• Ανακύκλωση φαρμάκων

    Έναρξη εφαρμογής  του προγράμματος ορίστηκε  η  1η Μαρτίου. Το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των οικιακών φαρμάκων που λήγουν και τα οποία μέχρι σήμερα πετιόντουσαν στα ...