WMO: Η Άνοιξη να μην είναι το έναυσμα για τους περιορισμούς λόγω Covid-19

Μια ομάδα επιστημόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας εξέδωσε την πρώτη έκθεση σχετικά με τους μετεωρολογικούς παράγοντες και τους παράγοντες ποιότητας του αέρα που επηρεάζουν την πανδημία COVID-19.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι καιρικές και κλιματικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης υψηλότερων θερμοκρασιών την άνοιξη του βόρειου ημισφαιρίου, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως έναυσμα για τη χαλάρωση των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η δυναμική μετάδοσης της νόσου COVID-19 το 2020 και στις αρχές του 2021, φαίνεται να επηρεάστηκε κυρίως από κυβερνητικές παρεμβάσεις, όπως υποχρεωτική χρήση μάσκας και περιοριστικά μέτρα μετακινήσεων, παρά από μετεωρολογικούς παράγοντες, σύμφωνα με την ομάδα των 16 εμπειρογνωμόνων σε θέματα περιβάλλοντος, ιατρικών επιστημών και δημόσιας υγείας.

Άλλοι σχετικοί οδηγοί της εξάπλωσης, περιλαμβάνουν αλλαγές στην ανθρώπινη συμπεριφορά, τα δημογραφικά στοιχεία των πληγέντων πληθυσμών, και πιο πρόσφατα, τις μεταλλάξεις των ιών.

Σε αυτό το στάδιο, τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν τη χρήση των μετεωρολογικών συνθηκών και των παραγόντων ποιότητας αέρα ως βάση για τις κυβερνήσεις ώστε να χαλαρώσουν τις παρεμβάσεις τους με στόχο τη μείωση της μετάδοσης", δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής, Dr Ben Zaitchik, από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ. «Έχουμε δει κύματα μόλυνσης να εντείνονται σε ζεστές περιόδους και σε ζεστές περιοχές τον πρώτο χρόνο της πανδημίας και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό δεν θα μπορούσε να επαναληφθεί τον επόμενο χρόνο».

Η έκθεση εξετάζει τον πιθανό ρόλο της εποχικότητας. Οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος δείχνουν συχνά κάποια μορφή εποχικότητας, ιδίως την αιχμή του φθινοπώρου-χειμώνα για τη γρίπη και τους κορωνοϊούς, σε εύκρατα κλίματα.

Αυτό δημιούργησε προσδοκίες ότι, εάν επιμείνει για πολλά χρόνια, ο COVID-19 θα αποδειχθεί μια έντονα εποχιακή ασθένεια.

«Οι βασικοί μηχανισμοί που οδηγούν την εποχικότητα των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού δεν είναι ακόμη καλά κατανοητοί. Μπορεί να λειτουργεί ένας συνδυασμός άμεσων επιπτώσεων στην επιβίωση των ιών, επιπτώσεις στην ανθρώπινη αντίσταση στις λοιμώξεις και έμμεση επίδραση του καιρού και της εποχής μέσω αλλαγών στην ανθρώπινη συμπεριφορά» αναφέρει η περίληψη της έκθεσης.

«Οι εργαστηριακές μελέτες του SARS-CoV-2, του ιού που προκαλεί τη νόσο COVID-19, έδωσαν κάποιες ενδείξεις ότι ο ιός επιβιώνει περισσότερο σε ψυχρές, ξηρές συνθήκες καθώς και σε συνθήκες χαμηλής υπεριώδους ακτινοβολίας.

Ωστόσο, αυτές οι μελέτες δεν έχουν δείξει ακόμη εάν οι άμεσες μετεωρολογικές επιδράσεις στον ιό έχουν σημαντική επίδραση στους ρυθμούς μετάδοσης υπό πραγματικές συνθήκες » σύμφωνα με την περίληψη.

Τα στοιχεία σχετικά με την επίδραση των παραγόντων ποιότητας του αέρα είναι ακόμη ασαφή. Υπάρχουν κάποιες προκαταρκτικές ενδείξεις ότι η χαμηλή ποιότητα του αέρα αυξάνει τα ποσοστά θνησιμότητας COVID-19, αλλά όχι ότι η ρύπανση επηρεάζει άμεσα την αερομεταφερόμενη μετάδοση του SARS-CoV-2, σύμφωνα με την Ομάδα Εργασίας.

Η έκθεση επικεντρώνεται σε εξωτερικές μετεωρολογικές συνθήκες και συνθήκες ποιότητας του αέρα και δεν εξετάζει τις λεπτομέρειες της εσωτερικής κυκλοφορίας του αέρα.

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας- WMO (World Meteorological Organization)

Περισσότερα:

https://public.wmo.int/en/media/press-release/report-examines-meteorological-and-air-quality-factors-and-covid-19

First Report of the WMO COVID-19 Task Team: Review on Meteorological and Air Quality Factors Affecting the COVID-19 Pandemic (WMO-No. 1262)

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21857#.YFclAVUzbIU

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση