Gaiasense: Το σύστηµα ευφυούς γεωργίας «αγκαλιάζει» ήδη 200.000 στρέμματα

Τις δυνατότητες που ανοίγονται για χιλιάδες Έλληνες παραγωγούς µε το Σύστηµα Ευφυούς Γεωργίας gaiasense παρουσίασε, µε συνέντευξή του στην «Ύπαιθρο Χώρα», ο Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, πρόεδρος της εταιρείας NEUROPUBLIC.

Με το gaiasense καλύπτονται, ήδη, 200.000 στρέµµατα σε 12 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, ενώ το 2018 οι εκτάσεις θα πολλαπλασιαστούν και καλούνται γεωργικοί σύµβουλοι και επιστήµονες ερευνητές να συµµετέχουν σε αυτή την πρωτοποριακή και µεγάλου βεληνεκούς πρωτοβουλία, τονίζει ο ίδιος.

Μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι είναι η ευφυής γεωργία;

Ένας αγρότης για κάθε καλλιέργειά του συνήθως εφαρμόζει την ίδια λίπανση, τις ίδιες αρδεύσεις και το ίδιο πρόγραμμα ψεκασμών φυτοπροστασίας κάθε χρόνο, χωρίς διαφοροποιήσεις από χωράφι σε χωράφι. Με άλλα λόγια, με τα χρόνια εμπειρίας του και ενδεχομένως μιμούμενος άλλους, έχει καταλήξει σε ένα πρωτόκολλο εφαρμογών για κάθε καλλιέργειά του, το οποίο το εφαρμόζει ίδιο και απαράλλακτο, κάθε καλλιεργητική περίοδο και σε κάθε χωράφι. Οι ανάγκες, όμως, των φυτών σε νερό και λίπασμα, καθώς και οι εχθροί που τα απειλούν, διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές και εδαφικές συνθήκες. Σε κάθε διαφορετικό χωράφι και σε κάθε διαφορετική χρονιά, οι ψεκασμοί πρέπει να αλλάζουν, γιατί ο κίνδυνος προσβολής από μύκητες ή έντομα εξαρτάται από τις επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες και από άλλους επιδημιολογικούς παράγοντες που επίσης μεταβάλλονται. Το ίδιο ισχύει και για τις αρδεύσεις και τις λιπάνσεις.

Όταν εφαρμόζεται η ίδια τακτική καλλιεργητικών πρακτικών, η καλλιέργεια δεν έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση, ενώ συνήθως ξοδεύονται περισσότερα λιπάσματα, φάρμακα και νερό, επιβαρύνοντας την τσέπη του παραγωγού και το περιβάλλον.

Η ευφυής γεωργία είναι ένας διαφορετικός τρόπος να αποφασίζει ο αγρότης για το πότε, το πού, το πόσο και το πώς θα εφαρμόζει τα λιπάσματα, τις αρδεύσεις και τα φάρμακα, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ατμοσφαιρικές και οι εδαφολογικές συνθήκες από τις οποίες προκύπτουν οι ακριβείς ανάγκες της καλλιέργειας ανά πάσα στιγμή. Με τον τρόπο αυτόν, μπαίνει το λίπασμα που έχει ανάγκη η κάθε καλλιέργεια, ανάλογα με το χωράφι που βρίσκεται, γίνονται τα ποτίσματα στις κατάλληλες στιγμές, ανάλογα με τον τύπο του εδάφους και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που έχουν επικρατήσει, και γίνονται οι ψεκασμοί για κάθε εχθρό, ακριβώς τη στιγμή που υπάρχει ο κίνδυνος. Το αποτέλεσμα είναι να μειώνονται οι ποσότητες των εισροών, να αυξάνεται η ποσότητα της παραγωγής, να προστατεύεται καλύτερα η καλλιέργεια και να βελτιώνεται η ποιότητα των καρπών. Ωφελείται, δηλαδή, τόσο η τσέπη του παραγωγού όσο και το περιβάλλον.

Και γιατί οι αγρότες εφαρμόζουν ακόμα την παλαιά τακτική; Δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις διαφοροποιήσεις;

Οι Έλληνες αγρότες έχουν καλή γνώση των μεθόδων καλλιέργειας. Όσο όμως και σωστά να γνωρίζει κάποιος να καλλιεργεί, δεν μπορεί να γνωρίζει τις ατμοσφαιρικές και εδαφολογικές συνθήκες που επικρατούν ανά πάσα στιγμή σε κάθε χωράφι του. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί η ευφυής γεωργία και να προσδιορίζονται επακριβώς και συνεχώς οι ανάγκες των φυτών για θρέψη, άρδευση και φυτοπροστασία, πρέπει να μετρούνται και να παρακολουθούνται συνεχώς δεκάδες παράμετροι του περιβάλλοντος μέσα σε κάθε χωράφι χωριστά, όπως για παράδειγμα η θερμοκρασία, η υγρασία αέρα και εδάφους, η διύγρανση, η ηλιακή ακτινοβολία, τα θρεπτικά του εδάφους κ.ά. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, ο κάθε αγρότης, ακόμα και ο γεωργικός του σύμβουλος, να γνωρίζει και να μετράει συνεχώς όλες αυτές τις παραμέτρους, χωρίς τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία.

Η ευφυής γεωργία αξιοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής για να συλλέγονται όλα αυτά τα δεδομένα και επιπλέον χρησιμοποιεί τεχνολογίες οι οποίες αξιοποιούν τη διαθέσιμη γνώση ειδικών επιστημόνων όπως εδαφολόγοι, λιπασματολόγοι, φυτοπαθολόγοι, φυσιολόγοι φυτών, γεωργικοί μηχανικοί, εντομολόγοι κ.λπ., για να επεξεργάζεται τα δεδομένα και να παρέχει κατάλληλες ενδείξεις για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο χωράφι.

Εκπροσωπείτε τη Neuropublic, η οποία σε συνεργασία με τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει δημιουργήσει το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense. Τι είναι όμως ακριβώς το gaiasense; Είναι κάποια συσκευή που μπορεί να αγοράσει ένας αγρότης και να τη βάλει στο χωράφι του ή στο τρακτέρ του;

Όχι. Το gaiasense δεν είναι μια επιμέρους συσκευή. Δεν είναι μια επιμέρους εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι ένα πολυδιάστατο και ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές συσκευές, διάφορες εφαρμογές για κινητά και υπολογιστές, υπολογιστικά κέντρα που συλλέγουν συνεχώς δεδομένα από τα χωράφια, δορυφόρους, τα τρακτέρ, ειδικούς γεωπόνους και τους ίδιους τους αγρότες, ειδικούς επιστήμονες που προσφέρουν τις γνώσεις τους στο gaiasense αλλά και μαθαίνουν από αυτό, εργαστήρια που πραγματοποιούν αναλύσεις σε δείγματα που λαμβάνονται από τα χωράφια, και γεωργικούς συμβούλους που έχουν ειδικευθεί στην αξιοποίηση των εργαλείων ευφυούς γεωργίας του gaiasense.

Είναι όλα αυτά μαζί. Για τον αγρότη, όμως, είναι απλά μια συνδρομητική υπηρεσία, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει πληρώνοντας μόνο λίγα ευρώ ανά στρέμμα κάθε χρόνο. Κάνοντας, δηλαδή, μια απλή εγγραφή στην υπηρεσία, αξιοποιεί όλα αυτά τα τεχνολογικά εργαλεία και τους ειδικούς επιστήμονες-ερευνητές του gaiasense, χωρίς να χρειαστεί να επενδύσει και να αγοράσει ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό.

Δηλαδή τελικά δεν χρειάζεται να μπει τεχνολογικός εξοπλισμός σε κάθε χωράφι για το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες gaiasense;

Η μεγάλη καινοτομία του gaiasense είναι ότι αφενός πρόκειται για ένα σύστημα ευφυούς γεωργίας το οποίο συλλέγει δεδομένα από όλες τις πηγές, δηλαδή αισθητήρες στο χωράφι και το τρακτέρ, τους δορυφόρους, από τον γεωπόνο και τον αγρότη, και αφετέρου ότι η εγκατάσταση και λειτουργία του απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού γίνεται κεντρικά με ευθύνη της εταιρείας για την κατασκευή, εγκατάσταση και την απρόσκοπτη λειτουργία του. Έτσι, δημιουργούμε μια τεχνολογική υποδομή η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και αισθητήρες που βάζουμε στα χωράφια. Αλλά επειδή το κάνουμε κεντρικά, μπορούμε να βάζουμε αισθητήρες σε αντιπροσωπευτικά χωράφια μιας περιοχής και με τα δεδομένα που συλλέγουμε από αυτά, το σύστημα δίνει εξατομικευμένες πληροφορίες για το ποια είναι η κατάσταση της καλλιέργειας σε κάθε χωράφι που βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου των αισθητήρων.

Για παράδειγμα σε μια περιοχή 100.000 στρεμμάτων μπορεί να έχουμε μόνο 20 σημεία με αισθητήρες και να καλύπτουμε 1.000 διαφορετικά χωράφια που βρίσκονται εντός αυτής της περιοχής. Με την καινοτόμο αυτή προσέγγιση μειώνουμε σημαντικά το τεχνολογικό κόστος και έτσι την υπηρεσία μπορεί να την αξιοποιήσει κάθε αγρότης, όσο μικρή εκμετάλλευση και να έχει. Ανάλογα με τα στρέμματα που καλλιεργεί, πληρώνει μια χαμηλή ετήσια συνδρομή και δεν ρισκάρει καθόλου, αφού δεν χρειάζεται να αγοράσει και να επενδύσει σε κάποιον ακριβό τεχνολογικό εξοπλισμό.

Αν εγώ ήμουν αγρότης και ήθελα να χρησιμοποιήσω το gaiasense για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, πώς μπορώ να το κάνω;

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τεχνολογική υποδομή αισθητήρων του gaiasense καλύπτει συνολική έκταση 200.000 στρεμμάτων σε 12 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Μέσα όμως στο 2018 θα εξελιχθεί μια ιδιαίτερα επιθετική επενδυτική ενέργεια της εταιρείας και η έκταση αυτή θα πολλαπλασιαστεί. Έτσι, έχετε καλές πιθανότητες τα χωράφια σας να βρίσκονται σε περιοχή η οποία θα είναι εντός της κάλυψης του δικτύου μας μέσα στο 2018. Οπότε, μπορείτε απλά να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του gaiasense και να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε να σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες που έχετε.

Είπατε ότι μέρος του gaiasense είναι γεωπόνοι που έχουν ειδικευθεί στα τεχνολογικά εργαλεία και ειδικοί επιστήμονες ερευνητές που αξιοποιούν το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί είναι συνεργάτες του gaiasense; Και αν ναι, υπάρχει χώρος στο σύστημά σας για νέους συνεργάτες είτε γεωπόνους είτε ερευνητές;

Ακριβώς. Είναι συνεργάτες. Το gaiasense δεν είναι μόνο τεχνολογικά εργαλεία, είναι κυρίως οι συνεργάτες του. Στο gaiasense διακρίνουμε δύο επίπεδα συνεργατών, τους γεωργικούς συμβούλους και τους επιστήμονες-ερευνητές. Θα μπορούσε κάποιος συνεργάτης μας να λειτουργεί μόνο σε ένα επίπεδο ή και στα δύο. Οι γεωργικοί σύμβουλοι αξιοποιούν τα τεχνολογικά εργαλεία του gaiasense για να συμβουλεύουν παραγωγούς ή και ομάδες παραγωγών. Οι επιστήμονες-ερευνητές δίνουν την ειδική τους γνώση για να την ενσωματώσουμε στα τεχνολογικά εργαλεία και χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία για να πραγματοποιούν νέες έρευνες ή να επιβεβαιώνουν τις τρέχουσες.

Το gaiasense έχει και θα έχει διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για την προσθήκη νέων συνεργατών στο δίκτυο. Επιτρέψτε μου να αξιοποιήσω την ευκαιρία αυτής της συνέντευξης για να προσκαλέσω τόσο τους γεωργικούς συμβούλους που νιώθουν ότι χρειάζονται σύγχρονα εργαλεία στη δουλειά τους για να συμβουλεύουν σωστά τους παραγωγούς, όσο και τους επιστήμονες-ερευνητές που επιθυμούν να δουν την ερευνητική δουλειά τους να παίρνει σάρκα και οστά και να εφαρμόζεται επιτέλους στην πραγματική παραγωγή, να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας του gaiasense.

Επιπλέον, στην Agrotica, που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο του gaiasense, θα έχουμε τη δυνατότητα να τους εξηγήσουμε από κοντά τις λεπτομέρειες της συνεργασίας και τα οφέλη που μπορεί να έχουν από αυτή. Στη διάρκεια της έκθεσης, θα πραγματοποιήσουμε και ειδική ενημερωτική εκδήλωση που θα απευθύνεται σε υποψήφιους συνεργάτες και εκεί θα εξηγήσουμε αναλυτικά τα τεχνικά και επιστημονικά αντικείμενα, τα τεχνολογικά εργαλεία, τις προϋποθέσεις για τους δυνητικούς συνεργάτες και τις δυνατότητες που δίνει η συνεργασία με το gaiasense.

Πραγματικά εύχομαι το κάλεσμά μας να βρει ανταπόκριση στους πιο δημιουργικούς ανθρώπους αυτού του χώρου, γιατί είναι από τις λίγες φορές που δίνεται η δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να προσφέρουν πραγματικά χρήσιμες υπηρεσίες στην ελληνική γεωργία.

✱Tο σύστημα gaiasense στην Agrotica

Η αναλυτική παρουσίαση της εργαλειοθήκης gaiasense για γεωπόνους ευφυούς γεωργίας, της ανατομίας ενός έργου, του προγράμματος συνεργασιών με συμβούλους και ερευνητές κ.α. θα γίνει σε ειδική εκδήλωση:

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 10 π.μ. έως 14 μ.μ., στην αίθουσα Ριάδης, στον χώρο της έκθεσης Agrotica στη Θεσσαλονίκη.

Για τη συμμετοχή σας είναι αναγκαία η ηλεκτρονική συμπλήρωση αίτησης

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση