Πώς η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μπορεί να ευνοήσει τον κτηνοτρόφο

του Νίκου Αβουκάτου

Η συμβολή της κτηνοτροφίας στην κλιματική αλλαγή έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις τα τελευταία χρόνια και απασχολεί τους επιστήμονες, τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών σε όλα τα επίπεδα, τους παραγωγούς και άλλους εμπλεκόμενους. Ο κτηνοτροφικός τομέας συνεισφέρει περίπου το 18% των συνολικών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ στην ΕΕ η σχετική συνεισφορά είναι περίπου το 13%.

Επί παραδείγματι, κατά την εκτροφή των ζώων ελευθερώνονται σημαντικές ποσότητες μεθανίου, το οποίο είναι ισχυρό αέριο θερμοκηπίου, με δυναμικό παγκόσμιας θέρμανσης πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του διοξειδίου του άνθρακα που είναι το πιο γνωστό αέριο θερμοκηπίου. «Η αναμενόμενη άνοδος της ζήτησης για τα κτηνοτροφικά προϊόντα λόγω της αύξησης του πληθυσμού, θα εντείνει την ανάγκη για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, την κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα του τομέα», επισημαίνει, μιλώντας στη Greenagenda.gr, ο Θωμάς Μπαρτζάνας,  Δρ Γεωπόνος, κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ), του  Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, πέρα από τα άμεσα οφέλη που αφορούν στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τυποποίηση του παραγόμενου προϊόντος ως «πράσινο» προϊόν, κάτι που θα το βοηθήσει ιδίως στις διεθνείς αγορές, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών.

«Η διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας, οι φυσικοί πόροι (νερό, καύσιμα, κ.α.) και οι μέθοδοι καλλιέργειας και παραγωγής των ζωοτροφών (π.χ. χρήση λιπασμάτων) αποτελούν παραμέτρους που θα πρέπει να ελέγχονται κατά την περιβαλλοντική αποτίμηση της λειτουργίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας», υπογραμμίζει ο κ. Μπαρτζάνας.

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορα επίπεδα εκμηχανισμού των κτηνοτροφικών μονάδων. Από τα πτηνοτροφεία, στα οποία το επίπεδο εκμηχανισμού είναι πολύ υψηλό, μέχρι τα αιγοπροβατοστάσια, όπου το επίπεδο εκμηχανισμού είναι πολύ χαμηλό και όπου ακόμα και η απλή χρήση ενός αμελκτηρίου θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την υπάρχουσα κατάσταση, τόσο σε επίπεδο παραγωγικότητας όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Συνεπώς, οι τεχνικές μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μπορούν να περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη διαχείριση που να αφορά τη συνεχή παρακολούθηση των παραμέτρων που καθορίζουν την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος, το σιτηρέσιο των ζώων, τη χρήση σύγχρονου και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας εξοπλισμού σε κτήρια κατάλληλα κατασκευασμένα (σε ό,τι αφορά υλικά αλλά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά) που θα λειτουργεί με σύστημα αυτοματισμών, παράλληλα με την καταγραφή των βασικών στοιχείων της μονάδας.

Στη Zootechnia 2017, σε ημερίδα θα παρουσιαστούν θέματα από ερευνητικά έργα που έχει ολοκληρώσει το ΕΚΕΤΑ την τελευταία πενταετία σε συνεργασία με άλλους ακαδημαϊκούς- ερευνητικούς φορείς και κτηνοτροφικές παραγωγικές επιχειρήσεις.

Στην ημερίδα, διάρκειας περίπου 4 ωρών, θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν τη διατροφή των ζώων, τεχνολογίες εξοπλισμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, περιβάλλον και εκπομπές ρύπων από κτηνοτροφικές μονάδες, και τεχνικές μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση