THEASIS: Ένα «μάτι» για γρήγορη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών

Σε μια προσπάθεια της ΕΕ να μειώσει τις καταστροφικές επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος 2014 - 2020 INTERREG VB Balkan-Mediterranean, εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε η πρόταση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area» και ακρωνύμιο SFEDA.

Ο γενικός στόχος του έργου SFEDA είναι η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ τριών χωρών της περιοχής του Balkan-Med (Ελλάδας-Κύπρου-Βουλγαρίας). Το έργο δίνει μεγάλη έμφαση στην απόδειξη της αποτελεσματικότητας της τεχνολογίας και στην υλοποίηση ενός συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών και της εναέριας παρακολούθησης τους όταν αυτές συμβούν.

Το κύριο προϊόν του έργου SFEDA είναι το σύστημα THEASIS. Το THEASIS αποτελεί μια συνεργατική ενσωμάτωση ώριμων τεχνολογιών βασισμένων σε ιπτάμενα μη επανδρωμένα συστήματα UAS (Unmanned Aerial Systems) και σταθερών θερμικών / οπτικών καμερών, υποβοηθούμενων από ένα μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου πυρκαγιάς. Το σύστημα THEASIS σχεδιάζεται έτσι ώστε να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου από την έναρξη έως την ανίχνευση μιας πυρκαγιάς, καθώς και στην εξάλειψη ψευδών συναγερμών που καταπονούν τις δασοπυροσβεστικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του μέσου χρόνου απόκρισης μιας πυροσβεστικής παρέμβασης.

Προκειμένου το THEASIS να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των δασοπυροσβεστικών υπηρεσιών επιλέχθηκε η συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων από τη μια και τοπικών περιφερειακών αρχών από την άλλη. Οι περιφερειακοί εταίροι προσδιορίζουν τα πρακτικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν και κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, συνεισφέροντας τις επιχειρησιακές τους εμπειρίες και παρέχοντας συμβουλές σχετικά με τους τομείς δοκιμών. Οι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί εταίροι παρέχουν την επιστημονική γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη που εγγυώνται την επίτευξη των στόχων.

Με την ολοκλήρωσή του το σύστημα THEASIS θα επιδειχθεί σε τρία διαφορετικά δάση που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές του Balkan-Med με διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Όλα τα δάση ανήκουν σε προστατευόμενες περιοχές NATURA-2000.

Το σύστημα THEASIS θα μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε δάσος, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια χλωρίδας και πανίδας και να μειωθεί ο κίνδυνος για τον άνθρωπο. Οι δικαιούχοι θα ενισχύσουν τις ικανότητές τους εκμεταλλευόμενοι αυτό το αξιόπιστο και εύχρηστο σύστημα που βασίζεται σε ώριμες τεχνολογίες, και θα έχουν την ευκαιρία να σχηματίσουν ένα συνεργατικό δίκτυο σε διακρατικό επίπεδο.

Διήμερη συνάντηση

Το διήμερο 1 και 2 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί μία ακόμη συνάντηση των επιστημονικών και διοικητικών φορέων του προγράμματος στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης.

Μετά την καλοκαιρινή τραγωδία με τους 98 νεκρούς και τις κατεστραμμένες περιουσίες στην Αττική προγράμματα όπως το SFEDA αποτελούν ελπίδα για το μέλλον της πατρίδας μας και εγείρουν το ενδιαφέρον των πολιτών για τους στόχους και την αποτελεσματικότητά τους. Για τον λόγο αυτόν η οργανωτική επιτροπή της διημερίδας αποφάσισε την πρώτη ημέρα της συνάντησης να υπάρχουν διαθέσιμοι επιστήμονες που θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των εκπροσώπων των ΜΜΕ, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες και εξηγήσεις για το πρόγραμμα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση