Από ποιους απαρτίζεται το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Εύβοιας

Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ευβοίας αποφάσισαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός, Σωκράτης Φάμελλος.

Τα μέλη του ΔΣ ορίζονται ως εξής:

1. Κωνσταντίνο Πεχλιβάνογλου του Γεωργίου, Γεωλόγο, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Βερβέρη του Παναγιώτη, ΠΕ Γεωτεχνικών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.

2. Ελευθέριο Ραβιόλο του Κωνσταντίνου, Δήμαρχο Καρύστου, ως εκπρόσωπο των εμπλεκομένων Δήμων, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Νικολάου του Ευαγγέλου, Δήμαρχο Θηβαίων.

3. Ασημίνα Παπαναστασίου του Δημητρίου, Περιφερειακή Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρώτρια την Σοφία Τσολάκη του Ευαγγέλου, Περιφερειακή Σύμβουλο

4. Βαρβάρα Φίλου του Γεωργίου ,Κτηνίατρο – Ιχθυολόγο, ως εκπρόσωπο της επιστημονικής κοινότητας, με εμπειρία σε σχετικά θέματα, με αναπληρώτρια την Δέσποινα Νικολάου του Παναγιώτη, βιολόγο

5. Περσεφόνη Ιωαννίδου του Κωνσταντίνου, Μηχανολόγο – Μηχανικό, ως Στέλεχος Δημόσιας Υπηρεσίας, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κατσαμάγκο του Κωνσταντίνου, Μηχανικό Μεταλλείων.

6. Σταμάτη Ζόγκαρη του Δημητρίου, ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), με αναπληρώτρια την Μαρία Χουλιέρη του Γεωργίου

7. Αντιγόνη Καραδόντα του Κωνσταντίνου, Δασοπόνο, ως πρόσωπο εγνωσμένης εμπειρίας σε αντικείμενα συναφή με το έργο των ΦΔΠΠ, με αναπληρώτρια την Ευτυχία Φίλιππα του Ζώη, οδοντίατρο.

Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Κωνσταντίνος Πεχλιβάνογλου του Γεωργίου.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του παραπάνω συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση