Inherit: Στο φως η άγνωστη βιοποικιλότητα της Νότιας Μεσσηνίας και το «Μηναγιώτικο Μονοπάτι»

Το πρόγραμμα Interreg MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας των χωρών της Βόρειας Μεσογείου, που αναδεικνύει, για πρώτη φορά, την άγνωστη βιοποικιλότητα της Νότιας Μεσσηνίας καθώς και το σχεδιαζόμενο μεσογειακό "Μηναγιώτικο Μονοπάτι Natura 2000".  Ο κύριος στόχος του προγράμματος Interreg MED είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και του αειφόρου τουρισμού στην περιοχή της Βόρειας Μεσογείου, με την προώθηση καινοτόμων εννοιών και πρακτικών μέσω λογικής χρήσης των πόρων.

Είναι γεγονός ότι ο τουρισμός στις μεσογειακές περιοχές έχει αυξηθεί με επιταχυνόμενο ρυθμό τις τελευταίες δεκαετίες.  Κατά συνέπεια, το κοινό περιουσιακό στοιχείο της παράκτιας και θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς των χωρών της Μεσογείου βρίσκεται υπό πίεση από τις αρνητικές επιπτώσεις των τουριστικών ροών πλεονάζουσας χωρητικότητας που αυξάνονται κάθε χρόνο. Έτσι, ο συνδυασμός της προστασίας της φυσικής κληρονομιάς με τον αειφόρο τουρισμό, είναι η μόνη επιλογή για την τουριστική βιομηχανία ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό άλλων χωρών.

Ειδικότερα, το έργο Inherit του προγράμματος Interreg MED στοχεύει στη διατήρηση και αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς σε παράκτιους και θαλάσσιους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Το έργο θα δοκιμάσει και θα αναπτύξει μια νέα προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της εν λόγω περιοχής, με στόχο την προστασία της φυσικής κληρονομιάς από τις δυσμενείς επιπτώσεις του εντατικού τουρισμού και την προώθηση του αειφόρου τουρισμού.  Έτσι, το Inherit προτείνει μια νέα προσέγγιση για την προστασία της παράκτιας και θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς της Μεσογείου, όπως ένα νέο μείγμα μέτρων για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς και μια νέα στρατηγική διακρατικής συνεργασίας για τη δημιουργία ενός δικτύου περιοχών MED, συγκεκριμένα των περιοχών INHERITURA.  Το οποίο, θα δώσει προτεραιότητα στην ενισχυμένη προστασία της φυσικής τους κληρονομιάς ως πλεονέκτημα για την ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών δραστηριοτήτων, ενώ θα δοκιμάσει και θα αναπτύξει μια νέα προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου, προστατεύοντας έτσι τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και ενισχύοντας την καινοτομία.

Έτσι, βάσει αυτών, το έργο Inherit του προγράμματος Interreg MED αναδεικνύει ένα μοναδικό οικοσύστημα σπάνιας βιοποικιλότητας της Νότιας Μεσσηνίας. Ειδικότερα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρουσιάζει το παραποτάμιο μονοπάτι νερόμυλων που αναβίωσε στην περιοχή του οικισμού Κάτω Αμπελοκήπων, ενώ επισημαίνει ότι στο μέλλον αυτή η παραποτάμια επισκέψιμη διαδρομή θα αποτελεί μέρος της αφετηρίας του προγραμματισμένου μεσογειακού «Μηναγιώτικου Μονοπάτιου Natura 2000».  Παράλληλα, σε σχέση με την βιοποικιλότητα της περιοχής της κοιλάδας του Μηναγιώτικου ρέματος, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αναφέρει ότι υπάρχουν σημαντικοί τύποι οικοτόπων κατά μήκος της σχεδιαζόμενης μεσογειακής διαδρομής, όπως δάση «Platanus orientalis» και δάση «Olea και Ceratonia». Επίσης, αναφέρει ότι, η γεωγραφική περιοχή των Κάτω Αμπελοκήπων βρίσκεται δίπλα σε προστατευόμενη περιοχή του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και είναι εν δυνάμει επιλέξιμη για ένταξη σε αυτό το δίκτυο. Αυτή η γεωγραφική περιοχή αποτελεί επίσης ένα επιπλέον καταφύγιο για διάφορα είδη ζώων, ακόμη και είδη από άλλους τύπους οικοτόπων εκτός των ορίων του δικτύου Natura 2000. Στην πραγματικότητα, τουλάχιστον τρία απειλούμενα είδη μεγάλων αετών είναι αξιοσημείωτα στοιχεία της τοπικής ορνιθοπανίδας. Αυτά είναι το Aquila clanga, το Aquila heliaca και το Aquila chrysaetos.  Τέλος, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, σημειώνει ότι, εξίσου σημαντική είναι και η πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής του μονοπατιού, καθώς οι πεζοπόροι μπορούν να δουν πολλά ιστορικά μνημεία, όπως το λιθόκτιστο διατηρητέο δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού Κάτω Αμπελοκήπων, καθώς και τις μυλόπετρες δύο παραδοσιακών ελαιοτριβείων που λειτουργούσαν τον 20ο αιώνα.

Η ανάδειξη της άγνωστης βιοποικιλότητας και των σχεδιαζόμενων μεσογειακών μονοπατιών της κοιλάδας του Μηναγιώτικου ρέματος της Νότιας Μεσσηνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το πρόγραμμα Interreg MED, δείχνει την ιδιαίτερη σημασία των σημαντικών οικοτόπων που συναντώνται στην εν λόγω περιοχή, αλλά και το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την προστασία και ανάδειξη του οικοσυστήματος της περιοχής του Δήμου Πύλου Νέστορος.  Καθώς, αποτελεί σημείο ανέγγιχτης μεσογειακής αναφοράς βιοποικιλότητας, που μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη περιβαλλοντική δεξαμενή ευρωπαϊκής γνώσης, σε σχέση με την εξαγωγή σημαντικών πληροφοριών και συμπερασμάτων για την εξέλιξη της βιοποικιλότητας σε ένα σχετικά «απομονωμένο» περιβαλλοντικό θύλακα της Μεσογείου.

*Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην επίσημη σελίδα του ευρωπαϊκού προγράμματος

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση