Κ.Γιουτίκας: Να αποσυρθεί το ΠΔ για το Εθνικό Πάρκο του Δέλτα Αξιού

Την απόσυρση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Πάρκο του Δέλτα Αξιού και την ανασύνταξή του στη βάση της προϊσχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης του 2009 αλλά και προτάσεων των φορέων της περιοχής, ζητά ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας. Ο ίδιος τονίζει πως σε διαφορετική περίπτωση, οι συνέπειες θα είναι η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής, δυσαρμονία μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οικοτόπων της περιοχής, μαρασμός της τοπικής οικονομίας.

O κ.Γιουτίκας θα παραστεί στη σημερινή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα στις 4 το μεσημέρι κατά την οποία θα συζητηθεί  το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Πάρκο του Δέλτα Αξιού, Αλιάκμονα, Λουδία (χαρακτηρισμός  των χερσαίων, υδάτινων  και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα της αλυκής Κίτρους, της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, και της ευρύτερης περιοχής) το οποίο  έχει τεθεί στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Σύμφωνα με τον κ.Γιουτίκα:

1) Στο νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων).

Οι διαφοροποιήσεις αυτές, όπως εκτιμά, έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) και εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, και ασφυξία στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.

2) Δεν διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του Σχεδίου ότι με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής.

Με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός (άρθρο 1) του Προεδρικού Διατάγματος, που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή.

Ακόμη, απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής, ενώ επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους.

Παράλληλα, δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους.

Οι προτάσεις του κ.Γιουτίκα είναι οι εξής:

1) Να επιτρέπονται οι αμμοληψίες  για λόγους παροχετευτικότητας και αποστράγγισης εδαφών και στην περιοχή κάτω της Εθνικής οδού, ως έργο που συμβάλλει στην προστασία της περιοχής από πλημμύρες.

2) Δεν έχει νόημα να απαγορεύεται η υποδοχή βιομηχανικών βοθρολυμάτων από την ΕΕΛ Θεσ/νίκης, αφού η ΕΕΛ έχει ήδη ειδική μονάδα προεπεξεργασίας βιομηχανικών βοθρολυμάτων και στην ΑΕΠΟ προβλέπεται κάτι τέτοιο.

3) Οι απαγορευτικές διατάξεις για την βιομηχανία στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων.

4) Οι διατάξεις που αφορούν στην απομάκρυνση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από την δυνατότητα να χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή άδεια διατήρησης που προβλέπεται  άλλωστε στην ΚΥΑ 940/2017( ΦΕΚ 2741Β).

5) Θα πρέπει να επιτραπούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.

6) Να επιτρέπονται νέες γεωτρήσεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης και το διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης απορροής.

7)Να επιτρέπεται η ανάπτυξη σταβλικών μόνιμων εγκαταστάσεων ανεξαρτήτως κατηγορίας και έργα μεταποίησης αγροτικών και αλιευτικών τοπικά παραγόμενων προϊόντων .

8) Να παραμείνουν τα όρια του εθνικού πάρκου σε αυτά που είχαν οριοθετηθεί με την προηγούμενη νομοθεσία.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση