Αποκατάσταση έξι ΧΑΔΑ από την Π.Ε. Πέλλας

Στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διαβιβάστηκε η εισήγηση, η Τεχνική Έκθεση και ο Προϋπολογισμός ενός νέου έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Πρόκειται για την αποκατάσταση των  6  ΧΑΔΑ εντός της ΠΕ Πέλλας, ένα σημαντικό έργο για την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής το οποίο παρακολούθησε και προώθησε συστηματικά ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.808.100,00 ευρώ, αναδεικνύοντας την σημασία του. Η Οικονομική Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ώστε το συγκεκριμένο έργο να δημοπρατηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2014.

Οι έξι εναπομείναντες χώροι ανήκουν στην 3η και 4η κατηγορία επικινδυνότητας εντούτοις οι παρεμβάσεις και εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάστασή τους είναι της 1ης κατηγορίας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται πλήρως ότι δεν θα υπάρξουν στο μέλλον περιβαλλοντικά προβλήματα ή οχλήσεις, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή την οικολογική ισορροπία των παρακείμενων οικοσυστημάτων, επιφανειακών και υπόγειων νερών.

Μεταξύ των εργασιών που περιλαμβάνονται στο έργο είναι η συλλογή απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή, ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του φυσικού ανάγλυφου, η διαχείριση στραγγισμάτων, όμβριων και φυσικού αερίου, η σήμανση και περίφραξη, η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης καθώς επίσης και η περιβαλλοντική παρακολούθηση της περιοχής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών χρόνων.

Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοδωρίδης αναφέρει: «Μετά από την αντιπλημμυρική θωράκιση της Πέλλας, μας ενδιαφέρει η προστασία και διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής. Δυστυχώς, για πολλές δεκαετίες η χώρα μας έμεινε πίσω στον τομέα της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων, ιδιαίτερα μάλιστα των στερεών απορριμμάτων που μέσα από την αξιοποίηση και ανακύκλωσή τους θα μπορούσαν να αποφέρουν έσοδα και όχι κόστη για τις τοπικές κοινωνίες. Αντί να συζητούμε σήμερα για τα πρόστιμα που μπορεί να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω μη συμμόρφωσης με την Περιβαλλοντική Κοινοτική Νομοθεσία και για τα υψηλά δημοτικά τέλη για τη λειτουργία των Μονάδων Βιολογικής Επεξεργασίας και Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, θα μπορούσαμε να απολαμβάνουμε τα οφέλη από τη λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης, παραγωγής εδαφοβελτιωτικού και αξιοποίησης βιοαερίου.

Θεώρησα υποχρέωση της Περιφέρειας την ολοκλήρωση του έργου της Αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων. Τα περισσότερα ολοκληρώθηκαν από την τρέχουσα διοίκηση και θα ήθελα να ευχαριστήσω για την συνεργασία τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Τζιτζικώστα – είναι γνωστό το ενδιαφέρον του για την περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη-, όπως και τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων που έχουν την ευθύνη προώθησης των διαδικασιών και επίβλεψης της κατασκευής του έργου. Στις στοχεύσεις της Περιφέρειας περιλαμβάνονται επίσης πολλές δράσεις αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και καινοτόμων δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την δημιουργία θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο μίας οικολογικής οικονομίας». 

-      

-

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!