P&G: «Φυσικές λύσεις» για επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος το 2030

Η Procter & Gamble ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από τις δραστηριότητές της, μέχρι το τέλος της δεκαετίας μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων για την προστασία, ενίσχυση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Αναγνωρίζοντας ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου όσον αφορά την κλιματική αλλαγή παγκοσμίως, η P&G υπερβαίνει τον στόχο που είχε θέσει για μείωση στο μισό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, υιοθετώντας επιπρόσθετες «φυσικές λύσεις» για την κλιματική αλλαγή. Οι προσπάθειες αυτές θα αντισταθμίσουν τις εναπομένουσες εκπομπές από τις δραστηριότητες της Εταιρείας μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, επιτυγχάνοντας τελικά μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η Εταιρεία καλείται να αντισταθμίσει περίπου 30 εκατομμύρια μετρικούς τόνους άνθρακα από το 2020 έως το 2030.

Η μείωση των εκπομπών ρύπων εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα για την P&G. Οι στόχοι της Εταιρίας για τη δεκαετία προβλέπουν ήδη τη μείωση κατά 50% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητές της και την κάλυψη του 100% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές – στόχοι που από τη μέχρι σήμερα πορεία φαίνονται εφικτοί. Η P&G συνεχίζει να εργάζεται πάνω σε λύσεις αιολικής, ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας προκειμένου να επιταχύνει ακόμη περισσότερο τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές. Όλες αυτές οι ενέργειες οι οποίες θα συνεχιστούν και μετά το 2030, ακολουθούν τις οδηγίες που υπαγορεύει η επιστημονική κοινότητα προκειμένου η P&G να συμβάλλει με τις απαιτούμενες δράσεις και στο βαθμό που της αναλογεί, στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ωστόσο, οι λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία σήμερα, δεν επιτρέπουν την πλήρη εξάλειψη των εκπομπών ρύπων έως το 2030. Με τις περαιτέρω επενδύσεις της σε φυσικές λύσεις για την κλιματική αλλαγή, η P&G θα επιταχύνει τα αποτελέσματά της σε αυτό το διάστημα.

Ο Κρίσιμος Ορίζοντας Δράσης

Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι παγκοσμίως δεν έχει σημειωθεί η απαιτούμενη πρόοδος στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστικής σημασίας για να περιορίσουμε την μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5°C. Εάν δεν καταφέρουμε να μειώσουμε τις εκπομπές πριν το τέλος της δεκαετίας, η επίτευξη αυτού του στόχου θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Έως το 2050, οι εκπομπές άνθρακα πρέπει να μειωθούν σε μηδενικά ή σχεδόν μηδενικά επίπεδα. Εάν δεν αναλάβουμε δράση τώρα, διακινδυνεύουμε την επίτευξη των στόχων της διεθνούς Συμφωνίας του Παρισιού και μαζί, το μέλλον των επόμενων γενεών.

«Βιώνουμε ήδη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να δράσουμε άμεσα», δήλωσε ο David Taylor, Chairman, President και CEO της P&G. «Μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και επενδύοντας σε φυσικές λύσεις για την κλιματική αλλαγή, θα επιτύχουμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα για τη δεκαετία σε όλες τις δραστηριότητές μας και θα συμβάλουμε στην προστασία των ευάλωτων οικοσυστημάτων και τοπικών κοινωνιών ανά τον κόσμο».

«Φυσικές λύσεις» για την κλιματική αλλαγή: «Η φύση μπορεί από μόνη της να λύσει έως και το ένα τρίτο του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής»

Η P&G θα συνεργαστεί με τις οργανώσεις Conservation International και WWF, προκειμένου να εντοπίσει και να χρηματοδοτήσει δράσεις για την προστασία, ενίσχυση και αποκατάσταση ιδιαίτερα σημαντικών οικοσυστημάτων, όπως είναι τα δάση, οι υγροβιότοποι, οι εκτάσεις χαμηλής βλάστησης και τα έλη. Εκτός από την απορρόφηση των αερίων του άνθρακα, ένα σημαντικό στοιχείο των «φυσικών λύσεων» είναι η δυνατότητα να εξασφαλίσουν σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη τα οποία όχι μόνο θα προστατέψουν τη φύση αλλά θα βελτιώσουν τη ζωή των τοπικών κοινωνιών. Η P&G θα επιδιώξει να εντοπίσει, να μετρήσει και να αναδείξει τα παράλληλα οφέλη που προκύπτουν από αυτή την επένδυση της εταιρείας.

Η P&G ανακοίνωσε ήδη τις αρχικές δράσεις του προγράμματος «φυσικών λύσεων». Συγκεκριμένα:

  • Προστασία του Palawan των Φιλιππινών, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Conservation International – Με στόχο την Προστασία, Βελτίωση και αποκατάσταση των μαγκρόβιων δασών και των πολύτιμων οικοσυστημάτων του Palawan. Το Palawan είναι η τέταρτη πιο «αναντικατάστατη» περιοχή του κόσμου, καθώς διαθέτει μοναδικά και απειλούμενα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
  • Σχέδιο για την Αποκατάσταση του Δάσους του Ατλαντικού, σε συνεργασία με την WWF – Στο Δάσος του Ατλαντικού στην ανατολική ακτή της Βραζιλίας, γίνεται προετοιμασία για την αποκατάσταση του δασικού τοπίου, με σημαντικές θετικές συνέπειες στη βιοποικιλότητα και τους υδάτινους πόρους, και με παράλληλα οφέλη για τις τοπικές κοινότητες.
  • Evergreen Alliance, σε συνεργασία με το ίδρυμα Arbor Day Foundation –Σύμπραξη επιχειρήσεων, κοινοτήτων και πολιτών, με στόχο να προστατευθούν απαραίτητα για τη ζωή στοιχεία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Περιλαμβάνεται δεντροφύτευση στη Βόρεια Καλιφόρνια για την αποκατάσταση περιοχών που καταστράφηκαν από πυρκαγιές και ενίσχυση των δασών στη Γερμανία.

«Η φύση πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο κάθε στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης», δήλωσε ο Δρ. M. Sanjayan, CEO της Conservation International. «Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας για την κλιματική αλλαγή, εάν δεν προστατεύσουμε και ενισχύσουμε τα πλούσια σε άνθρακα οικοσυστήματα και εάν δεν μεριμνήσουμε για τη βελτίωση της διαχείρισής τους. Εάν υλοποιηθούν με τον σωστό τρόπο, αυτές οι προσπάθειες μπορούν να πετύχουν το ένα τρίτο της συνολικής απαιτούμενης μείωσης εκπομπών ρύπων μέσα στην επόμενη δεκαετία και, κυρίως, να στηρίξουν τον βιοπορισμό των τοπικών κοινοτήτων. Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά η συνεργασία μας με την Procter & Gamble για την προστασία της φύσης στο πλαίσιο μιας επένδυσης που θα ωφελήσει τον άνθρωπο και τον πλανήτη».

«Εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, συνεργαζόμαστε με την P&G για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία των δασών. Το μέγεθος της Εταιρίας της εξασφαλίζει τη δυνατότητα να επιτευχθούν αποτελέσματα σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο Carter Roberts, Πρόεδρος και CEO της WWF για τις ΗΠΑ. «Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι αυτή η πρόοδος δεν αγγίζει μόνο το αποτύπωμα της ίδιας της εταιρείας. Η P&G ήταν από τα πρώτα μέλη της πρωτοβουλίας «Renewable Energy Buyers Alliance», η οποία έχει βοηθήσει στην αύξηση αγοράς ανανεώσιμης ενέργειας από τις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ. Η σημερινή ανακοίνωση σηματοδοτεί περαιτέρω πρόοδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας της φύσης όχι μόνο για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα αλλά και για την προστασία της ζωής στον πλανήτη. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μας με την P&G για να υλοποιήσουμε αυτές τις νέες δεσμεύσεις μέσα στην επόμενη δεκαετία».

«Τα προϊόντα της P&G πρωτοστατούν στις προσπάθειες για να μειώσουμε το αποτύπωμα του άνθρακα και να υιοθετήσουμε καλύτερες συνήθειες για το περιβάλλον»

Η δέσμευση της P&G να ξεπεράσει τους στόχους μείωσης εκπομπών, που με βάση τα επιστημονικά δεδομένα αναλογούν στην κλίμακα των δραστηριοτήτων της, είναι σημαντική, αλλά η εταιρία δεν θα περιοριστεί σε αυτή. Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, η P&G έχει κάνει σημαντική πρόοδο στην επιστημονική κατανόηση και τεκμηρίωση της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής των προϊόντων της, με στόχο την σε βάθος κατανόηση των εκπομπών που προκύπτουν από την εφοδιαστική αλυσίδα και τη χρήση των προϊόντων της από τους καταναλωτές (εκπομπές Πεδίου 3). Η χρήση των προϊόντων αντιστοιχεί σε ποσοστό της τάξης του 85% των εκπομπών Πεδίου 3 της εταιρίας. Τα προϊόντα της P&G φθάνουν σε πέντε δισεκατομμύρια ανθρώπους και αυτή η κλίμακα γεννά ευθύνη για την εταιρία, να βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν το δικό τους αποτύπωμα άνθρακα μέσα από προϊόντα που εξοικονομούν ενέργεια, νερό και φυσικούς πόρους.

Περισσότερο από το 60% του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενός απορρυπαντικού πλυντηρίων ρούχων σχετίζεται με τη χρήση του και κυρίως με την ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού. Επί σειρά ετών το Ariel και το Tide επενδύουν σε τεχνολογίες που επιτρέπουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες και ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να επιλέγουν προγράμματα πλύσης στους 30οC. Στόχος είναι, το 70% των πλύσεων να γίνεται σε προγράμματα χαμηλής θερμοκρασίας και ήδη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος την τελευταία δεκαετία χάρη στα προγράμματα εκπαίδευσης των καταναλωτών. Η P&G εκτιμά ότι, από το 2015, περίπου 15 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι διοξειδίου του άνθρακα έχουν εξοικονομηθεί ως αποτέλεσμα της αυξημένης χρήσης των προγραμμάτων πλύσης με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στην απόσυρση τριών εκατομμυρίων αυτοκινήτων από τους δρόμους.

Καταρρίπτοντας έναν μύθο, προϊόντα όπως το Fairy αποδεικνύουν στους καταναλωτές ότι το πλυντήριο πιάτων επιτυγχάνει μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού και ενέργειας σε σύγκριση με το πλύσιμο των πιάτων στο χέρι. Με τις κάψουλες πλυντηρίου πιάτων Fairy, ο καταναλωτής αποφεύγει το στάδιο της πρόπλυσης και εξοικονομεί νερό αλλά και ενέργεια. Την ίδια στιγμή χάρη στην αποτελεσματικότητά τους στην αφαίρεση του λίπους, το υγρό καθαριστικό πιάτων Fairy συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. Μειώνοντας τη θερμοκρασία του νερού κατά 20°C, οι καταναλωτές μπορούν σε κάθε πλύση να μειώνουν έως και στο μισό το διοξείδιο του άνθρακα που αντιστοιχεί σε κάθε πλύση.

«Ο ρόλος μας είναι να αναδείξουμε ότι ένας τρόπος ζωής βασισμένος σε μειωμένες εκπομπές ρύπων αποτελεί εφικτή, προσιτή και επιθυμητή επιλογή για όλους», δήλωσε η Virginie Helias, Chief Sustainability Officer της P&G. «Έχουμε ευθύνη να προστατεύουμε τα αποθέματα άνθρακα και να επενδύσουμε σε λύσεις που δίνουν νέα πνοή στον πλανήτη. Και οι ίδιοι οι καταναλωτές θέλουν να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ως εταιρία, αγγίζουμε με τα προϊόντα μας πέντε δισεκατομμύρια ανθρώπους και προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε τη διαφορά, ενθαρρύνοντας την υπεύθυνη κατανάλωση με αποτελεσματικά προϊόντα τα οποία διευκολύνουν τον καταναλωτή να υιοθετήσει νέες καλύτερες, για το περιβάλλον, συνήθειες».

Στις 16 Ιουλίου, η P&G μαζί με ειδικούς και καταξιωμένους ηγέτες στο θέμα της κλιματικής αλλαγής συμμετείχε σε συζήτηση η οποία φιλοξενήθηκε στο National Geographic με θέμα τη δύναμη της φύσης ως λύση στην κλιματική αλλαγή. Συμμετείχαν από πλευράς P&G ο David Taylor, CEO και η Virginie Helias, Chief Sustainability Officer, ο Δρ. M. Sanjayan, CEO της Conservation International, ο Carter Roberts, CEO της WWF για τις ΗΠΑ, και οι ακτιβιστές για την κλιματική αλλαγή Clover Hogan , Jiaxuan Zhang, Kehkashan Basu, και Vanessa Nakate.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση