«Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Οι προτεραιότητες και οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση
Τα πλέον καυτά θέματα της οικονομικής, επιχειρηματικής, επενδυτικής, ενεργειακής και κατασκευαστικής επικαιρότητας διαπραγματεύεται το επίκαιρο φόρουμ με τίτλο «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ». Το συνέδριο  πραγματοποιείται στις 2 και 3 Ιουλίου στην Αθήνα (ξενοδοχείο Caravel), στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της ΕΕ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, του  ΙNVEST IN GREECE, καθώς επίσης σειράς σημαντικών επιχειρηματικών και επιστημονικών φορέων.
Μέσα από τη διευρυμένη συμμετοχή σε αυτό, 90 περίπου κορυφαίων εκπροσώπων του πολιτικού χώρου, των επιχειρήσεων, των τραπεζών, επιστημονικών και θεσμικών φορέων, το φόρουμ  θα επιχειρήσει να δώσει ανάμεσα σε άλλα απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:
Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την  επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας; Με ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσει τελικά αυτή να υλοποιηθεί και ποια η κοινή συνισταμένη των κομμάτων; Ποιοι είναι οι ζωτικοί τομείς για μια βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις; Ποιες είναι οι προτάσεις και σκέψεις των ελληνικών τραπεζών την επόμενη μέρα της  ανακεφαλαιοποίησης; Αλλά και ποιος θα είναι ο ειδικός ρόλος του υπό συγκρότηση ταμείου αναπτυξιακών επενδύσεων στην Ελλάδα;
Τι πρέπει να γίνει ώστε να ενισχυθούν άμεσα οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις στη χώρα και ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανία, οι κατασκευές, το εμπόριο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που συμβάλουν καταλυτικά στο ΑΕΠ και στην απασχόληση; Πώς θα επιτευχθεί ένα ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας για την ανάπτυξη; Ποιες είναι οι προοπτικές στα πλαίσια της περαιτέρω  απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς; Πώς διαμορφώνεται η προοπτική των ΑΠΕ; Κι ακόμα, πώς μπορεί να ανακάμψει ο κατασκευαστικός κλάδος, αφενός μέσα από την επανέναρξη των μεγάλων έργων υποδομής και αφετέρου μέσα από την μεγάλη ευκαιρία -και ταυτόχρονα υποχρέωση- ενεργειακής αναβάθμισης των δημόσιων κτιρίων;
Διαχείριση ενέργειας στον αστερισμό της ανάπτυξης
Παράλληλα, τα πάνελ του  συνεδρίου  θα αναδείξουν τα συνολικότερα οικονομικά, περιβαλλοντικά, επενδυτικά, επιχειρηματικά, τεχνολογικά και κοινωνικά οφέλη, που θα προκύψουν από την ορθολογική διαχείριση ενέργειας σε όλα τα επίπεδα. Από την παραγωγή και στη συνέχεια στα στάδια της  διανομής  και χρήσης της από μεγάλους και μικρούς καταναλωτές, η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, παρέχει σήμερα, άμεσες ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η εφαρμογή των «έξυπνων» δικτύων και των τηλε- μετρητών και η σταδιακή αντικατάσταση των μετρητών ρεύματος σε κάθε σπίτι, που ήδη ξεκίνησε στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φέρνει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή. Αλλά και οι συνολικότερες επενδύσεις που υλοποιούνται  στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως επίσης  και στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, συμβάλουν πολλαπλά στο στόχο της ορθολογικής διαχείρισης.
Για ένα ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας
Ανάμεσα στα άλλα θέματα που θα συζητηθούν  στο συνέδριο είναι και το κόστος της ενέργειας σε καιρό ύφεσης, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Ειδικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τη βιομηχανία της χώρας μας,  όπου οι επιλογές διαχείρισης του ενεργειακού κόστους συνδέονται συχνά με  την  επιβίωσή τους, υπάρχουν τρόποι  και μέσα  για να γίνει αυτό πιο ανταγωνιστικό; Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του φυσικού αερίου προσεχώς; Ποιες είναι οι εξελίξεις στην ηλεκτροπαραγωγή και στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας; Κι ακόμα, πώς εξελίσσεται την τρέχουσα περίοδο με ορόσημο την απελευθέρωση από τις 1 Ιουλίου των οικιακών τιμολογίων, ο ρόλος των εναλλακτικών προμηθευτών και παραγωγών στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού σε μια απελευθερωμένη  ενεργειακή αγορά;
Μεγάλα έργα και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων: τα μέσα  ανάκαμψης του  κατασκευαστικού κλάδου
Η επανεκκίνηση των αυτοκινητοδρόμων και άλλων μεγάλων έργων, αλλά και η εφαρμογή ορθολογικής  διαχείρισης ενέργειας  στον ευρύτερο κτιριακό τομέα, που είναι και ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας είναι ένα ακόμα σημαντικό θέμα του συνεδρίου. Οι οικονομικές πιέσεις της κρίσης και ο στόχος μείωσης των εισαγωγών ενέργειας, αλλά και της ρύπανσης, ωθούν την Ευρώπη σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. H Ελλάδα, εφαρμόζοντας την πρόσφατη οδηγία της  Ε.Ε (φθινόπωρο 2012) για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων -υποχρεωτική για όλα τα κράτη-μέλη απέστειλε ήδη στην ΕΕ, καταγραφή των δημόσιων κτιρίων της και τις αρχικές προτάσεις της σε σχέση με την εξοικονόμηση. Διαδικασία στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης και όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις. Στα νέα αυτά πλαίσια, η  ανανέωση του  κτιριακού αποθέματος της Ελλάδας  που είναι παλαιό και από τα πλέον ενεργοβόρα στην Ευρώπη επείγει. Δεδομένων των αναγκών που υπάρχουν, η ενεργειακή αναβάθμιση των μεγάλων  κτιρίων αλλά και των σπιτιών  θα προσφέρει, σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες, νέες ευκαιρίες δραστηριοποίησης του   κατασκευαστικού κλάδου. Παράλληλα, θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και εργασίας στα κτίρια και θα αυξηθούν  οι τιμές τους στην αγορά. Το κοινό ερώτημα, αφορά την παροχή κινήτρων μέσω ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων και του ΕΣΠΑ όπως επίσης, νέες ενδεχομένως δυνατότητες χρηματοδότησης.
Αναδυόμενες αγορές
Στον τομέα εξάλλου των μεγάλων κτιρίων, η αναδυόμενη αγορά των ενεργειακών υπηρεσιών, αναδεικνύει τον  καταλυτικό  ρόλο που μπορεί να έχουν οι  Επιχειρήσεις   Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕSCO), για την εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης μεγάλης διάρκειας, και την  εξεύρεση σχετικής χρηματοδότησης , αλλά και τις νομικές προϋποθέσεις. Η  βιοκλιματική αρχιτεκτονική, η χρήση της ηλιοθερμίας, η ενεργειακή αυτονομία, η θέσπιση ειδικών όρων δόμησης, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, ο θεσμός της ενεργειακής επιθεώρησης, τα συστήματα τυποποίησης, τα «πράσινα» οικοδομικά υλικά είναι τομείς που επίσης ευνοούνται από την στροφή στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Όπως δε αποδεικνύεται, συμμέτοχοι σε αυτήν την στροφή είναι και οι τοπικές κοινωνίες με αρκετούς Δήμους και Περιφέρειες να κινούνται ήδη με τα δικά τους οικονομικά μέσα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Κρίσιμα ερωτήματα με συλλογική προσέγγιση
Το φόρουμ, είναι το τέταρτο κατά σειρά αναπτυξιακό-επενδυτικό συνέδριο στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, που διοργανώνεται από την επενδυτική έκδοση A- ENERGY με τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας ΕΕ, Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, ΙNVEST IN GREECE, καθώς επίσης σειράς σημαντικών επιστημονικών και επιχειρηματικών φορέων. Ανάμεσα σε αυτούς, το  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου( ΕΣΕΕ), η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ), ο  Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ), ο Ελληνικός  Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ), η Ελληνική Επιστημονική  Ένωση  Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤAEN), ο Σύνδέσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), ο ΠΑΣΥΦ, ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και πολλοί άλλοι φορείς.
Κοινό που θα παρακολουθήσει
Εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργείων, χρηματοοικονομικοί οίκοι, ασφαλιστικοί οργανισμοί, τράπεζες, ενεργειακές και κατασκευαστικές εταιρείες, βιομηχανίες, προμηθευτές εξοπλισμού και τεχνολογίας, εταιρείες πληροφορικής, αρχιτεκτονικά και μελετητικά γραφεία, real estate developers, εκπρόσωποι ξενοδοχείων, νοσοκομείων, σχολείων, εμπορικών κέντρων και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων, επιστημονικοί, νομικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι, ενδιαφερόμενοι δήμοι και οι συνεργαζόμενοι με το φόρουμ ακαδημαϊκοί φορείς θα δώσουν το παρών καταθέτοντας το δικό τους ενδιαφέρον και εμπειρία επί του πρακτέου.
Παρουσιάσεις έργων, προγραμμάτων και τεχνολογιών
Κατά τη διάρκεια του φόρουμ θα πραγματοποιηθούν όπως σε όλα τα προηγούμενα αντίστοιχα φόρουμ, παρουσιάσεις έργων, επίκαιρων χρηματοδοτικών εργαλείων, προγραμμάτων όπως επίσης και τεχνολογιών.
Η θεματολογία
Πρώτη μέρα ( 2 Ιουλίου):
Πρώτο πάνελ:
Η ανάπτυξη που θέλουμε
Θεματολογία: Οι τομείς που καθορίζονται από την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα ως αμέσου προτεραιότητας για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης. Οι προτάσεις των τραπεζών και των αρμόδιων επιστημονικών φορέων για την ανάπτυξη. Η διαχρονική συμβολή του ενεργειακού και η αναγκαία ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου. O σημαντικός ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα χρηματοδοτικά θέματα. Οι επενδύσεις που βρίσκονται σε προτεραιότητα. Οι προοπτικές του χρηματιστηρίου. Οι ιδιωτικοποιήσεις  και η  αναθέρμανση του επενδυτικού κλίματος.
Δεύτερο πάνελ:
Βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύσεις  και διαχείριση των πηγών ενέργειας
Θεματολογία: Οι προτάσεις και επισημάνσεις των επιχειρήσεων για βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις και η συμβολή κάθε εταιρείας ξεχωριστά στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η στρατηγική της ΕΕ με στόχο την μείωση των ενεργειακών εισαγωγών και την επίτευξη της ενεργειακής αυτάρκειας. Τα συνολικά οφέλη που θα προκύψουν για την πραγματική οικονομία και επιχειρήσεις από την ορθολογική διαχείριση ενέργειας σε όλα τα επίπεδα. Οι επιλογές στον τομέα της παραγωγής, διανομής και χρήσης ενέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και παράλληλα τη διατήρηση και  τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Τρίτο πάνελ:
Επενδύσεις αναβάθμισης ενεργειακών δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. «Έξυπνα» δίκτυα και «έξυπνοι» μετρητές στην υπηρεσία της ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας.
Θεματολογία: Οι νέες επενδύσεις αναβάθμισης  των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού στο σύνολο της χώρας. Η διασφάλιση ενέργειας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και η σημασία της καταμέτρησης σε πραγματικό χρόνο (real time). Τα συστήματα προηγμένης διαχείρισης μετρήσεων (Smart Grid και Smart Metering). Τι σημαίνουν για το ευρύ κοινό οι αλλαγές που θα φέρει στη ζωή μας η επικείμενη εφαρμογή των «έξυπνων» δικτύων και των «έξυπνων» μετρητών. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες στον τομέα της μέτρησης ενέργειας και ο σχετικός σχεδιασμός της ΔΕΗ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η  αντικατάσταση των μετρητών ρεύματος με σύγχρονους και «έξυπνους» τηλε- μετρητές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα Ταμεία Συνοχής της ΕΕ.  Η διαχείριση και ανάλυση όλων των δεδομένων πραγματικού χρόνου που θα προέρχονται από την εγκατάσταση των έξυπνων ενεργειακών μετρητών (Meter Data Management). Η σημασία των συνεχιζόμενων επενδύσεων στα δίκτυα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η ειδική βαρύτητα των επενδύσεων για τη διασύνδεση των μη διασυνδεδεμένων νήσων. Η ανάπτυξη "έξυπνων" και βιώσιμων ηλεκτρικών δικτύων στα νησιά, υπό συνθήκες διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε μεγάλη κλίμακα.  Οι νέες επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου. Η συνεχιζόμενη επέκταση των δικτύων των ΕΠΑ. Σχετικά έργα.
Τέταρτο πάνελ:

Σε αναζήτηση ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας για την ανάπτυξη και τη βιομηχανία.
Θεματολογία:

Η καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των συσχετίσεων μεταξύ κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής. Η αποτίμηση του κόστους ενέργειας και ο εντοπισμός των σημείων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Τα οικονομικά οφέλη που μπορεί να προκύψουν από αυτήν την διαδικασία. Το κόστος του φυσικού αερίου. Οι προτάσεις των βιομηχανιών. Τι θα ισχύσει για τις δημοπρασίες ηλεκτρικού ρεύματος και οι συνολικότερες προϋποθέσεις για διεύρυνση της συγκεκριμένης αγοράς. Οι αναμενόμενες εξελίξεις στον μηχανισμό στήριξης του μεταβλητού κόστους. Τι ισχύει σε άλλες χώρες σχετικά με τον μηχανισμό αντιστάθμισης  carbon leakage. Το Ταrget Model. Η αξιοποίηση των Δικαιωμάτων Εκπομπών CO2 και η εμπορία ισοδύναμων τόνων CO2 ως χρηματιστηριακό προϊόν. Η προετοιμασία ενεργειακής αγοράς παραγώγων από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η αξιοποίηση των Δικαιωμάτων Εκπομπών CO2 και η εμπορία ισοδύναμων τόνων CO2 ως χρηματιστηριακό προϊόν. Το άνοιγμα αγοράς ενέργειας στα νησιά.
Η επίτευξη ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας για την ελληνική βιομηχανία και το νέο τοπίο με τη συμμετοχή εναλλακτικών προμηθευτών. Η εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης κόστους από την  ελληνική βιομηχανία.

