Από 6 Μαρτίου οι δηλώσεις εφαρμογής για βιολογικά, αμειψισπορά και νιτρικά

Από τις 6 Μαρτίου καλούνται να υποβάλουν τις δηλώσεις εφαρμογής οι δικαιούχοι βιολογικής γεωργίας για την πενταετία, αμειψισποράς για την πρώτη πρόσκληση, νιτρικών για την πενταετία και ολοκληρωμένης καπνού για την πρώτη πρόσκληση, προκειμένου κατόπιν να πληρωθούν για τις δεσμεύσεις του 2015 -όταν και εφόσον υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια.

Στη σχετική τροποποιητική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η χρονική μετάθεση κατά ένα μήνα στην υποβολή των σχετικών δηλώσεων εφαρμογής για τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα του 2015, η οποία αυτόματα θα καθυστερήσει και τις πληρωμές των δικαιούχων παραγωγών, κρίνεται αναγκαία –όπως αναφέρεται- «λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες και την υστέρηση στη διαδικασία έναρξης καταχώρησης των τροποποιήσεων συμβάσεων/ΣΠΔ, των μεταβιβάσεων και των συμβάσεων κατόπιν έγκρισης αιτημάτων θεραπείας».

Αντίστοιχα, από τις 4 Απριλίου μπορούν να καταθέσουν δήλωση εφαρμογής του έτους 2015, οι δικαιούχοι αμειψισποράς σε καπνοπαραγωγικές περιοχές για τη δεύτερη πρόσκληση, ολοκληρωμένης διαχείρισης καπνού για τη δεύτερη και τρίτη πρόσκληση και ολοκληρωμένης τεύτλων για τη δεύτερη πρόσκληση.

Χαρακτηριστική είναι η σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και σύμφωνα με το υπ. αριθμό 38595/15-02-2016 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την οποίο γίνεται γνωστό ότι η υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής για το έτος 2015 και για τις παρακάτω δράσεις:

1) Δράση 2.3Α: Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού

2) Δράση 2.3Β: Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων

3) Δράση 1.1: Βιολογική Γεωργία

ξεκινάει στις 04 Απριλίου 2016 (αντί για τις 10 Φεβρουαρίου) και θα πρέπει να οριστικοποιηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.

Για τη Δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της δήλωσης εφαρμογής ορίζεται η 16η Αυγούστου 2016 και θα πρέπει να οριστικοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες

Για τη Δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δήλωσης εφαρμογής έτους 2015 ορίζεται η 16η Μαΐου 2016. Και σε αυτή τη περίπτωση η δήλωση εφαρμογής θα πρέπει να οριστικοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.

Σε όλες τις περιπτώσεις μέσα σε εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες από την οριστικοποίηση της δήλωσης εφαρμογής, θα πρέπει αυτή να κατατεθεί σε έντυπη μορφή με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Διαβάστε την τροποποιητική εγκύκλιο, πατώντας ΕΔΩ.

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο Τροποποιητική απόφαση αγροπεριβαλλοντικά.pdf

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση