και Σταθμοί Μεταφόρτωσης για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα

-Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων

-Κεντρικές Μονάδες ανάκτησης προδιαλεγμένων βιο-αποβλήτων ή σύμμεικτων αστικών αποβλήτων.

-Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ)

-Αναβάθμιση υφιστάμενων ΧΥΤ στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ).

-Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης.

-Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης.

-Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου.

Η πρόκληση έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 11.067.958ευρώ και είναι ανοικτή για υποβολή προτάσεων από 2/1/2016 έως 31/3/2017.

  1. “Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην ΠΙΝ” μέσω του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020. Η πρόκληση απευθύνεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τους Δήμους της ΠΙΝ, έχει προϋπολογισμό 260.000ευρώ και αφορά σε δράσεις ευαισθητοποίησης των κατοίκων της ΠΙΝ με στόχο την συμμετοχή και ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής, ανακύκλωσης, χρήσης των Πράσινων σημείων και γενικότερα, τη λειτουργία του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Υποβολή προτάσεων από 2/1/2016 έως 31/2/2017.
  2. Παρατείνεται έως 31/3/2017 η προθεσμία υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση που έχει ήδη εκδοθεί για “Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων” και απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας. Υπενθυμίζεται ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση αυτή είναι:

-Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης

-Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων.

-Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων.

-Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 6.579.101ευρώ

“Πρέπει οι Δήμοι της Περιφέρειας να ανταποκριθούν άμεσα και να ξεκινήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για να απορροφήσουν τα 17.907.059 ευρώ που είναι διαθέσιμα για τις δράσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου, το πρόβλημα των απορριμμάτων είναι εκρηκτικό και αποτελεί πρώτης τάξης ευκαιρία η αξιοποίηση των χρημάτων που εξασφάλισε η Περιφέρεια για τους Δήμους των Ιονίων Νήσων”, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος.

Ο κ. Γαλιατσάτος πρόσθεσε επίσης ότι η ΠΙΝ εντείνει τις προσπάθειές της για την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους, επεσήμανε ότι ήδη υπάρχει παράταση υποβολής προτάσεων σε μια από τις προσκλήσεις και κάλεσε τους Δήμους να μην αφήσουν κι αυτό το χρονικό περιθώριο να περάσει άπρακτο.

Στον τομέα των υδάτων ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων υπέγραψε:

  1. Πρόσκληση με τίτλο “Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητάς τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής”. Η πρόσκληση εντάσσεται στον Άξονα 2 “Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, έχει προϋπολογισμό 2.893.585ευρώ και απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ της ΠΙΝ. Αφορά σε δράσεις:

-Παρακολούθησης της λειτουργίας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

-Οργανωτική, λειτουργική και διοικητική εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

-Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των υδάτων της χώρας.

-Masterplan ύδρευσης.

-Δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.

-Ενίσχυση επιθεωρήσεων για την παρακολούθηση και έλεγχο εφαρμογής των μέτρων.

-Ειδικές δράσεις ελέγχου εκπομπής ρύπων και απολήψεων στα υδατικά συστήματα.

Η προθεσμία υποβολής των σχετικών προτάσεων είναι από 2/1/2016 έως 28/2/2017.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση