Το ΚΑΠΕ ψάχνει αιολικά πάρκα για εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πτηνών

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE12 BIO/GR/000554 με τίτλο «Επίδειξη Καλών Πρακτικών με Στόχο τον Περιορισμό των Επιπτώσεων των Αιολικών Πάρκων στη Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα» («Demonstration of good practices to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece»), το ΚΑΠΕ προτίθεται να εγκαταστήσει ένα αυτόνομο σύστημα εντοπισμού και έγκαιρης προειδοποίησης πτηνών που πετούν κοντά σε αιολικά πάρκα με στόχο την αποφυγή της πρόσκρουσής τους στα πτερύγια των ανεμογεννητριών.

Το έργο υλοποιείται από το ΚΑΠΕ και την εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων NCC, με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με κύριο στόχο την επιδεικτική εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής κατά την διάρκεια λειτουργίας αιολικών έργων για τον περιορισμό των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα.

Το σύστημα εντοπισμού και έγκαιρης προειδοποίησης χρησιμοποιεί τεχνολογίες οπτικής ανίχνευσης με κάμερες υψηλής ανάλυσης για την ανίχνευση των πτηνών σε πραγματικό χρόνο και ενεργοποιεί αυτοματοποιημένες λειτουργίες απομάκρυνσης τους από τις ανεμογεννήτριες,

Το ΚΑΠΕ έχει ήδη εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστημα στο Επιδεικτικό Αιολικό του πάρκο στην Κερατέα Αττικής και συγκεκριμένα στην Α/Γ NEG MICON/750 ΚW. Σκοπός του δεύτερου συστήματος είναι η αξιολόγηση της λειτουργίας και της απόδοσης του σε μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες και σε περιοχές εξαιρετικού οικολογικού ενδιαφέροντος όπως είναι περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Για το λόγο αυτό το σύστημα προβλέπεται να εγκατασταθεί σε υφιστάμενο αιολικό σταθμό που ανήκει στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου ή Ροδόπης με στόχο να μελετηθεί η λειτουργία του και οι δυνατότητές του. Για την υλοποίηση του στόχου το ΚΑΠΕ αναζητά εταιρείες που διαθέτουν αιολικούς σταθμούς σε λειτουργία στις παραπάνω περιφερειακές ενότητες και οι οποίες θα ενδιαφερόντουσαν για την εγκατάσταση του συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κο Κυριάκο Ρώσση στο τηλέφωνο 210 660 3364 ή να αποστείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση kros@cres.gr. Πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: windfarms-wildlife.gr

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση