Εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων χρηματοδότησης ριζικής ενεργειακής ανακαίνισης κτηρίων (παραδείγματα)

Στην αύξηση των επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων στην Ευρώπη αποσκοπεί το έργο ENERFUND, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020. Το ENERFUND παρέχει στους ενδιαφερόμενους τις απαραίτητες πληροφορίες, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για τη χαρτογράφηση της ενεργειακής απόδοσης του Ευρωπαϊκού κτηριακού αποθέματος.

Το εργαλείο ENERFUND έχει σχεδιαστεί ειδικά για:

  • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που θέλουν να αποκτήσουν έγκυρες πληροφορίες και να εντοπίσουν καλύτερα νέες επενδυτικές ευκαιρίες
  • Εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs), υποστηρίζοντάς τες στον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και στην αξιολόγηση πιθανών εξοικονομήσεων ενέργειας σε συγκεκριμένα κτήρια
  • Τοπικές αρχές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο για να αξιολογήσουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων στην περιοχή τους και να καθορίσουν στόχους ενεργειακής αναβάθμισής τους.

Η δεύτερη έκδοση του εργαλείου είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Στην ιστοσελίδα: http://app.enerfund.eu/  ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο ελεύθερα και να εκμεταλλευτεί τις πληροφορίες που δίδονται. Με ένα εύχρηστο μενού πλοήγησης και με άμεση επεξήγηση όρων για κάθε λειτουργία του εργαλείου, μπορούν να εξαχθούν εύκολα ενεργειακά στοιχεία για κτήρια και να δρομολογηθούν χρηματοδοτικές επιλογές αναβάθμισής τους.

Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται 3 παραδείγματα χρήσης του εργαλείου, ενώ περισσότερη ενημέρωση παρέχεται στους ενδιαφερομένους με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο ENERFUND στο http://enerfund.eu/

 

Το ENERFUND βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
www.facebook.com/enerfund/
www.twitter.com/enerfund
https://www.linkedin.com/company/enerfund-eu/

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση