Τα πιο «πράσινα» κουφώματα για αντικατάσταση μέσω του «Εξοικονομώ Κατ΄Οίκον»

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Ποια είναι τα πιο «πράσινα» κουφώματα όσον αφορά τη διαχείριση τους ιδιαίτερα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους ή ποια χρειάζονται την λιγότερη ενέργεια, προκειμένου να γίνει εφικτή η παραγωγή τους;

Για όσους σκοπεύουν να αλλάξουν κουφώματα στο σπίτι τους αξιοποιώντας και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον», απαραίτητο είναι να γνωρίζουν πως το κούφωμα με προφίλ αλουμινίου είναι το πιο ελαφρύ σε βάρος, κάτι που ισοδυναμεί με λιγότερες καταναλώσεις καυσίμων και εκπομπές αερίων ρύπων κατά τη μεταφορά του προϊόντος.

Tο κούφωμα με προφίλ αλουμινίου ενσωματώνει και τη λιγότερη ενέργεια κατά τη διεργασία της κατασκευής του.

Η διάρκεια ζωής των κουφωμάτων υπολογίζεται από 30 έως 40 έτη κατά μέσο όρο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μονωτικοί υαλοπίνακες έχουν μια διάρκεια ζωής περίπου 20 ετών, με το πλαίσιο να έχει σχεδόν διπλάσια διάρκεια ζωής.

Τα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από ξύλο, αλουμίνιο ή ξύλο και αλουμίνιο έχουν διάρκεια ζωής μεγαλύτερη των 35 ετών (κατά μέσο όρο 40-50 έτη), ενώ τα κουφώματα από PVC διάρκεια ζωής 25-30 έτη (η κύρια αιτία της μειωμένης ζωής οφείλεται στη γήρανση λόγω της υπεριώδους ακτινοβολίας).

Οι πραγματικές ιδιότητες του κουφώματος, τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και η πραγματική θέση (νότιος, βόρειος, ανατολικός ή δυτικός προσανατολισμός, κεκλιμένο ή κατακόρυφο, κοντά στη θάλασσα ή όχι, κ.λπ.), καθώς και η συντήρησή του, έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στη διάρκεια ζωής του.

Τα απόβλητα στο τέλος ζωής των κουφωμάτων είναι γυαλί, ξύλο, πλαστικό (UPVC), μέταλλο, ελαστικά και υλικά στεγανοποίησης.

Το UPVC, από το οποίο κατασκευάζονται τα πλαστικά κουφώματα, έχει θεωρηθεί ως ένα δύσκολο υλικό για ανακύκλωση. Τα κουφώματα αυτά θα πρέπει να καταστραφούν πλήρως για να γίνει ο διαχωρισμός και η ανακύκλωση των υλικών τους, κάτι που οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισης. Από διάφορες μελέτες προκύπτει ένα ποσοστό 10-13,7% ανακυκλωσιμότητας των πλαστικών κουφωμάτων.

Όσον αφορά στο αλουμίνιο, οι μελέτες έδειξαν ότι περισσότερο από το 96% του αλουμινίου συλλέγεται από σημεία αντικατάστασης κουφωμάτων ή άλλες θέσεις κατεδάφισης. Σε αυτό συμβάλει και η υψηλή τιμή αγοράς του σκραπ αλουμινίου που επικρατεί στην αγορά. Το ποσοστό ανακύκλωσης των προφίλ αλουμινίου είναι περίπου 93% (λαμβάνοντας υπόψη τη συλλογή, την προετοιμασία του σκραπ και τις απώλειες κατά την τήξη του).

Τα πλαίσια από τα ξύλινα παράθυρα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την ανάκτηση ενέργειας ή να πηγαίνουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Αυτό οφείλεται στη χρήση χρωμάτων και συντηρητικών ή/και την επιδείνωση της ποιότητας του ξύλου με την πάροδο του χρόνου. Τα ξύλινα προφίλ κουφωμάτων δεν ανακυκλώνονται και το μεγαλύτερο μέρος του ξύλου ανακτάται (αποτέφρωση με ανάκτηση θερμότητας).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση