Αξιοποίηση στερεάς βιομάζας σε εθνικά πάρκα της Ε.Ε.

Το BioEUParks είναι ένα Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο του IEE Altener Programme, και πιο συγκεκριμένα στην προτεραιότητα του έτους 2012 «στερεά βιομάζα». Το έργο πρόκειται να συμβάλλει στην αύξηση της τοπικής παροχής της βιομάζας από αειφορικώς διαχειριζόμενα δάση και γεωργικά υπολείμματα, σκοπεύοντας να ιδρύσει και να αναπτύξει μια πιλοτική εφοδιαστική αλυσίδα βιομάζας σε πέντε Ευρωπαϊκά Φυσικά Πάρκα και να προωθήσει μικρές αλυσίδες εφοδιασμού και εγκαταστάσεις ΑΠΕ μικρής κλίμακας. Η πιλοτική αυτή αλυσίδα πρέπει να είναι αποτελεσματική και βιώσιμη και αυτό θα υλοποιηθεί μέσω μιας προσέγγισης που προωθεί την κατανομή των στόχων και τον από κοινού σχεδιασμό με τους βασικούς τοπικούς παράγοντες.

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ), Σταύρος Κεχαγιόγλου (Project Manager) και ο συνεργάτης του, Χρήστος Καραχρήστος (Senior Expert), παραβρέθηκαν στη 5η συνάντηση του προγράμματος BioEUParks «Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας σε εθνικά πάρκα της Ε.Ε. – Exploiting the potentialities of solid biomasses in EU Parks» που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Sila National Park (Lorica San Giovanni di Fiore) στην Ιταλία.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης εκπροσώπησε ο Σπύρος Γαλατσίδας (Project Manager), αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και ο συνεργάτης του Νικόλαος Γούναρης (Senior Expert).Στη συνάντηση συμμετείχαν οι 10 εταίροι του προγράμματος από 7 Ευρωπαϊκές χώρες, 5 Εθνικά Πάρκα & 4 ομάδες αντιπροσώπων περιβαλλοντικών οργανώσεων, ερευνητικών και διαχειριστικών κέντρων σχετικά με τη βιομάζα, τη βιοενέργεια και τη δασοπονία καθώς και η μεγαλύτερη οικολογική οργάνωση της Ιταλίας "Legambiente".
Στη συνάντηση έγινε αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας του προγράμματος που αφορά στην δημιουργία τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος κατά τη δεύτερη περίοδο εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με την εκπρόσωπο της EACI και υπεύθυνης για τα προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργεια Silvia Vivarelli στις Βρυξέλες. Από την αξιολόγηση της έως σήμερα πορείας αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες εταίροι ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις του προγράμματος εφαρμόζοντας μια πλήρως λειτουργική και εφαρμόσιμη πιλοτική τοπική εφοδιαστική αλυσίδα βιομάζας.

Στο παρασκήνιο της συνάντησης ο κ. Κεχαγιόγλου είχε συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σχεδιασμού του Sila National Park Domenico Cerminara με τον οποίο και συζήτησε για θέματα διαχείρισης, προστασίας, τουριστικής ανάπτυξης και συνεργασίας των δύο Πάρκων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!