Σε διαβούλευση τα σχέδια δράσης για ασπροπάρη και κιρκινέζι

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε από τη Δευτέρα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) στην Ελλάδα».

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ «Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη (Neophron percnopterus), στη Βουλγαρία και την Ελλάδα» (LIFE10 NAT/BG/000152) , συντάχθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τον Ασπροπάρη στην Ελλάδα, με άμεσο στόχο την αποτροπή της εξαφάνισης του είδους και την αποκατάσταση των πληθυσμών του σε «ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης» στις περιοχές αναπαραγωγής του στην Ελλάδα. Συμβατική υποχρέωση του προγράμματος αποτελεί η έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΕΣΔ) για τον Ασπροπάρη στην Ελλάδα από Δημόσια Αρχή.

O Ασπροπάρης αποτελεί το μοναδικό μεταναστευτικό είδος γύπα (πτωματοφάγο αρπακτικό) από τα τέσσερα είδη που απαντώνται στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Λόγω της ραγδαίας μείωσης των πληθυσμών του στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής εξάπλωσής του, το είδος συμπεριλαμβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο της Παγκόσμιας Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN) ως «Kινδυνεύον» και ως «Κρισίμως Κινδυνεύον» στο Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Προστατεύεται επίσης αυστηρά από τις διεθνείς Συμβάσεις της Βέρνης και της Βόννης, καθώς και από τη Σύμβαση γα το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES).

Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τον Ασπροπάρη, δεδομένου του εξαιρετικά μικρού αναπαραγόμενου πληθυσμού του Ασπροπάρη στην Ελλάδα, είναι η λήψη επειγόντων μέτρων για την ανάσχεση της μείωσης και την σταθεροποίηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Ασπροπάρη κυρίως μέσω:

  • της δημιουργίας ασφαλών περιοχών αναπαραγωγής με μειωμένο ρίσκο δηλητηρίασης, σύγκρουσης με ανεμογεννήτριες και ηλεκτροπληξίας,
  • της αύξησης της διαθεσιμότητας τροφής και
  • της μείωσης της όχλησης κοντά στις φωλιές.

Επιπρόσθετα, στόχος του ΕΣΔ είναι η βελτιστοποίηση της παρακολούθησης και της έρευνας του πληθυσμού του είδους στην Ελλάδα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος, καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από στην εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και τις 23.2.2017 και ώρα 15:00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση της της Υπουργικής Απόφασης.

Σε διαβούλευση και το σχέδιο για το Κιρκινέζι στον Θεσσαλικό Κάμπο

Παράλληλα, το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι (Falco naumanni) στον Θεσσαλικό κάμπο».

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Φύση «Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) σε τρεις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας», συντάχθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης (ΠΣΔ) για το Κιρκινέζι στον Θεσσαλικό κάμπο. Ο στόχος του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης είναι η βελτίωση του καθεστώτος του Κιρκινεζιού κατά μια βαθμίδα σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (από την κατηγορία ΤΡΩΤΟ (VU) στην κατηγορία ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟ(NT)).

Σήμερα, ο σημαντικότερος πληθυσμός του είδους παρατηρείται στην Θεσσαλία όπου εκτιμάται ότι το 75% του συνολικού πληθυσμού της χώρας αναπαράγεται εκεί. Εκτός Θεσσαλίας αποικίες που αριθμούν λίγες δεκάδες ζευγαριών βρίσκει κανείς διάσπαρτες στην ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και στα νησιά της Λήμνου και της Λέσβου.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου δράσης μέσω των δράσεων που προτείνονται αναμένεται να είναι τα παρακάτω:

  • Βελτίωση της μέσης αναπαραγωγικής επιτυχίας του Θεσσαλικού πληθυσμού του είδους.
  • Βελτίωση των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του είδους στις καλλιέργειες και τα λιβάδια.
  • Αύξηση του ρυθμού επιβίωσης των νεαρών ατόμων και διατήρηση του ρυθμού επιβίωσης των ενηλίκων στα σημερινά επίπεδα.
  • Καθορισμός των απειλών και των αναγκαίων διαχειριστικών πρακτικών για τις περιοχές χρήσης πριν την μετανάστευση και των σταθμών ανεφοδιασμού στη μετανάστευση.
  • Επέκταση της κατανομής του αναπαραγόμενου πληθυσμού σε περιοχές όπου το είδος ήταν παρόν στο παρελθόν ή σε καινούργιες περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα.
  • Βελτίωση του συντονισμού των δράσεων διατήρησης, της παρακολούθησης και της ανταλλαγής πληροφορίας στον Θεσσαλικό κάμπο.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος, καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από στην εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και τις 17.2.2017 και ώρα 15:00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση της της Υπουργικής Απόφασης.

Οι ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ, τα σχέδια ΥΑ και τα παραρτήματα, ΕΔΩ.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση