Οικολόγοι Πράσινοι: Οι επτά προτεραιότητες στη διαχείριση απορριμμάτων

Σε ψήφισμα σχετικά με τις προτεραιότητές του Κινήματος στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, προχώρησαν οι Οικολόγοι Πράσινοι στο 13ο Τακτικό Συνέδριο τους, θέτοντας προτεραιότητες δράσης και παρέμβασης προς την κυβέρνηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία.

Συγκεκριμένα, το Συνέδριο, όπως ανακοινώθηκε, υποστηρίζει:

- Ολοκλήρωση και ψήφιση του νέου Νόμου της Ανακύκλωσης με βάση την εισήγηση που εγκρίθηκε από το ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης  χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις από τη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ αλλά και κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης στη Βουλή.

- Ολοκλήρωση και ψήφιση της νέας ΚΥΑ για τη μείωση της πλαστικής σακούλας προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής πρόληψης και της αξιοποίησης των πόρων για δράσεις μείωσης και αλλαγής καταναλωτικού προτύπου.

- Επικοινωνιακή εκστρατεία για ενημέρωση των πολιτών, των ΟΤΑ, των σχολείων  και των κοινωνικών φορέων για τις εξελίξεις στον τομέα της πρόληψης και της ανακύκλωσης και την οργάνωση της ενεργούς συμμετοχής τους.

- Έλεγχο σε όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και έγκριση νέων επιχειρησιακών σχεδίων για την επόμενη εξαετία, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο και την επιδίωξη επίτευξης των στόχων του ΕΣΔΑ: με διαφάνεια και ενημέρωση της κοινωνίας και των συλλογικών φορέων.

- Τεχνική στήριξη, ενθάρρυνση, δράσεις αλλά και διοικητικά μέτρα τόσο σε ΟΤΑ  για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων όσο και σε φορείς  κοινωνικής /αλληλέγγυας οικονομίας για τη δημιουργία Κέντρων Ανακύκλωσης και Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή ΚΑΕΔΙΣΠ, σε συνεργασία με ομάδες πολιτών, συλλογικούς φορείς, σχολεία. Αλλά και  κριτική /πιέσεις σε ΟΤΑ που παραμένουν ανενεργοί ή επιμένουν σε πολιτικές του παρελθόντος.

- Τεχνική στήριξη, ενθάρρυνση, δράσεις αλλά και διοικητικά μέτρα για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, την εγκατάσταση καφέ κάδων και τη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού υλικού.

- Ενθάρρυνση των ΟΤΑ και των φορέων κοινωνικής /αλληλέγγυας οικονομίας για την εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.

Καταλήγοντας, οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν όλα τα μέλη τους, τις Πολιτικές Κινήσεις και τους Αυτοδιοικητικούς, να οργανώσουν πανελλαδικά συναντήσεις και εκδηλώσεις προκειμένου να υλοποιηθούν στην πράξη οι στόχοι του ΕΣΔΑ, η πρόληψη και η Διαλογή στην Πηγή.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση