Redex: Προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στις βιομηχανίες

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Η εξοικονόμηση ενέργειας από τις επιχειρήσεις αποτελεί πλέον έναν κρίσιμο «κρίκο» της δραστηριότητάς τους, προκειμένου να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα, να πληρούν όλες τις σχετικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και να περικόψουν και τις λειτουργικές δαπάνες τους.

Η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών λύσεων, που πετυχαίνουν τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και του κόστους συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αποτελεί παρακαταθήκη για την επίτευξη του στόχου πτώσης των δαπανών μιας επιχείρησης.

Έτσι είναι πλέον εφικτή ακόμη και η παροχή εγγύησης για τον χρόνο απόσβεσης της εκάστοτε επένδυσης εξοικονόμησης ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό και επειδή οι τεχνολογίες και τα συστήματα εξοικονόμησης είναι πολλά, ετερόκλητα και χρήζουν εμπεριστατωμένης μελέτης πριν εγκατασταθούν για να καλύψουν τις ανάγκες μίας βιομηχανίας, έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένες εταιρείες που σχεδιάζουν και υλοποιούν ολοκληρωμένα προγράμματα σχετικών δράσεων.

Redex

Μία από αυτές είναι η ελληνική Redex (του ομίλου Κοπελούζου), που εξειδικεύεται στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών λύσεων με στόχο και αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους συντήρησης της εγκατάστασης.

Η εταιρεία προχωρά σε καταγραφή του ενεργειακού ίχνους κάθε βιομηχανικής εγκατάστασης, αντλώντας έτσι πληροφορίες για την ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια εφαρμόζοντας συνδυαστικές λύσεις προσαρμοσμένες για κάθε επιχείρηση, σχεδιάζει και υλοποιεί επεμβάσεις στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, επιτυγχάνοντας βελτίωση της λειτουργίας, της ποιότητας ισχύος και της συνολικής ενεργειακής απόδοσης.

Παράλληλα, παρέχει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου των υποδομών, με σκοπό την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, τα οποία συμμετέχουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στο συνολικό ενεργειακό κόστος.

Εκτός από τις λύσεις βελτιστοποίησης ποιότητας ισχύος η Redex προσφέρει άμεσα εφαρμόσιμες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας μέσω επεμβάσεων στον φωτισμό, στο κτηριακό κέλυφος, στα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, στα συστήματα πεπιεσμένου αέρα, στα συστήματα βιομηχανικής ψύξης κλπ.

Μία τέτοια πρόσφατη συμφωνία της Redex είναι με τη βορειοελλαδική βιομηχανία μονωτικών-δομικών υλικών ISOMAT.

Η τελευταία, μέσα από αυτή την συμφωνία, προσδοκά, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ενεργειακού της κόστους και τη συρρίκνωση των εκπομπών ρύπων CO2 προς το περιβάλλον σε μία προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αλλά και του επιπέδου της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο.

Η εν λόγω συνεργασία έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος με συστήματα P.Q.O.S. (Power Quality Optimization Systems) μελετημένα και σχεδιασμένα από τη Redex, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στις παραγωγικές γραμμές του εργοστασίου της ISOMAT στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο, διαθέτει σύγχρονα εξοπλισμένα και πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής και συσκευασίας με παραγωγική δυναμικότητα 1.500 τόνους ημερησίως.

Το σύνολο ανάλογων ενεργειακών έργων που έχει αναλάβει η Redex την τελευταία τετραετία:

- ξεπερνά τα 40MVA (40.000KVA) εγκατεστημένης ισχύος,
- έχει υπερβεί κατά 35% τα ελάχιστα εγγυημένα ποσοστά εξοικονόμησης,
- οι επενδύσεις αποσβένονται κατά μέσο όρο σε λιγότερο από 2 έτη,
- η εφαρμογή τους έχει οδηγήσει σε μείωση >10.000tn ρύπων CO2.

Να σημειωθεί ότι πρόσφατα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έβαλε τη δική της «πινελιά» στο κομμάτι των ευρωπαικών στόχων ενεργειακής εξοικονόμησης.

Έτσι εξέτασε τον φάκελο της υπό διαμόρφωση κοινοτικής οδηγίας για την εξοικονόμηση και εφόσον γίνουν πράξη όσα προτείνει τότε χώρες όπως η Ελλάδα θα πρέπει μέχρι το 2030 να έχουν μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 35%, ενώ οι προμηθευτές ενέργειας οφείλουν να περιορίσουν τις πωλήσεις τους κατά 1,5% κατ’ έτος.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση