ΑΚΤΙΝΑ: Η πρώτη ελληνική εταιρεία που επιτυγχάνει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

Η ΑΚΤΙΝΑ, ελληνική εταιρεία στον τοµέα τροφίµων, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής της συµµετέχει ενεργά από το 2014 στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Foodprint Life µε στόχο τον προσδιορισµό, ποσοτικοποίηση και εφαρµογή µέτρων µείωσης του αποτυπώµατος άνθρακα στη βιοµηχανία τροφίµων.

Κατά τη υλοποίηση αυτού του προγράµµατος και άλλων περιβαλλονιτκών πρωτοβουλιών, η ΑΚΤΙΝΑ τα τελευταία 3 χρόνια υπολόγισε το αποτύπωµα άνθρακα της και εφήρµοσε µέτρα µείωσής του. Οι εκποµπές CO2 της εταιρείας το 2016 ανήλθαν σε 191 τόννους. Με µέτρα όπως η ανανέωση του στόλου οχηµάτων, αλλαγή των συµβατικών φωτιστικών µε τεχνολογία LED, ευαισθητοποίηση του προσωπικού, κ.λ.π., οι εκποµπές CO2 ανά πωλήσεις παρουσίασαν µείωση κατά 13%, από 20,26 κιλά ανά 1.000€ πωλήσεων το 2013 σε 17,63 κιλά το 2016.

Παράλληλα, η ΑΚΤΙΝΑ συµµετέχει από το 2017 στο πρόγραµµα Climate Neutral Now των Ηνωµένων Εθνών (Σύµβαση Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις Κλιµατικές Μεταβολές) επιτυγχάνοντας ουδέτερο αποτύπωµα άνθρακα µε την αγορά πιστοποιηµένων αντισταθµίσεων εκποµπών CO2 για το σύνολο των εκποµπών της, από έργο παραγωγής ενέργειας µε ανεµογεννήτριες στην Ινδία.

Ο κύριος Νίκος Σακελλαριάδης, Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας δήλωσε: «Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της επιχειρηµατικής µας στρατηγικής. Είµαστε ιδαίτερα ικανοποιηµένοι που είµαστε η η πρώτη Ελληνική εταιρεία η οποία συµµετέχει στο πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών, στο οποίο συµµετέχουν εταιρείες όπως η Microsoft, Marks & Spenser, Adidas και Sony, καθώς και η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα στον τοµέα των τροφίµων µε ουδέτερο αποτύπωµα άνθρακα».

Ο κύριος Niclas Svenningsen, Manager, Strategy and Relationship Management, από την Γραµµατεία της Σύµβασης Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις Κλιµατικές Μεταβολές είπε: «Είµαστε χαρούµενοι που καλωσορίζουµε την εταιρεία ΑΚΤΙΝΑ στο πρόγραµµα µας, η οποία είναι η πρώτη εταιρεία από την Ελλάδα η οποία αποτύπωσε τις εκποµπές CO2, εφαρµόζει µέτρα µείωσης τους, και πέτυχε τον στόχο του ουδέτερου αποτυπώµατος σε συνεργασία µε την πρωτοβουλία Climate Neutral Now. Ελπίζουµε να καλωσορίσουµε και άλλες εταιρείες από την Ελλάδα στην πρωτοβουλία µας και συγχαίρουµε την ΑΚΤΙΝΑ για την δέσµευση και το όραµά της».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση