Απάντηση Δήμου Θέρμης στα δημοσιεύματα για την ποιότητα του πόσιμου νερού

Σύμφωνα με τους πρόσφατους μικροβιολογικούς ελέγχους μας οι οποίοι βασίζονται σε πολλαπλές δειγματοληψίες από τους οικισμούς της Σουρωτής, της Αγίας Παρασκευής και του Λιβαδίου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού (οι μετρήσεις είναι δυνατό να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Θέρμης – www.deya-thermis.gr και του Δήμου Θέρμης- www.thermi.gov.gr) .

  1. Οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, αφορούν σε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2011 και δεν αφορούν ούτε περιγράφουν τη σημερινή κατάσταση. Σημειώνουμε δε ότι τα προβλήματα που αναφέρονται σε σχέση με συγκεντρώσεις νιτρικών, νιτρωδών και αρσενικού αφορούν σε περιοχές με έντονη γεωργική δραστηριότητα αλλά και σε περιοχές που δεν ανήκουν στο Δήμο Θέρμης και άρα δεν αποτελούν περιοχές ευθύνης της ΔΕΥΑ Θέρμης (π.χ. Μεσημέρι, Βαμβακιά).
  2. Στο παρελθόν εντοπίστηκαν ήσσονος σημασίας ζητήματα με τη συγκέντρωση μικροοργανισμών στο πόσιμο νερό της Σουρωτής, της Αγίας Παρασκευής και του Λιβαδίου. Ωστόσο, η ΔΕΥΑ Θέρμης διερεύνησε έγκαιρα τα συγκεκριμένα ζητήματα και προχώρησε άμεσα στην επίλυσή τους, με την εγκατάσταση νέων συστημάτων επεξεργασίας και χλωρίωσης του πόσιμου νερού.
  3. Η ΔΕΥΑ Θέρμης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ύδρευσης και φροντίζει για την ασφάλεια και την υγιεινή του νερού διενεργώντας συνεχείς ελέγχους τόσο στα δικά της εργαστήρια και με τους δικούς της ειδικούς επιστήμονες όσο και συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

             Για τη           

               Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

              ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

              ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

           

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!