Ίδρυση Ελληνικού Παραρτήματος Association of Energy Engineers

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προετοιμασία Ίδρυσης του Ελληνικού Παραρτήματος του Association of Energy Engineers. Το Association of Energy Engineers είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος οργανισμός που κύριο σκοπό έχει να παρέχει πληροφορίες αλλά και δικτύωση στους δυναμικούς κλάδους της ενέργειας, της διαχείρισης ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των ενεργειακών υπηρεσιών καθώς και σε άλλους συναφείς τομείς. Περισσότεροι από 17.000 επαγγελματίες σε 90 χώρες είναι μέλη του Association of Energy Engineers ενώ διαμέσου των 95 παραρτημάτων που βρίσκονται σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ και το εξωτερικό παρέχονται αναγνωρισμένα προγράμματα εκπαίδευσης και πιστοποίηση στους τομείς της ενέργειας.

Η αποστολή του Association of Energy Engineers είναι να ενισχύσει το επιστημονικό και το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με τη βιομηχανία της ενέργειας και παράλληλα να ενδυναμώσει τις δράσεις που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Οι πιο αναγνωρισμένες εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις του οργανισμού είναι:

CEM – Certified Energy Manager
CEA – Certified Energy Auditor
CRM – Carbon Reduction Manager
CIAQP – Certified Indoor Air Quality Professional

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και εκδήλωση ενδιαφέροντος, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG

Το Iνστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ αποτελεί έναν φορέα συγκέντρωσης, διαχείρισης, τεκμηρίωσης, και διάδοσης γνώσης και τεχνογνωσίας σε θέματα που άπτονται της εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Στόχος του INZEB είναι να λειτουργήσει ως μία πλατφόρμα αμφίδρομης επικοινωνίας και έντονης αλληλεπιδραστικής διάχυσης γνώσης συμβάλλοντας στην έρευνα, προσαρμογή, υιοθέτηση και ευρεία διάδοση κατασκευαστικών προτύπων που ως στόχο έχουν τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και των εκλυόμενων ρύπων του θερμοκηπίου.
Θεμελιώδης σκοπός του ΙΝΖΕΒ είναι η μελέτη, εκτίμηση, επιμόρφωση, συντονισμός και προώθηση πρακτικών, προτύπων και δράσεων που σχετίζονται με την έννοια «zero energy buildings» αποκλειστικά σε περιοχές που επικρατούν θερμά κλίματα, όπως στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Μεσογείου.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, έχει αναπτύξει συνέργειες και συνεργασίες με Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς με στόχο την καλύτερη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου των κατασκευών. Από τις αρχές του 2014 το INZEB αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφή του Renovate Europe Campaign, έχει αναπτύξει συνεργασία με το Buildings Performance Institute Europe – BPIE και λειτουργεί ως επίσημος συνεργάτης του European Alliance to Save Energy. Πρόσφατα το Ινστιτούτο επιλέχθηκε ως ο επίσημος συνεργάτης εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Renovalue για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!