Απειλούνται με εξαφάνιση είδη καρχαριών στη Μεσόγειο

Πολλά είδη χονδριχθύων (στους οποίους ανήκουν οι καρχαρίες, τα σελάχια και οι χίμαιρες- σε
πολλά κείμενα αναφέρονται όλα μαζί ως «καρχαρίες») απειλούνται με εξαφάνιση καιη εξάπλωσή τους  έχει περιοριστεί σημαντικά στη Μεσόγειο, κυρίως εξαιτίας της υπεραλίευσης, αλλά και της απώλειας ή υποβάθμισης των οικοτόπων. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN) το 40 % των ενδημικών ειδών χονδριχθύων της Μεσογείουθεωρούνται απειλούμενα είδη, καθώς κατατάσσονται στις κατηγορίες απειλής  ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε παγκόσμιο επίπεδο φτάνει το 17 %.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, κατά τον τελευταίο αιώνα, οι πληθυσμοί δέκα ειδών «καρχαριών» που διαβιούν στη Μεσόγειο έχουν μειωθεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 99 %. Συνεπώς, η προστασία και διατήρησή τους είναι περισσότερο από κρίσιμη, ιδιαίτερα εάν λάβουμε υπόψη μας ότι τέσσερα εκ των δέκα ειδών χαρακτηρίζονται ως Κρισίμως Κινδυνεύοντα (Critically Endangered).

Μετά από τη σημαντική προσπάθεια που έκαναν οι υπέρμαχοι της ανάγκης για νομική  προστασία των δέκα αυτών ειδών προκειμένου να ανασχεθεί η ραγδαία μείωσή τους, το Φεβρουάριο του 2012, όλα σχεδόν τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Βαρκελώνης συμφώνησαν να λάβουν μέτρα για την προστασία τους- όλα, εκτός της ΕΕ που έλαβε παράταση 180 ημερών για ξεκαθαρίσει τη θέση της πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Τελικά, μετά από επανειλημμένες καθυστερήσεις, στη συνάντηση του
Ιουλίου (10/07/2012) η ΕΕ ψήφισε υπέρ της «αναβάθμισης» των ειδών αυτών από το Παράρτημα ΙΙΙ στο Παράρτημα ΙΙ του Πρωτοκόλλου για τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας και τη Βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο (Πρωτόκολλο SPA/BD). Τα είδη που πλέον προστατεύονται είναι τα εξής: ο Σκυλογαλέος (Galeorhinus galeus), ο Οξύρρυγχος καρχαρίας ή Ρυγχοκαρχαρίας (Isurus oxyrinchus), η Λάμνα ή Λάμια (Lamna nasus), ο Στρογγυλόβατος (Leucoraja circularis), ο Βάτος Μάλτας (Leucoraja melitensis), ο Μαυρορινόβατος (Rhinobatos cemiculus), ο Ρινόβατος (Rhinobatos rhinobatos), η Ζύγαινα (Sphyrna zygaena), η Κτενοζύγαινα (Sphyrna lewini) και η μεγάλη Ζύγαινα (Sphyrna mokarran).

Πηγή: medsos.gr

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!