4 εκατ. ευρώ για την απόκτηση δεξιοτήτων στον ενεργειακό τομέα

Δράσεις για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στον ενεργειακό τομέα, την αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας και τον χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Research, innovation and educational capacities for energy transition.

Σύμφωνα με το EurActiv.gr, ο ενεργειακός τομέας εξελίσσεται ταχέως, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, συνεχούς επιμόρφωσης και εξειδίκευσης με στόχο την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Ταυτόχρονα, η ενεργειακή καινοτομία δημιουργεί τεράστια ανάγκη για νέα ταλέντα, ικανά να αντιμετωπίσουν και να υλοποιήσουν στην πράξη την ενεργειακή μετάβαση με συστημική προσέγγιση.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση 100% για προτάσεις που θα καλύπτουν τους τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποθήκευσης ενέργειας, έξυπνων και ευέλικτων ενεργειακών συστημάτων και τέλος συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCUS).

Μεταξύ των φορέων που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικοί Φορείς, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητικά Κέντρα, Επιμελητήρια, ΜμΕ.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 06/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση