«Βάτραχοι βραστοί» είμαστε… όλοι

Στο πλαί­σιο της παγκόσμιας κινητοποίησης Moving Planet κατά της κλιματικής αλλαγής  και σε συντονισμό με εκατοντάδες δρώμενα σ’ όλο τον πλανήτη «Ο βάτραχος ο βραστός διαδηλώνει μέσα από το καζάνι του» για 24 ώρες στην Ελ­λά­δα, παίρνο­ντας τη σκυτάλη από την παγκόσμια εκδή­λω­ση “24 hours of reality” 14-15/9.

 

Το ΜΗΤΙΣ Παγκόσμιο Δίκτυο Ανθρωπιστικής Συνείδησης, μο­να­δι­κός από την Ελλάδα Διαπιστευμένος Πα­ρατηρητής του ΟΗΕ (UNFCCC) για Κλι­μα­τική Αλλαγή σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς, που δεν βάζει το περιβάλλον σε δεύτερη μοίρα, και τοπικούς φορείς πραγμα­το­ποιεί για 1η φο­ρά την πρωτότυπη επεξεργασία του: «Πείραμα του Βά­τραχου του βραστού σε ανθρώπινη κλί­μακα και σε συνθή­κες «τεχνητού πυρετού».

Για εικοσιτέσσερις (24) ώρες, από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου και μέχρι τις 12 της Κυ­ρι­ακής ο διαχειρι­στής του Διεθ­νούς Κόμβου Ευαισθητοποίησης, Πανόραμα Παγκόσμιας Κλιματικής Κρίσης & Αειφο­ρί­ας www.vatraxosvrastos.grΑνδρέας Ανδρεό­πουλος, Μ.Ed., ειδικός επι­κοι­νωνίας πε­ρι­βάλλο­ντος, θα υλοποιήσει, για 1η φορά σε διεθνές επίπεδο, ζωντανά την αναλογία «βάτραχος βραστός - πα­γκόσμια υπερθέρμανση», την πιο δη­μι­ουρ­γι­κή &αποτελεσματι­κή αναλογία για να ‘κλειδώσεις’ το συλλογισμό του μέσου πολίτη στο στόχο παρέχοντας παράλληλα με τη βιωματική εμπειρία και πολύτιμες πληροφορίες.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν επίσης επιπτώσεις κλιματικής κρίσης απ’ όλη την Ελλάδα καθώς και το Πανόραμα της Πα­γκόσμι­ας Κλιματικής Αλλαγής & Αειφορίας.

Συμβολική συμμετοχή: Ένα (1) €.

Σάββατο 24/9 12μ. Κεντρική Πλατεία

Αγιά Λάρισας

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!