Η ΕΕ μείωσε κατά 22% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από το 1990

Σε «καλό δρόμο» ως προς την επίτευξη των ενεργειακών στόχων βρίσκεται η Ευρώπη, σύμφωνα με τη δεύτερη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης.

Μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται ότι οι χώρες της ΕΕ έχουν προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και έχουν μεταβεί σε μία εποχή χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Ως εκ τούτου, η ΕΕ έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, κυρίως των στόχων του 2020 για την ενέργεια και το κλίμα, ενώ έχει ήδη επιτύχει τον στόχο για τελική κατανάλωση ενέργειας.

Το ίδιο ισχύει και για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου: το 2015, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ήταν κατά 22% χαμηλότερες από το επίπεδο του 1990.

Η ΕΕ βρίσκεται επίσης σε καλό δρόμο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου - με βάση τα δεδομένα του 2014 - το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έφθασε το 16% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας.

Μια άλλη σημαντική τάση είναι το γεγονός ότι η ΕΕ εξακολουθεί να αποσυνδέει με επιτυχία την οικονομική της ανάπτυξη από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Κατά την περίοδο 1990 - 2015, το συνδυασμένο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 50%, ενώ οι συνολικές εκπομπές μειώθηκαν κατά 22%.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση