Thessaloniki Summit: Clusters και θερμοκοιτίδες το μέλλον στην αγροδιατροφή

του Νίκου Αβουκάτου

Οι έξυπνες επιχειρηματικές λύσεις, οι καινοτόμες εφαρμογές - εργαλεία για τη διάθεση προϊόντων, τα «καθαρά» προϊόντα, τα clusters και οι θερμοκοιτίδες, αποτελούν την επόμενη ημέρα στον πρωτογενή τομέα.

Αυτό επισημάνθηκε κατά τη σημερινή εκδήλωση που διοργάνωσαν το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για την αγροτική οικονομία, στο πλαίσιο του Thessaloniki Summit 2017.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν, από εκπροσώπους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τόσο οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες όσο και πρωτοβουλίες της ΠΚΜ που διευκολύνουν αυτούς που ασχολούνται με τον αγροδιατροφικό κλάδο.

Επιπρόσθετα, αναλύθηκαν από στελέχη και συνεργάτες της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής οι προκλήσεις καινοτομίας στον κλάδο των τροφίμων καθώς και οι σύγχρονες τάσεις και καλές πρακτικές όπως οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων τροφίμων.

Η Κέλυ Φουρτούνη, Global Research and Innovation Manager, Associate Principal Scientist, μετέφερε την πλούσια εμπειρία της από τις καινοτομίες πολυεθνικών εταιρειών και, απευθυνόμενη στο κοινό, επισήμανε ότι την ανάγκη αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων «για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις». Η ίδια έδωσε αρκετά παραδείγματα τέτοιων μεγάλων εταιρειών και εξήγησε πώς μπορούν να βοηθηθούν οι μικρές και μεσαίες εταιρείες στον ελλαδικό χώρο.

Στις θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων τροφίμων, τις σύγχρονες τάσεις και τις καλές πρακτικές, αναφέρθηκε ο Διευθυντής Γραφείου Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος τονίζοντας ότι οι θερμοκοιτίδες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στις εμπειρίες και τις προκλήσεις για τη δημιουργία τους και τόνισε την ανάγκη διασφάλισης της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων μιας θερμοκοιτίδας, που είναι μια παραγωγική και υποστηρικτική δομή για τα τρόφιμα, τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. «Τα δίκτυα θερμοκοιτίδας μπορούν να προωθήσουν τεχνολογικές πλατφόρμες προώθησης και να σχετίζονται με τις επιχειρηματικές συνεργασίες, όπως τη γέννηση των clusters. Μπορούν να αποτελέσουν έναν πυρήνα δικτύωσης», σημείωσε.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας, Θεοφάνης Παπάς, στην ομιλία του με θέμα  «Ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι για επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», στάθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας στον κλαδο της αγροδιατροφής, υπογραμμίζοντας ότι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας της Περιφέρειας.

Με πρωτοποριακές ιδέες - εργαλεία, όπως η αγροδιατροφική σύμπραξη, το καλάθι αγροτικών προϊόντων και ιδιαίτερα η Μακεδονική Κουζίνα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσπαθεί να δώσει προστιθέμενη αξία στα αγροδιατροφικά προϊόντα που εξάγονται από τη γη της, επισήμανε ο κ. Παπάς. Τόνισε, δε, πως ο πρωτογενής τομέας θα έχει μέλλον όταν όλοι μας σκεφτούμε διαφορετικά.

Ακόμη, εξήρε το ρόλο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και τόνισε το σημαντικό εκπαιδευτικό της έργο, τόσο στον αγρότη όσο και τον κτηνοτρόφο. «Όσο περισσότερο εκπαιδεύονται και γίνονται δράσεις θα υπάρχει μέλλον για την αγροτική οικονομία», υπογράμμισε ο κ. Παπάς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και την ενίσχυση νέων γεωργών, τονίζοντας πως «είμαστε υπέρ των ανοιχτών προσκλήσεων για την ενίσχυση των νέων γεωργών».

Από την πλευρά του, ο Προϊστάμενος διεύθυνσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, παρουσίασε τους τρόπους υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια, στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας

H ΠΚΜ με την πρόσφατη τροποποίηση του οργανισμού της συνέστησε την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Υπό τον συντονισμό αυτής της Διεύθυνσης θα δημιουργηθεί ένα μοναδικό σημείο διεπαφής με τον Επιχειρηματία (One Stop Shop) το οποίο θα παρέχει αφενός έγκυρη πληροφόρηση για κάθε διαδικασία της Περιφέρειας (απαιτούμενες ενέργειες και δικαιολογητικά) και αφετέρου  θα αποδέχεται αιτήσεις και θα αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των υποθέσεων στις πιο σημαντικές ή χρονοβόρες περιπτώσεις. Έτσι ο επιχειρηματίας θα έχει επαφή με μία μόνο υπηρεσία η οποία θα αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το αίτημα του.

Επίσης θα συσταθεί ένα αποθετήριο μελετών και καλών πρακτικών για τους δυναμικούς τομείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μέσω του one stop shop θα παρέχεται πληροφόρηση για δυνατότητες χρηματοδότησης σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και για άλλες δράσεις που ενδιαφέρουν τους επιχειρηματίες.

Παράλληλα, θα υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων και θα ενισχύσει τις πρωτοβουλίες δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών. Προωθείται επίσης η δημιουργία ενός δικτύου προ-θερμοκοίτησης επιχειρηματικών ιδεών σε περιφερειακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές και συγκέντρωσης της πληροφόρησης για χρηματοδότηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και δράσεις που αφορούν τους επιχειρηματίες. Ακόμη, σκοπός της ΠΚΜ, σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, είναι «να υποστηρίξουμε τη συνεργασία με ερευνητικά Πανεπιστήμια για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας και την υποστήριξη στην σύσταση και λειτουργία Clusters, αλλά και τη σύνδεση ερευνητικών φορέων με την επιχειρηματική κοινότητα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση