Η παράνομη αλιεία απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωβουλευτής της ΝΔ,  Ιωάννης Α. Τσουκαλάς:  Χρειάζεται πολιτική  δέσμευση

Υπέρ της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της παράνομης αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο και του ισχυρότερου ρόλου της ΕΕ στην προσπάθεια αυτή τάχθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, υπερψηφίζοντας σχετική Έκθεση της Επιτροπής Αλιείας.

Το θέμα της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας απασχολεί ιδιαίτερα την Ευρώπη καθώς το πραγματικό της μέγεθος είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια, αλλά είναι γνωστό ότι είναι υπερβολικά μεγάλο. Ως η μεγαλύτερη αγορά αλιευτικών προϊόντων στον κόσμο και μια από τις μεγαλύτερες αλιευτικές δυνάμεις, η ΕΕ έχει αυξημένη ευθύνη όσον αφορά στον αγώνα των παράνομων αυτών πρακτικών.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, υπολογίζεται ότι τα αλιεύματα που προέρχονται από παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται από 11 έως 26 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Τα προϊόντα που εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά και προέρχονται από παρόμοιες πρακτικές αλιείας φθάνουν τους 500.000 τόνους (16% των εισαγωγών αλιευτικών προιόντων της ΕΕ), με οικονομική αξία 1,1 δισ. ευρώ.

Η Έκθεση, στην οποία έχουν ενσωματωθεί προτάσεις του Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά,

αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Αλιείας, παρουσιάζει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία η ΕΕ ωφείλει να προωθήσει με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου, μεταξύ των οποίων:

  • Μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τα ονόματα των στόλων και τον προσδιορισμό των πραγματικών ιδιοκτητών των σκαφών και των αλιευτικών δικαιωμάτων που διαθέτουν,
  • Ανάληψη περισσότερων πρωτοβουλιών σε διεθνείς οργανισμούς,
  • Καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών,
  • Αντιμετώπιση των πτυχών οργανωμένου εγκλήματος που παρατηρούνται κατά την  άσκηση παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς αλιευτικά σκάφη χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων ή ακόμη και για τη μεταφορά τρομοκρατών.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε: «Με τη νέα νομοθεσία της, η ΕΕ διαθέτει ισχυρά μέσα για την καταπολέμηση της παράνομης και λαθραίας αλιείας. Αυτά τα όπλα, όμως, δεν πρέπει να μένουν μόνο στα χαρτιά. Αυτό που λείπει για άλλη μια φορά είναι η πολιτική βούληση και η αντίστοιχη δέσμευση. Όσο οι κυβερνήσεις δεν είναι σε θέση να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά της ΠΛΑ αλιείας, τόσο το θαλάσσιο οικοσύστημα όσο και οι ίδιοι οι αλιείς, οι οποίοι πέφτουν θύματα αθέμιτου ανταγωνισμού, θα απειλούνται άμεσα. Τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να περιορίζονται στα ευρωπαϊκά σύνορα αλλά να  επεκτείνονται σε διεθνές επίπεδο καθώς το φαινόμενο έχει παγκόσμια διάσταση. Ιδιαίτερα αισοδόξο μήνυμα για τη διάθεση των κυβερνήσεων για περισσότερη δέσμευση αποτελεί η υπογραφή της πρώτης διμερούς συμφωνίας καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, η οποία υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο 2011. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη της Ελληνίδας Επιτρόπου για την αλιεία, κας Δαμανάκη, ότι οι παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες αποτελούν εγκληματική ενέργεια και είναι υποχρέωση μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να την σταματήσουμε».

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!