Ένεση 750 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε  με την Ελληνική Δημοκρατία συμφωνία η οποία ανοίγει τον δρόμο για νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 750 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ στην Ελλάδα εντός των επόμενων μηνών. Η συμφωνία υπεγράφη σήμερα στην Αθήνα. Τη συμφωνία υπέγραψαν από πλευράς της Ελληνικής Δημοκρατίας ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας και από πλευράς ΕΤΕπ ο Πρόεδρος κ. Werner Hoyer. Στην τελετή παρέστη ι ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Dario Scannapieco, ο οποίος ανέλαβε  πρόσφατα αρμοδιότητα για την Ελλάδα.

Με αυτή την ευκαιρία, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer δήλωσε: "Η συμφωνία που
υπογράφουμε σήμερα ανοίγει τον δρόμο για τη χορήγηση νέων χρηματοδοτήσεων σε επενδύσεις καίριας σημασίας οι οποίες στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή είναι καρπός της εποικοδομητικής συνεργασίας μας με την ελληνική κυβέρνηση, η οποία μας επέτρεψε να σχεδιάσουμε καινοτόμες λύσεις ώστε να υπερβούμε τις δυσκολίες με ενεργητικό τρόπο.  Η οικονομική ανάκαμψη είναι απαραίτητη για το ξεπέρασμα της κρίσης. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές και κοινωνικές υποδομές, καθώς και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι’ αυτό και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε τις
χρηματοδοτήσεις μας με ενδυναμωμένες και πρόσθετες μορφές συνεργασίας, όπως  π.χ. με την παροχή περισσότερης τεχνικής βοήθειας".

Η συμφωνία διευκολύνει την υπογραφή νέων δανείων γιαεπενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της παιδείας, και ανοίγει το δρόμο σε εκταμιεύσεις δανείων για έργα όπου είναι προαπαιτούμενο η εγγύηση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επιπλέον, καθιστά δυνατή τη λειτουργία του
Ταμείου Εγγυοδοσίας για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, το οποίο ιδρύθηκε εφέτος τον Μάρτιο και αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Το Ταμείο αυτό, το οποίο χρησιμοποιεί 500 εκατ. ευρώ προερχόμενα από αναπορρόφητα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων για την Ελλάδα, θα παρέχει εγγυήσεις για δάνεια της ΕΤΕπ προς ΜΜΕ, μέχρι συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, που θα χορηγούνται μέσω συνεργαζόμενων με την
ΕΤΕπ τραπεζών στην Ελλάδα.

Η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι καίριας σημασίας για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, αυτό το νέο και καινοτόμο μέσο θα έχει πολλαπλασιαστικόαποτέλεσμα, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη χρήση των επιχορηγήσεων που παρέχονται στη χώρα από την ΕΕ.  Θα προσφέρει στήριξη στον τραπεζικό τομέα, ώστε να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!