Αίτημα καθορισμού του αποδεκτού ορίου χωροθέτησης έργων ΑΠΕ σε Natura

Η αδειοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε προστατευόμενες περιοχές Natura και οι παρατηρήσεις του ΕΒΕΘ επί του θέματος, αποτυπώνονται σε επιστολή του Α΄ Αντιπροέδρου του ΕΒΕΘ, κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννη, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη.

Το ΕΒΕΘ ζητάει να προβεί το Υπουργείο στις απαραίτητες διαβουλεύσεις με την ακαδημαϊκή κοινότητα, προκειμένου να καθορίσει με Υπουργική Απόφαση το αποδεκτό όριο χωροθέτησης έργων ΑΠΕ εντός προστατευόμενων περιοχών, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία τους και βοηθώντας τους επενδυτές να γνωρίζουν ευθύς εξαρχής τα δεδομένα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

“Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό, με βάση την κείμενη νομοθεσία και την αδειοδοτική διαδικασία, για την αδειοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε προστατευόμενες περιοχές Natura, απαιτείται να εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία πρέπει να τύχει θετικής γνωμοδότησης από τοπικές αρχές και αρμόδιους φορείς.

Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι παρόλο που η συγκεκριμένη μεμονωμένη δραστηριότητα έχει μικρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, τυχόν εκτεταμένης κλίμακας επενδύσεις σε μία προστατευόμενη περιοχή μπορεί και να επιδράσουν αρνητικά στη βιοποικιλότητα.

Αναφύονται κατά την εφαρμογή σοβαρά προβλήματα που εδράζονται στην ανεπαρκή επιστημονική τεκμηρίωση ως προς τη φέρουσα ικανότητα μίας περιοχής Natura να υποδεχθεί συγκεκριμένες επενδύσεις αυτής της μορφής. Είναι, επίσης, τελείως άγνωστο εάν μία χωρική συγκέντρωση είναι προτιμότερη από τη διασπορά.

Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται, εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς επιστημονικής τεκμηρίωσης, μία ατέρμονη γραφειοκρατία, η οποία προφανώς επηρεάζει αρνητικά την προθυμία των επενδυτών.

Θεωρούμε σημαντικό -τόσο για τις προαναφερόμενες επενδύσεις ΑΠΕ, όσο και γενικότερα για κάθε είδους επένδυση-το αδειοδοτικό πλαίσιο να είναι ξεκάθαρο και απαλλαγμένο από κάθε ασάφεια που καθυστερεί, συχνά ναρκοθετεί και ενίοτε ματαιώνει επιχειρηματικά σχέδια.

Συγχρόνως, συντασσόμαστε πλήρως με την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη, που προϋποθέτει την ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων της μείωσης των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου και της προστασίας της βιοποικιλότητας.

Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε να προβεί το Υπουργείο στις απαραίτητες διαβουλεύσεις με την ακαδημαϊκή κοινότητα, προκειμένου να καθορίσει με ΥΑ το αποδεκτό όριο χωροθέτησης έργων ΑΠΕ εντός προστατευόμενων περιοχών, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία τους και βοηθώντας τους επενδυτές να γνωρίζουν ευθύς εξαρχής τα δεδομένα”.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση