Agreen: Έξυπνη γεωργία για την κλιματική αλλαγή στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας

Η 1η Συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Στήριξης – Focus Group - του έργου «AGREEN» - ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ - πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021.

Η συζήτηση διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. η οποία είναι εταίρος του έργου AGREEN, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENI CBC BLACK SEA.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θέρμης κ. Θανάσης Σαρακίνος και ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, κ. Ιάκωβος Σαρηγιάννης.

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σχετικές με την Κλιματικά Έξυπνη Γεωργία. Η κ. Αναστασία Ριζοπούλου από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., παρουσίασε το έργο, έκανε μια σύντομη περιγραφή της Κλιματικής Αλλαγής και των επιπτώσεων της στη γεωργία και ολοκλήρωσε με την έννοια της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας. Ακολούθησε παρουσίαση από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βασιλικών, ο οποίος συμμετέχει στο έργο ως συνεργαζόμενος φορέας. Ο κ. Δημοσθένης Στάθης, Γεωπόνος, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών παρουσίασε τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού και τις δράσεις της Ομάδας Παραγωγών οι οποίοι καλλιεργούν όσπρια, που προέρχονται από ελληνικές ποικιλίες.

Ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Γεώργιου Ντίνα, Εντεταλμένου Ερευνητή του ΕΛΓΟ «Δήμητρα». Ο κ. Ντίνας παρουσίασε την έννοια της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων που παράγονται με σχετικές καλλιεργητικές πρακτικές καθώς και καλλιεργητικές μεθόδους μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στη γεωργία.

Στη συνέχεια, η κ. Λίνα Τσαλταμπάση, Διευθύντρια της εταιρίας OECON Group, εξωτερική συνεργάτης της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. παρουσίασε τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου για την υφιστάμενη κατάσταση και την προοπτική της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Η έρευνα έλαβε χώρα μέσω ερωτηματολογίων και απευθυνόταν σε αγρότες, τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, η κ Τσαλταμπάση ανέφερε ότι από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται ότι η Κλιματικά Έξυπνη Γεωργία στο μέλλον αποτελεί βασική κατεύθυνση για το μέλλον του αγροτικού πληθυσμού και πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα για τη διάδοσή της, την εξοικείωση των ενδιαφερομένων, την παροχή κινήτρων και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης πραγματοποιήθηκε και μια μικρή έρευνα απόψεων όσων συμμετείχαν στην συνάντηση. Η έρευνα αφορούσε μία νέα εμπορική σήμανση (Brand name) για προϊόντα κλιματικά έξυπνης γεωργίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μία νέα εμπορική σήμανση θα επέλυε καταρχήν το ζήτημα της ταυτοποίησης και διαφοροποίησης των προϊόντων κλιματικά έξυπνης γεωργίας από τα προϊόντα συμβατικής γεωργίας. Επίσης, η αγορά προϊόντων κλιματικά έξυπνης γεωργίας θα συνέβαλε εξίσου στη μέριμνα για το περιβάλλον, στην ανάπτυξη τοπικών αγορών και στην ασφάλεια τροφίμων. Τέλος, ο μεγαλύτερος προβληματισμός στην αγορά προϊόντων κλιματικά έξυπνης γεωργίας αφορά στο ενδεχομένως αυξημένο κόστος τους.

Η τελευταία ενότητα της εκδήλωσης αφορούσε την κυκλική οικονομία στην αγροδιατροφή και πώς αυτή αποτελεί κομμάτι της κλιματικά έξυπνης γεωργίας. Παρουσιάστηκαν 2 σχετικές καλές πρακτικές τα ΑΒΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗΣ από την «Tsakiris Family» και η «ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΓΡΟΠΑΛΗΣ» από την κ. Κατερίνα Γρόπαλη, Μηχανικό Περιβάλλοντος, μέλος της οικοτεχνίας. Οι δύο παρουσιάσεις ανέδειξαν τις πρακτικές μηδενισμού αποβλήτων που χρησιμοποιούνται στις καθετοποιημένες διαδικασίες παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας των προϊόντων τους, οι πρακτικές αξιοποίησης των μη εμπορεύσιμων προϊόντων, η αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων, η παραγωγή ενέργειας μέσω βιοκαυσίμων, οι βιώσιμες συσκευασίες και η προσπάθεια μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στις μονάδες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός από τον εκπρόσωπο του Δήμου Θέρμης και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βασιλικών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, o ΕΛΓΟ ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨, η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πέλλας, ο Ελαιοπαραγωγικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ράχης-Πιερίας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σκόρδου Βύσσας, η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη ΑΛ.Μ.ΜΕ Βεροίας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμυνταίου, η Οικοτεχνία “ΙΝΟΝΙ Greek Organic Herbs”, Γεωπόνοι – Εκπαιδευτικοί, Καλλιεργητές και φοιτητές Γεωπονίας του ΑΠΘ.

Το 1ο Focus Group ολοκλήρωσε τις εργασίες του με ερωτήσεις και συζήτηση γύρω από τις δυνατότητες ανάπτυξης της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας, την προοπτική που μπορούν να έχουν τα προϊόντα της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο καθώς και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες παραγωγοί στην προσπάθεια τους να προσαρμοστούν στην Κλιματική Αλλαγή, να συνεχίσουν να ασκούν το γεωργικό επάγγελμα και να παράγουν ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση