Beacon: Ενίσχυση της γεωργικής ασφάλισης με χρήση δεδομένων δορυφορικής τηλεπισκόπησης

Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (χαλαζοπτώσεις, μεγάλα ύψη βροχής) που έπληξαν σχεδόν ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα και είναι αλήθεια πως η κλιματική αλλαγή πολλαπλασιάζει την αβεβαιότητα για τους αγρότες χρόνο με τον χρόνο.

Στόχος του έργου Beacon, που εκτελείται από ερευνητική κοινοπραξία εταίρων από τέσσερις χώρες, είναι η ανάπτυξη ενός πακέτου υπηρεσιών που θα επιτρέψει στις ασφαλιστικές εταιρείες να εκμεταλλευτούν το δυναμικό της αγοράς της γεωργικής ασφάλισης, τις καινοτομίες στη δορυφορική τηλεπισκόπηση, στα ευφυή εργαλεία καιρικών προγνώσεων και στην τεχνολογία Blockchain.

Ειδικότερα, το Beacon θα βοηθήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες να μετριάσουν την επίδραση της αβεβαιότητας των καιρικών συνθηκών κατά την εκτίμηση του κινδύνου για τα προϊόντα της γεωργικής ασφάλισης, να μειώσουν τον αριθμό των επιτόπιων επισκέψεων και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα για την παρακολούθηση των συμβολαίων, καθώς και να σχεδιάσουν εξατομικευμένες συμβάσεις.

Με άλλα λόγια, το Beacon προσφέρει μια «εργαλειοθήκη» καινοτόμων υπηρεσιών για τις γεωργικές ασφαλίσεις, που υποστηρίζεται από τεχνολογίες Blockchain και συνδυάζει τη δορυφορική τηλεπισκόπηση με υπηρεσίες πληροφοριών για τις καιρικές συνθήκες, παρέχοντας πρακτικές πληροφορίες τόσο σε αγρότες, όσο και ασφαλιστικές εταιρείες.

Τα επίπεδα κινδύνου που συνεπάγεται η παροχή γεωργικής ασφάλισης καθιστούν απαραίτητο μια ασφαλιστική εταιρεία να χρεώνει υψηλά ασφάλιστρα και να δημιουργεί σημαντικά αποθέματα κεφαλαίου.

Οι υπηρεσίες δορυφορικής τηλεπισκόπησης του Beacon ενισχύουν τις διαδικασίες underwriting των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπολογισμών ασφαλίστρων, παρέχοντας πρόσβαση στα τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα.

Με τη χρήση δορυφορικών πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις καιρικές πληροφορίες και τις υψηλής ανάλυσης προβλέψεις, είναι εφικτή μία ακριβής εκτίμηση των ζημιών και η αναπροσαρμογή των αιτημάτων αποζημίωσης μαζί με μία πιθανή ανίχνευση απάτης.

Η συμμόρφωση των αγροτών με τους όρους που ορίζονται στο ασφαλιστήριο, παρακολουθείται από τις ασφαλιστικές εταιρίες και πραγματοποιείται κυρίως με επιτόπιους ελέγχους κατ’ επανάληψη κατά τη διάρκεια της σύμβασης, που συνεπάγονται υψηλό διοικητικό κόστος.

Το Beacon, αξιοποιώντας τα δεδομένα δορυφορικής τηλεπισκόπησης, προσφέρει στις ασφαλιστικές εταιρείες τη δυνατότητα να ελέγχουν από απόσταση, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και να επαληθεύουν τη συμμόρφωση του πελάτη και τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις (έγκαιρη πληρωμή ασφάλιστρου, αναφορά αλλαγών στις προγραμματισμένες εκτάσεις, συμμόρφωση με προτεινόμενα μέτρα μείωσης κλπ), υποστηρίζοντάς τους να μειώσουν το λειτουργικό κόστος των επιτόπιων επισκέψεων.

Οι προηγμένες υπηρεσίες του Beacon διακρίνονται σε 5 κατηγορίες:

Παρακολούθηση καλλιεργειών: Η παρακολούθηση καλλιεργειών, χρησιμοποιώντας μοντέλα ανάπτυξης μαζί με δεδομένα τηλεπισκόπησης και μετεωρολογίας, παρέχει στοιχεία σχετικά με την επικείμενη συγκομιδή και την απόδοσή της.

Υπολογιστής Εκτίμησης Ζημιών: Ο Υπολογιστής Ζημιών βοηθάει τις εταιρείες γεωργικών ασφαλίσεων να εκτιμήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ποσά των αποζημιώσεων. Επιτρέπει να υπολογιστεί η απώλεια (σε ποσοτικές και χρηματικές αξίες) βάσει εκτιμήσεων στην απόδοση ανά καλλιεργητική περίοδο, με τη χρήση δεδομένων τηλεπισκόπησης και κλιματικών δεδομένων.

Πιθανότητες Καιρικών Κινδύνων: Οι Πιθανότητες Καιρικών Κινδύνων παρέχουν χάρτες πιθανοτήτων για την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων και την εκτίμηση των πιθανών συνεπειών.

Πρόγνωση Ζημιών - Έγκαιρη Προειδοποίηση: Η υπηρεσία παρέχει ειδοποιήσεις μετεωρολογικών συμβάντων. Έτσι οι ασφαλιστικές εταιρίες, μπορούν να προωθούν τις ειδοποιήσεις αλλά και προτεινόμενα μέτρα πρόληψης κινδύνου στους αγρότες.

Εργαλείο κατά της απάτης: Το εργαλείο αυτό επιτρέπει στις εταιρείες γεωργικών ασφαλίσεων να ελέγχουν αυτόματα τη νομιμότητα του αιτήματος που υποβλήθηκε (αν πράγματι συμβαίνει ένα γεγονός ή/και ζημιά σε ασφαλισμένο αγροτεμάχιο) και απομακρυσμένα (χρησιμοποιώντας εικόνες τηλεπισκόπησης) να επαληθεύουν την τήρηση των συμβολαίων.

Η ερευνητική κοινοπραξία του Beacon αποτελείται από τους: Karavias Underwriting Agency (Ελλάδα), Agroapps PC (Ελλάδα), Universidad Politecnica De Madrid (Ισπανία), Etherisc GMBH (Γερμανία), University of Belgrade Faculty of Civil Engineering (Σερβία), Inosens Doo Novi Sad (Σερβία) και ΕΤΑΜ ΑΕ (Ελλάδα).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://beacon-h2020.com/el. Τυχόν ερωτήματα μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@beacon-h2020.com

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση