Αυξημένο ενδιαφέρον για βιοκαύσιμα

Με  την  ΚΥΑ εγκρίθηκε η κατανομή  της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ»

 

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθορισμό της προς κατανομή ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση κατανομής για το έτος 2011. Με την ΚΥΑ αυτή καθορίζονται οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που θα διαθέσουν οι δικαιούχοι στην ελληνική αγορά, μέχρι και την 30η Ιουνίου του 2012.

Η συμμετοχή και η προσφορά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ήταν μεγάλη και υπερκάλυψε κατά πολύ τη ζήτηση και τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς.Η κατανομή και η ποσόστωση έγινε με βάση τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία και τα προσκομισθέντα από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες  δικαιολογητικά.

Το αυξανόμενο από τους αγρότες ενδιαφέρον για συμμετοχή στην παραγωγή βιοκαυσίμων συνεχίστηκε και φέτος.   Οι συμβολαιοποιημένες εκτάσεις ελληνικών ενεργειακών καλλιεργειών, οι οποίες ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο στέμματα, κατανέμονται στο σύνολό τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα.Το 87% της κατανεμόμενης ποσότητας βιοντίζελ αναμένεται να παρασκευαστεί από πρώτη ύλη προερχόμενη από τις ελληνικές ενεργειακές καλλιέργειες, αυξάνοντας σημαντικά την ελληνική προστιθέμενη αξία στο πετρέλαιο κίνησης.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!