Πέμπτο πάνελ:
Το νέο τοπίο για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και οι νέες ευκαιρίες για τους  εναλλακτικούς  προμηθευτές
Θεματολογία: Ο νέος Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΡΑΕ. Τα τιμολόγια χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης.  Η απελευθέρωση των τιμολογίων χαμηλής τάσης από 1ης Ιουλίου. Η σύνδεση της χονδρικής τιμής ρεύματος με τη λιανική. Τα κοινωνικά τιμολόγια. Η ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού και η ισότιμη  και διαφανής πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων προμηθευτών και παραγωγών στα Δίκτυα του Ηλεκτρισμού και στη λιανική ηλεκτρική αγορά. Η τρέχουσα δραστηριότητα, οι
προοπτικές και οι προτάσεις των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τοποθετήσεις-Παρεμβάσεις φορέων

Τοποθετήσεις φορέων ΑΠΕ σχετικά με την παραπέρα
αναμόρφωση του συστήματος στήριξης των ΑΠΕ.

Δεύτερη μέρα (3 Ιουλίου)

:
Ενεργειακή αναβάθμιση και Κτίρια: Μια νέα ευκαιρία ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου
Πρώτο πάνελ:

Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια

στον αστερισμό της ενεργειακής αναβάθμισης

Θεματολογία: Η ανατέλλουσα επιχειρηματική ευκαιρία ενόψει της αναγκαίας αναβάθμισης των κτιρίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, σχολεία, δημοτικά κτίρια κλπ). Η νέα κοινοτική  νομοθεσία για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020 στα δημόσια κτίρια, η αναμενόμενη εξοικονόμηση πόρων και οι συγκεκριμένοι στόχοι.  Η ενεργός εμπλοκή του κράτους στην επικείμενη σταδιακή ανακαίνιση των 35.000 καταγεγραμμένων δημόσιων κτιρίων. Το κόστος των παρεμβάσεων και πώς μπορεί να καλυφθεί. Τα ιδιωτικά επαγγελματικά και τα τουριστικά κτήρια (κτήρια γραφείων, καταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία) σε αναζήτηση των βέλτιστων τρόπων ενεργειακής αναβάθμισης και χρηματοδοτικών μέσων. Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, η εμπειρία από την χρηματοδότηση αντίστοιχων έργων σε άλλες χώρες. Τα διεθνή μοντέλα χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων. Τα πετυχημένα παραδείγματα και τα σχέδια της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της.  Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ. Η προώθηση ιδιωτικών και δημόσιων συμπράξεων για την ανάπτυξη μικρών τοπικών ενεργειακών επενδύσεων.
Δεύτερο πάνελ:
Η αναδυόμενη αγορά των ενεργειακών υπηρεσιών

Θεματολογία: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών  (ESCO), με βάση την υπουργική απόφαση του Ιουνίου 2011. Η λειτουργία μητρώου ΕΕΥ και ο  διαδικτυακός τόπος
www.escoregistry.gr. Η αναπτυσσόμενη νέα αγορά ενεργειακών υπηρεσιών. Ο καταλυτικός ρόλος των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών και η  εξεύρεση χρηματοδότησης. Η εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης μεγάλης διάρκειας, μεταξύ ΕΕΥ και τελικού καταναλωτή και τα νομικά κενά. Οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης (performance contracting) και η χρηματοδότηση τρίτων (third party financing) για ενεργειακά έργα. Οι επιμέρους τύποι των χρηματοδοτικών συμβάσεων: Η Σύμβαση συμμετοχής στα εξοικονομούμενα (shared savings). Η Σύμβαση Εγγυημένης Εξοικονόμησης (guaranteed savings). H εμπειρία και η μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες.

Τρίτο πάνελ, Α’ μέρος:
Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Συμπεράσματα και προτάσεις. Τα ενεργειακά πρότυπα, ο ενεργειακός επιθεωρητής, η εκπαίδευση.

Θεματολογία: Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» και τα συμπεράσματα εφαρμογής του. Οι επιμέρους ενεργειακές υπηρεσίες: Ο ενεργειακός επιθεωρητής και η ειδική εκπαίδευση. Ο ρόλος των  Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Η κατάταξη των κτιρίων σε εννέα ενεργειακές κλάσεις. Η σημασία των πιστοποιητικών στην αγορά ακινήτων. Η εφαρμογή των προτύπων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, η απαραίτητη επένδυση και οι δυνατότητες χρηματοδότησης. Η προστιθέμενη αξία στις κατοικίες  από το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, η εφαρμογή του προτύπου του Παθητικού Κτηρίου, η εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη και θέρμανση.
Β’ μέρος:
Οι νέες τεχνικές μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων. Ενεργειακά υλικά, εφαρμογές και εξοπλισμός που συμβάλλουν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!