• Η ανακύκλωση στις Σέρρες

    Περίπου το  60% των Σερραίων  συμμετέχει στην ανακύκλωση. Σε αυτήν την διαπίστωση  έχουν καταλήξει  οι υπεύθυνοι της μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης  στερεών αποβλήτων   που έχει αναλάβει ...