COMBATT: Η ανακύκλωση μπαταριών είναι η επιτομή της κυκλικής οικονομίας

Η COMBATT A.E. «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας», αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας. Από το 2014, έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο με περισσότερους από 50 αδειοδοτημένους συνεργάτες, (συλλέκτες, αποθηκευτές και ανακυκλωτές) και προωθεί την αποτελεσματική, σύννομη & περιβαλλοντικά βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων μπαταριών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

Περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο οχήματα παγκοσμίως κινούνται με μπαταρίες μολύβδου. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών και πολλών άλλων σημαντικών τομέων της ζωής και της οικονομίας. Υποστηρίζουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ηλεκτροκίνηση, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Είναι το κλειδί για ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Καθώς οι περισσότεροι τύποι μπαταριών μπορούν να ανακυκλωθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου και να ξαναγίνουν νέα προϊόντα, είναι δεδομένο ότι η ανακύκλωση των μπαταριών είναι η επιτομή της κυκλικής οικονομίας. Η μετάδοση αυτού ακριβώς του μηνύματος είναι η βασική φιλοσοφία της Combatt, ώστε να γίνει αντιληπτή η ανάγκη ανάκτησης των υλικών της μπαταρίας για τη δημιουργία νέων προϊόντων.

Συγκεκριμένα, οι ενέργειες της Combatt υλοποιούνται υπό το τρίπτυχο των πυλώνων δράσης: «Ανακυκλώνουμε - Ευαισθητοποιούμε – Ενημερώνουμε».

Στόχος της Combatt είναι να κινητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους -θεσμούς, αγορά, καταναλωτές, μαθητική κοινότητα, στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Μια προσπάθεια όχι μόνο τυπική, για να τηρήσει τις δεσμεύεις της ως Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, αλλά και μια ουσιαστική προσπάθεια, ώστε να συμβάλλει ενεργά στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πρόοδο για τις επόμενες γενιές.

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η λειτουργία και οι δράσεις του Συστήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τους (παρακάτω) Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Εστιάζοντας στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με κεντρικό μήνυμα «Η συμβολή σου μετράει», η Combatt προβάλλει τη σημαντική συνεισφορά όλων μας στην περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Το όραμά μας δεν σταματάει εδώ. Δέσμευσή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια προσήλωση προς αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκοντας πάντα τη συνεργασία με ενεργούς πολίτες, τοπικές αρχές και αναγνωρισμένους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Επιπλέον, εργαζόμαστε για την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την καταγραφή και τη διαχείριση των αποβλήτων και για την ενίσχυση της γνώσης των νέων γύρω από τις επιστήμες και την τεχνολογία για την προώθηση της βιώσιμης αξιοποίησης πόρων. Έτσι μόνο μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις που όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Οι μπαταρίες μπορούν να φορτίζουν το μέλλον,
✓ υποστηρίζοντας μια αλυσίδα αξίας που οδηγεί στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη
✓ δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Ο Δρ. Διονύσης Μπουντουβάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Combatt AE, δηλώνει σχετικά:

«Η ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και η ενημέρωση για τους τρόπους που ο καθένας από εμάς μπορεί να συμβάλλει σε αυτό, αποτελεί για τη Combatt βασικό πυλώνα δράσης και προτεραιότητα.

Στόχος μας είναι η μετάδοση του μηνύματος για την ορθή διαχείριση αποβλήτων μπαταριών σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και στο ευρύ κοινό, ώστε να γίνει αντιληπτή η επιτακτική ανάγκη ανάκτησης των υλικών της μπαταρίας για τη δημιουργία νέων προϊόντων, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Εστιάζοντας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και με κεντρικό μήνυμα «Η συμβολή σου μετράει», προβάλλουμε τη σημαντική συνεισφορά όλων μας στην περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας».

Προωθητική ενέργεια

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση