RINNO: 4,8 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων στην Ευρώπη με συμμετοχή ΕΙΠΑΚ

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ θα συμμετάσχει σε ένα έργο της ΕΕ ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια κατοικίας της ΕΕ μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, επιχειρηματικών και διαδικαστικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων νέων υλικών, συναρμολόγησης με χρήση ρομπότ και κόμποτ, τεχνητή νοημοσύνη (AI), επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου με χρήση Blockchain.

Το τετραετές έργο, που ονομάζεται RINNO, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη λύσεων για την κατασκευαστική βιομηχανία για την επιτάχυνση  του ρυθμού ριζικής ανακαίνισης σε μη ενεργειακά αποδοτικά κτήρια σε όλη την Ευρώπη, και συνεπώς συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του 32,5% για εξοικονόμηση ενέργειας που έθεσε το Green New Deal της ΕΕ.

Το RINNO θα το επιτύχει μέσω ενός συνδυασμού καινοτόμων τεχνολογιών, πρωτοκόλλων και επιχειρηματικών μοντέλων.

Ανανεώσιμα Υλικά & Τεχνολογίες Plug-and-play αρθρωτές λύσεις για το κτηριακό κέλυφος Συγκομιδή και αποθήκευση υβριδικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Διαδικασίες Ολοκλήρωση δεδομένων ψηφιακού διδύμου από drones, μηχανική όραση, thermavision και επαυξημένη πραγματικότητα Προσομοίωση ανακαίνισης, εργαλεία μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης Εργαλεία διαχείρισης ανακαινίσεων συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω cobot,  ρομπότ, 3-D printing, συστήματα προηγμένου ελέγχου, συστήματα αποφάσεων με δυνατότητα AI κλπ. Έλεγχος και αυτοματισμοί κτηρίων μέσω έξυπνων πολυπρακτορικών συστημάτων Εκπαίδευση μέσω διαδραστικής AR/VR 
Επιχειρηματικά μοντέλα  Έξυπνες συμβάσεις με δυνατότητα Blockchain διαδικτυακής μικροχρηματοδότησης, crowdfunding και άλλες συλλογικές χρηματοδοτήσεις Έξυπνες συμβάσεις με δυνατότητα Blockchain για ενεργειακή απόδοση

Οι λύσεις που θα αναπτυχθούν από το RINNO θα παρουσιαστούν σε τέσσερα πραγματικά έργα ανακαίνισης για να ποσοτικοποιήσουν και να επικυρώσουν τον αντίκτυπό τους καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανακαίνισης. Οι χώροι επίδειξης θα βρίσκονται στη Γαλλία, τη Δανία, την Ελλάδα και την Πολωνία (συνολικό εμβαδόν 3.386 m2).

Ξεκινώντας τον Ιούνιο του 2020, το  RINNO θα συντονιστεί  από  τον Δρ Stefano Barberis και τη RINA Consulting, στη  Γένοβα της Ιταλίας.  Η κοινοπραξία του RINNO περιλαμβάνει 17 εταίρους από την Αυστρία, τη Δανία, τη Φιλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  Το Ε.Ι.ΠΑ.Κ. θα προσφέρει στην κοινοπραξία την τεχνογνωσία για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ριζικών ενεργειακών ανακαινίσεων σε επίπεδα NZEB χρησιμοποιώντας το Πρότυπο Passive House, το  πρόσφατα πλήρως εξελληνισμένο λογισμικό  PHPP και την ανάλυση μέσω του  DesignPH και DistrictPH. Επίσης θα χρησιμοποιήσει και θα βελτιώσει προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης για μηχανικούς  και τεχνίτες. Ακόμα το Ε.Ι.ΠΑ.Κ. θα ηγηθεί του Ελληνικού Χώρου Επίδειξης που βρίσκεται στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου.  Τέσσερα στελέχη του Ε.Ι.ΠΑ.Κ.,  πιο έμπειροι αλλά και νέοι ειδικοί, θα συμμετάσχουν στο έργο. Τέλος εμπορικές εταιρείες του κλάδου της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, που θα ανακοινωθούν σύντομα,  θα υποστηρίξουν τον ελληνικό χώρο επίδειξης.

Περίπου το 77% των κτηρίων κατοικίας της ΕΕ έχουν κατασκευαστεί πριν το 1990 και το 11% του πληθυσμού της Ευρώπης εξακολουθεί να βιώνει ενεργειακή φτώχεια λόγω της κακής ποιότητας του κτηρίου και ιδίως της θερμικής ανεπάρκειάς του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι απαιτείται ποσοστό ανακαίνισης 3% ετησίως για την επίτευξη της ενεργειακής αποδοτικότητας και των περιβαλλοντικών στόχων  της με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Με βάση τα τρέχοντα ποσοστά ανακαίνισης της τάξης του 0,4% - 1,2% ανάλογα με τη χώρα, μπορεί να χρειαστούν περισσότερα από 100 χρόνια για την ανακαίνιση ολόκληρου του κτηριακού αποθέματος της ΕΕ. Το RINNO είναι μια δραστική προσέγγιση για τη μείωση του κόστους, της διατάραξης και των χρόνων ανακαίνισης της ριζικής ανακαίνισης, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ενεργειακή αποδοτικότητα, η περιβαλλοντική απόδοση και η ικανοποίηση των χρηστών.

Η κ. Arianna Amati, η συντονίστρια του RINNO στη Rina Consulting, δήλωσε: "Το RINNO είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να υποστηρίξουμε τον κατασκευαστικό κλάδο για να επιταχύνει τον ρυθμό ριζικής ανακαίνισης σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και να δείξει τα δυνατά σημεία και τις τεράστιες συνεισφορές της Ευρώπης για τους χρήστες και με χρήστες".

Ο κ. Στέφανος Παλλαντζάς, επικεφαλής του Ε.Ι.ΠΑ.Κ. δήλωσε : "Το Ε.Ι.ΠΑ.Κ. παρουσιάζει σημαντική έρευνα και καινοτομία στους τομείς της ριζικής ενεργειακής ανακαίνισης και της εφαρμογής του Παθητικού Κτηρίου και του NZEB. Το Ινστιτούτο απασχολεί μια ομάδα προσωπικού υψηλής ποιότητας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή εφαρμογών και υπηρεσιών σύμφωνα με την έννοια του Παθητικού Κτηρίου, ενώ συμμετέχει σε ερευνητικά δίκτυα με διάφορα ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο. Το έργο RINNO θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για συνεργασία με νέους συνεργάτες και εμπειρογνώμονες και για την πρόσβαση σε νέες αγορές και τεχνογνωσία."

Περισσότερες πληροφορίες για το RINNO είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση https://rinno-h2020.eu/.


ΤΟ RINNO

Το RINNO έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 892071.

LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020: Απομάκρυνση του άνθρακα από το κτιριακό απόθεμα της ΕΕ: καινοτόμες προσεγγίσεις και προσιτές λύσεις που αλλάζουν την αγορά για τις ανακαινίσεις κτιρίων
Είδος Δράσης: Δράση Καινοτομίας
Συνολικό Κόστος Έργου: €4,800,098
Μέγιστο Ποσό Επιχορήγησης: €3,998,534
Ημερομηνίες Έργου: 1 June 2020- 31 May 2024
Συνεργάτες Κοινοπραξίας: RINA Consulting Spa (Ιταλία), Εθνικό Κέντρο Έρευνας Και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ελλάδα), Regenera Levante (Ισπανία), Fundacion Circe Centro De Investigacion De Recursos Y Consumos Energeticos (Ισπανία), Ekolab (Δανία), Avedøre Boligselskab (Δανία), European Green Cities (Δανία), University Of Northumbria (Ηνωμένο Βασίλειο), Bouygues Construction (Γαλλία), K-Flex Polska (Πολωνία), Teknologian Tutkimuskeskus VTT (Finland), Greenstruct (Ελλάδα), Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (Ελλάδα), Narodowa Agencja Poszanowania Energii (Πολωνία), Pink Energie Und Speichertechnik (Αυστρία), Motivian Ανώνυμη Εταιρεία Καινοτόμων Λύσεων Πληροφορικής (Ελλάδα), and Dublin City University (Ιρλανδία).
Ιστότοπος: https://rinno-h2020.eu/

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση