HydrAsk: Βελτιωμένη ποσοτικά και ποιοτικά παραγωγή ασκολύμπρων σε υδροπονική καλλιέργεια

Με κοινό στόχο την ανάδειξη της καλλιέργειας του ασκόλυμπρου, ενός βρώσιμου άγριου λαχανικού που ενδημεί στην Κρήτη, τρεις ελληνικές εταιρείες, η ΒΙΑΝΑΜΕ Α.Ε., Η ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - CUTFLOWERS και η ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Α.Ε., ολοκλήρωσαν με μεγάλη επιτυχία το έργο «Βελτιωμένη Ποσοτικά και Ποιοτικά Παραγωγή Ασκόλυμπρων (Scolymus hispanicus L.) σε Υδροπονική Καλλιέργεια (HydrAsk). Αντικείμενο του έργου ήταν η τεχνική και οικονομική διερεύνηση καθετοποιημένης παραγωγής του ασκόλυμπρου, μέσα από τον καθορισμό των βέλτιστων συνθηκών υδροπονικής καλλιέργειας, συγκομιδής, συντήρησης και διάθεσης σε νωπή, κατεψυγμένη και ξηρή μορφή, καθώς και εκτίμησης του μεγέθους και του τρόπου επέκτασης της σχετικής αγοράς.

Η ελληνική ύπαιθρος παρουσιάζει μια εξαιρετικά μεγάλη ποικιλότητα άγριων λαχανευόμενων ειδών με μεγάλη προοπτική εμπορικής αξιοποίησης και σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Παρ' όλα αυτά, η πλειοψηφία των ενδημικών άγριων λαχανευόμενων ειδών δεν έχει μελετηθεί επαρκώς όσον αφορά την επίδραση της λίπανσης, δηλαδή της θρέψης των φυτών, καθώς και των περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξη και την ποιότητά τους κάτω από σύγχρονα συστήματα καλλιέργειας όπως είναι η υδροπονία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση αξιοποίησης αυτών των φυτικών ειδών ως μέρος του ιδιαίτερου γαστρονομικού πολιτισμού της Κρήτης. Το ενδιαφέρον αυτό οφείλεται στην αποδεδειγμένα υψηλή διατροφική των ενδημικών ειδών, στην ικανότητα τους να προσαρμόζονται στις αντίξοες εδαφοκλιματικές συνθήκες του «Ευρωπαϊκού Νότου» (ξηροθερμικό περιβάλλον και αλατότητα), καθώς και στην δυνατότητα εκμετάλλευσης εδαφών των οποίων οι φυσικοχημικές ιδιότητες έχουν υποβαθμιστεί.

Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων για τη διερεύνηση των βέλτιστων συνθηκών καλλιέργειας, φάνηκε ότι ο ασκόλυμπρος μπορεί να παραχθεί επιτυχώς σε σύστημα εκτός εδάφους καλλιέργειας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα σημαντική φάνηκε να είναι η επίδραση της θρέψης και ειδικότερα της αναλογίας N:K και της αγωγιμότητας του θρεπτικού διαλύματος στο νωπό βάρος των φύλλων και της εδώδιμης κονδυλόριζας. Προσδιορίστηκε επίσης η βέλτιστη σύνθεση του υδροπονικού υποστρώματος καλλιέργειας, με την προσθήκη του οργανικού υποστρώματος κοκοφοίνικα (cocodust) να αναδεικνύει σημαντικά τα ιδιαίτερα ποιοτικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά του φυτού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο εξασφάλισης της βέλτιστης διατήρησης της ποιότητας των ασκολύμπρων μετά τη συγκομιδή τους, δηλαδή κατά το μετασυλλεκτικό στάδιο, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διερευνήθηκε η επίδραση της πρόψυξης, καθώς και η βέλτιστη θερμοκρασία συντήρησης του ασκόλυμπρου. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα, το χρονικό διάστημα μετασυλλεκτικής συντήρησης των ασκολύμπρων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία συντήρησης. Η συντήρηση των ασκολύμπρων σε συνθήκες κατάψυξης (-18 °C) μπορεί να επιτρέψει τη συντήρηση, χωρίς ποιοτική υποβάθμιση, για τουλάχιστον τρεις μήνες. Επιπλέον, η συντήρηση στους 6 °C φάνηκε να αυξάνει σημαντικά το χρονικό διάστημα μετασυλλεκτικής διατηρησιμότητας και της διατήρησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ασκόλυμπρου όπως η περιεκτικότητά του σε βιταμίνες, γνωστή και ως αντιοξειδωτική ικανότητα, καθώς και άλλα σημαντικά διατροφικά στοιχεία όπως οι φαινολικές ουσίες και τα φλαβονοειδή. Η υδρόψυξη των προϊόντων αμέσως μετά τη συγκομιδή φάνηκε να υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με την πρόψυξη με βεβιασμένη κίνηση ψυχρού ρεύματος αέρα και την πρόψυξη σε κοινό ψυκτικό θάλαμο, και ως προς το χρόνο αποβολής του θερμικού φορτίου, αλλά και ως προς το ποσοστό απώλειας υγρασίας κατά τη διάρκεια της πρόψυξης.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της υπάρχουσας αγοράς, με επιτόπιες επισκέψεις σε σημεία παραγωγής, πώλησης και κατανάλωσης άγριων χόρτων και λαχανικών, και με ερωτηματολόγια προς καταναλωτές, παραγωγούς, καταστήματα πώλησης οπωροκηπευτικών και καταστήματα εστίασης. Διερευνήθηκε η δυνατότητα διεύρυνσης της αγοράς, και εκπονήθηκε σχετικό επιχειρηματικό σχέδιο και σχέδιο προώθησης των προϊόντων.

Όπως προέκυψε από την οικονομοτεχνική ανάλυση του έργου, μια επένδυση για υδροπονική καλλιέργεια 10 στρεμμάτων με πυκνότητα φύτευσης 4.000 φυτά / στρέμμα, μπορεί να επιστρέψει το επενδυμένο κεφάλαιο κατά το 8ο έτος λειτουργίας της επιχείρησης. Με δεδομένο το αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά και το θετικό επενδυτικό κλίμα στον γεωργικό τομέα μια επένδυση στην υδροπονική καλλιέργεια ασκόλυμπρου είναι σίγουρα βιώσιμη και ιδιαίτερα ελκυστική.

Το Έργο HydrAsk υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) - Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ». Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου https://hydrask.gr ή ακολουθήστε τον λογαριασμό https://fb.com/hydrask.project στο Facebook.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση