Αυτές είναι οι 95 νέες περιοχές που μπαίνουν στο δίκτυο Natura

Σημαντικά αυξάνεται το δίκτυο των περιοχών Natura 2000 στην Ελλάδα, μετά την ΚΥΑ που υπέγραψαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφού χαρακτηρίζονται προστατευόμενες 32 νέες περιοχές, ενώ επεκτείνονται άλλες 63 υφιστάμενες. Η αύξηση αυτή αφορά κατά κύριο λόγο τη θαλάσσια έκταση του δικτύου, που από 6,12%, ποσοστό όπου βρισκόταν μέχρι πρότινος, διευρύνεται στο 22% περίπου.

Στον νέο εθνικό κατάλογο περιοχών του δικτύου, ορισμένες περιοχές αποτελούν επεκτάσεις υφιστάμενων, ορισμένες είναι νέες περιοχές και κάποιες συγχωνεύονται. Σε αρκετές περιοχές, με την προστασία ενός είδους – στόχου, προστατεύονται, παράλληλα, και άλλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση κλείνει ένα μεγάλο μέρος εκκρεμοτήτων της χώρας μας (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε, τον Σεπτέμβριο 2015, επιστολή EU PILOT), που αφορά, αφενός στην ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 χερσαίων περιοχών που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με είδη συγκεκριμένων ομάδων οικοτόπων και ειδών και αφετέρου στην ένταξη θαλάσσιων περιοχών που αφορούν τόσο σε τύπους οικοτόπων, όσο και σε είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις προτάσεις του έργου της «εποπτείας», το οποίο, μεταξύ άλλων, είχε ως βασική υποχρέωση την αξιολόγηση των υφιστάμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 και την πρόταση νέων περιοχών για την καλύτερη κάλυψη των προστατευτέων αντικειμένων κατατέθηκαν προτάσεις για συνολικά 183 περιοχές - Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (ΖΕΠ) -  προς ένταξη στο δίκτυο Natura 2000.

Από αυτές, βάσει επιστημονικών κριτηρίων και μετά από διαβούλευση, επιλέχθηκαν συνολικά 95 περιοχές, οι οποίες καλύπτουν, κατ΄ αρχάς, τις βασικές υποχρεώσεις της χώρας, σχετικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000.

Ειδικότερα, έγιναν αποδεκτές προτάσεις επέκτασης χερσαίων περιοχών, ως ΤΚΣ, κυρίως όπου τεκμηριώνεται η παρουσία ειδών ή τύπων οικοτόπων προτεραιότητας ή εξασφαλίζεται καλύτερη συνοχή και συνεκτικότητα του δικτύου Natura 2000. Εκτός από κάποιες νησίδες, δεν εντάσσονται νέες χερσαίες περιοχές ως ΖΕΠ, καθώς, το δίκτυο των χερσαίων ΖΕΠ της χώρας θεωρείται επαρκές. Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκε σε γενικές γραμμές ως κριτήριο, το αναφερόμενο στην από 25.10.2007 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την κάλυψη των χερσαίων ΙΒΑ (Important Bird Area) από τις Ελληνικές ΖΕΠ, ότι κάθε ΙΒΑ θα πρέπει να καλύπτεται από ΖΕΠ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%, ποσοστό που στις χερσαίες ΖΕΠ ήδη καλύπτεται.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η ένταξη επιπλέον θαλάσσιων ή/και χερσαίων ΖΕΠ και ΤΚΣ, μπορεί να εξεταστεί μελλοντικά, στο πλαίσιο της νέας αξιολόγησης του δικτύου Natura 2000, σε επίπεδο βιογεωγραφικής ζώνης.

Συνολικά ο αριθμός των νέων περιοχών που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 είναι:

ΤΥΠΟΣ Αριθμός
ΤΚΣ χερσαίοι 34
ΤΚΣ θαλάσσιοι 21
ΖΕΠ θαλάσσιες 26
ΖΕΠ – θαλάσσιες και χερσαίες 6
ΖΕΠ χερσαίες 1
ΤΚΣ – θαλάσσιοι και χερσαίοι 6
ΤΚΣ – ΖΕΠ θαλάσσιοι 1

 

Οι νέες περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000, αφορούν κυρίως στο θαλάσσιο χώρο. Η συνολική θαλάσσια έκταση που εντάσσεται πλέον στο δίκτυο, καλύπτει περίπου το 22% των εθνικών χωρικών υδάτων, ποσοστό κατά πολύ μεγαλύτερο από το 6,12% των χωρικών υδάτων που ήταν ήδη ενταγμένο  σε αυτό.

Οι Φορείς Διαχείρισης

Οι περιοχές αυτές, όπως προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, ενσωματώνονται στη χωρική αρμοδιότητα των υφιστάμενων 28 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), αλλά και των επτά νέων Φορέων που θα ιδρυθούν. Μόλις τρεις είναι οι ΦΔΠΠ που τα όρια των περιοχών ευθύνης τους δεν επεκτείνονται.

Η μόνη περιοχή που προς το παρόν δεν εντάσσεται σε Φορέα είναι η χερσόνησος του Άθωνα, για την οποία προβλέπεται ειδικότερη ρύθμιση, που θα υλοποιηθεί εντός του 2018. Ωστόσο, οι δύο προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές της χερσονήσου (κωδικοί GR1270015 και GR1270016) εντάσσονται στη χωρική αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης.

Αναλυτικά οι νέοι Φορείς Διαχείρισης που συστήνονται:

 1. Φορέας Διαχείρισης ευρύτερης περιοχής Βόρα – Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας
 2. Φορέας Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου
 3. Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Εύβοιας
 4. Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου – Κυθήρων
 5. Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων
 6. Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου
 7. Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης

Οι Φορείς Διαχείρισης των οποίων η χωρική αρμοδιότητα επεκτείνεται:

 • Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς, με έδρα στη Δαδιά του νομού Έβρου
 • Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου, έδρα στην Τραϊανούπολη του νομού Έβρου
 • Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, με έδρα στο Πόρτο Λάγος του νομού Ξάνθης
 • Φορέας Διαχείρισης Οροσειρά Ροδόπης, με έδρα στο Μεσοχώρι Παρανεστίου του νομού Δράμας
 • Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, με έδρα στα Κάτω Πορόϊα του νομού Σερρών
 • Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης, με έδρα στον Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου, με έδρα στους Ασπράγγελους Ζαγορίου του νομού Ιωαννίνων
 • Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα, με έδρα στην Ηγουμενίτσα του νομού Θεσπρωτίας
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, με έδρα στο Λιτόχωρο του νομού Πιερίας
 • Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου, με έδρα στα Κανάλια του νομού Μαγνησίας
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου - Β. Σποράδων, με έδρα στην Αλόννησο του νομού Μαγνησίας
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, με έδρα στα Λουτρά Υπάτης του νομού Φθιώτιδας
 • Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, με έδρα στην Άρτα του νομού Άρτας
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, με έδρα στο Αργοστόλι του νομού Κεφαλληνίας
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, με έδρα στη Ζάκυνθο του νομού Ζακύνθου
 • Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, με έδρα στο Αιτωλικό του νομού Αιτωλοακαρνανίας
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, με έδρα στην Αμφίκλεια του νομού Φθιώτιδας
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά – Μαραθώνα, με έδρα στον Μαραθώνα του νομού Αττικής
 • Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού, με έδρα στα Καλάβρυτα του νομού Αχαΐας
 • Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μούστου, με έδρα στο Άστρος του νομού Αρκαδίας
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, με έδρα στα Χανιά του νομού Χανίων

Μετονομάζονται και επεκτείνονται:

 • Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, με έδρα στη Χαλάστρα του νομού Θεσσαλονίκης, μετονομάζεται σε «Φορέας Διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου». Στην επέκτασή του συμπεριλαμβάνεται η θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνει τον Θερμαϊκό Κόλπο (από τη γραμμή αιγιαλού) και ορίζεται προς νότο από την ευθεία που ενώνει το νοτιότερο άκρο της περιοχής με κωδικό GR1250004 (Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη περιοχή) με το νοτιότερο άκρο της περιοχής με κωδικό GR1220012 (Λιμνοθάλασσα Επανωμής και θαλάσσια παράκτια ζώνη).
 • Ο Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, με έδρα στα Ιωάννινα του νομού Ιωαννίνων, μετονομάζεται σε «Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου, Χαράδρας Αράχθου και Δυτικής Θεσσαλίας»
 • Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, με έδρα στον Λάππα του νομού Αχαΐας, μετονομάζεται σε «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου»
 • Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας, με έδρα στον Όλυμπο Καρπάθου του νομού Δωδεκανήσου, μετονομάζεται σε «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου». Η έδρα του διατηρείται στον Όλυμπο Καρπάθου.

Δεν επεκτείνονται οι:

 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, με έδρα στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών του νομού Φλώρινας
 • Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδος Ιωαννίνων, με έδρα στα Ιωάννινα του νομού Ιωαννίνων
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, με έδρα στις Αχαρνές του νομού Αττικής

 

Ο Πίνακας των νέων περιοχών

 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ

ΝΕΑ

ΕΚΤΑΣΗ

χερσαία

(ha)

ΝΕΑ

ΕΚΤΑΣΗ

θαλάσσια

(ha)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (ha)
1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
ΕΒΡΟΣ
1 GR1110013 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΡΑΚΗΣ THALASSIA PERIOCHI THRAKIS

75759

πΤΚΣ

75759

ΚΑΒΑΛΑ
2 GR1150013 ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ PERICHORA LIMENA THASOU

11

πΤΚΣ

11

3 GR1150014 ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ

THALASSIA

PERIOCHI

KAVALAS - THASOU

75686

ΖΕΠ-ΤΚΣ

75686

12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
4 GR1270015 ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΖΩΝΗ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΘΩΝΑ

THALASSIA

ZONI

CHERSONISOU

ATHONA

20084

πΤΚΣ

20084

5 GR1270016 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΘΩΝΑ THALASSIA ZONI ANATOLIKA KAI NOTIA CHERSONISOU ATHONA

17091

ΖΕΠ

17091

13 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ
6 GR1340009 ΟΡΗ ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ -

ΕΥΡΥΤΕΡΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ORI VARNOYNTA -

EVRYTERH

PERIOCHI

1505

πΤΚΣ

1505

7 GR1340010 ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ DRYMOS PRESPON - EVRYTERI PERIOCHI

7683

πΤΚΣ

7683

14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
8 GR1430009 ΝΗΣΙΔΕΣ

ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ,

ΑΡΓΚΟΣ,

ΜΑΡΑΓΚΟΣ,

ΡΕΠΙ, ΤΣΟΥΓΚΡΙΑ, ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΚΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

NISIDES

ASPRONISOS,

ARGKOS,

MARAGKOS,

REPI, TSOUGKRIA, TSOUGKRIAKI KAI THALASSIA PERIOCHI NISON SKIATHOU KAI SKOPELOU

209

20271

ΖΕΠ

20480

22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
9 GR2220007 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΟΡΜΟ ΜΟΥΝΤΑ THALASSIA ZONI APO ARGOSTOLI EOS ORMO MOUNTA

9459

πΤΚΣ

9459

ΚΕΡΚΥΡΑ
10 GR2230009 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) LIMNOTHALASSA ANTINIOTI KAI POTAMOS FONISSAS (KERKYRA) 81

πΤΚΣ

81

11 GR2230010 ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

THALASSIA

PERIOCHI

DIAPONTION

NHSON

15327

πΤΚΣ

15327

24 ΣΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΒΟΙΑ
12 GR2420013 ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΙΧΑΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ NISIDES LICHADES KAI THALASSIA PERIOCHI 0,0645

399

πΤΚΣ

399,0645

13 GR2420014 ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΙ ΥΦΑΛΟΙ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

THALASSIA

PERIOCHI

KAI YFALOI

BOREIOANATOLIKIS

EVVOIAS

8572

πΤΚΣ

8572

14 GR2420015 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΡΑ ΟΚΤΩΝΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΩΣ ΖΑΡΑΚΕΣ THALASSIA ZONI ANATOLIKIS EVVOIAS APO AKRA OKTONIA EVVOIAS EOS ZARAKES

5768

πΤΚΣ

5768

15 GR2420016 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ THALASSIA PERIOCHI NOTIOU EVVOIKOU KOLPOU

52163

ΖΕΠ

52163

16 GR2420017 ΠΟΤΑΜΟΣ

ΜΑΝΙΚΙΑΤΗΣ

POTAMOS

MANIKIATIS

1 63

πΤΚΣ

163

25 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
17 GR2510005 ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΑΥΣΑΝΙΑ -

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ

ΜΕΘΑΝΩΝ

THALASSIA

PERIOCHI

PAYSANIA -

YPOTHALASSIA

IFAISTEIA

METHANON

3728

πΤΚΣ

3728

ΚΟΡΙΝΘΙΑ
18 GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ

KORINTHIAKOS

KOLPOS

236354

πΤΚΣ

236354

ΛΑΚΩΝΙΑ
19 GR2540009 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΝΟΤΙΑΣ ΜΑΝΗΣ THALASSIA ZONI NOTIAS MANIS

38296

πΤΚΣ

38296

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
20 GR2550010 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ THALASSIA PERIOCHI NOTIAS MESSINIAS

1 22893

πΤΚΣ

122893

3 ΑΤΤΙΚΗ
21 GR3000017 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ PARAKTIA KAI THALASSIA ZONI MAKRONISOU 499

3179

πΤΚΣ

3678

22 GR3000018 ΚΑΝΑΛΙ

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ

KANALI

MAKRONISOU

4412

ΖΕΠ

4412

23 GR3000019 ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΥΘΗΡΩΝ

THALASSIA

PERIOCHI

KYTHIRON

32580

ΖΕΠ

32580

24 GR3000020 ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ NISIDES SARONIKOU KOLPOU KAI THALASSIA PERIOCHI 355

11682

ΖΕΠ

12037

4 ΝΗΣΙΑ
41 Β. ΑΙΓΑΙΟ
ΛΕΣΒΟΣ
25 GR4110015 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΤΟΚΜΑΚΙΑ THALASSIA PERIOCHI NISIDON TOKMAKIA

6194

πΤΚΣ

6194

26 GR4110016 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ THALASSIA PERIOCHI DYTIKIS LESVOU

21179

ΖΕΠ

21179

42 Ν. ΑΙΓΑΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ
27 GR4210033 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ THALASSIA PERIOCHI NOTIAS PATMOU

4414

πΤΚΣ

4414

28 GR4210034 ΝΗΣΙΔΕΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ NISIDES VOREION DODEKANISON KAI THALASSIA PERIOCHI 2877,06

44241

ΖΕΠ

47118,06

ΚΥΚΛΑΔΕΣ
29 GR4220034 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝΑΦΗΣ PARAKTIA KAI THALASSIA ZONI VOREIAS ANAFIS 1

1406

πΤΚΣ

1407

30 GR4220035 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΝΔΡΟΥ THALASSIA ZONI ANDROU

30020

πΤΚΣ

30020

31 GR4220036 ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΟΛΟΥΜΒΟ

THALASSIA

PERIOCHI

KOLOUMVO

5010

πΤΚΣ

5010

43 ΚΡΗΤΗ
ΧΑΝΙΑ
32 GR4340024 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ THALASSIA PERIOCHI DYTIKIS KAI NOTIODYTIKIS KRITIS

164200

πΤΚΣ

164

 

Ο Πίνακας τροποποίησης υφιστάμενων περιοχών

 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΥ

ΝΕΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΥ

ΝΕΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΥ

ΝΕΑ

ΕΚΤΑΣΗ

χερσαία

(ha)

ΝΕΑ

ΕΚΤΑΣΗ

θαλάσσια

(ha)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΚΤΑΣΗ

(ha)

1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΡΑΚΗ

ΕΒΡΟΣ
1 GR1110005 ΒΟΥΝΑ

ΕΒΡΟΥ

ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΥΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ

^ΦΑΛΟΒΟΥΝΟΥ

VOUNAEVROU- POTAMOS LYRAS- SPILAIA

DIDYMOTEICHOU

KAI

KEFALOVOUNOU

961

πΤΚΣ

43333,5

ΔΡΑΜΑ
2 GR1140001 ΔΑΣΟΣ

ΦΡΑΚΤΟΥ

-

-

6273

πΤΚΣ

7363,05

ΚΑΒΑΛΑ
3 GR1150005 ΚΟΡΥΦΕΣ

ΟΡΟΥΣ

ΠΑΓΓΑΙΟ

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ - ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ KORYFES OROUS PANGAIO - PIGAIA NERA KEFALARIOU FILIPPON - SPILAIO

ARKOUDOSPILIA

1 1 88

πΤΚΣ

11533,47

12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4 GR1220001 ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

-

-

2374

πΤΚΣ

29321,81

5 GR1220002 ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

-

-

9374

πΤΚΣ

43050,35

6 GR1220003 ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΑΚΚΙΑ ΚΑΙ ΡΕΜΑ ΝΕΡΟΜΑΝΑ STENA RENTINAS - EVRYTERI PERIOCHI - SPILAIO DRAKOTRYPA - SPILAIO LAKKIA KAI REMA NEROMANA 3179

πΤΚΣ

6084,16

ΣΕΡΡΕΣ
7 GR1260004 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ - ΟΡΟΣ

ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ - ΥΨΩΜΑ

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ - ΟΡΟΣ

ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ - ΥΨΩΜΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΛΑΔΕ

KORYFES OROUS MENOIKION - OROS

KOUSKOURAS- YPSOMA - SPILAIO PELADE

723

πΤΚΣ

24011,69

8 GR1260007 ΟΡΗ

ΒΡΟΝΤΟΥΣ - ΛΑΪΛΙΑΣ - ΕΠΙΜΗΚΕΣ

ΟΡΗ

ΒΡΟΝΤΟΥΣ - ΛΑΪΛΙΑΣ - ΕΠΙΜΗΚΕΣ - ΣΠΗΛΑΙΑ - ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ

ORI

VRONTOUS - LAILIAS - EPIMIKES - SPILAIA

ZESTA NERA KAI KATARRAKTON

865

πΤΚΣ

7664,47

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
9 GR1270008 ΠΑΛΙΟΥΡΙ - ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΠΑΛΙΟΥΡΙ - ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ PALIOURI - AKROTIRI KAI THALASSIA ZONI 15850

πΤΚΣ

16136,11

14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΛΑΡΙΣΑ
10 GR1420004 ΚΑΡΛΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ^ΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΙ - - 3615

πΤΚΣ

47050,5

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
11 GR1430001 ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑ­ΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΜΑΛΑΚΙ ΚΑΙ ΣΚΕΠΟΝΙ OROS PILIO KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI - SPILAIA MALAKI KAI SKEPONI 357

πΤΚΣ

31469,16

12 GR1430004* ΕΘΝΙΚΟ

ΘΑΛΑΣΣΙΟ

ΠΑΡΚΟ

ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑ­ΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ

- -

ΖΕΠ

249145,6

ΤΡΙΚΑΛΑ
13 GR1440003 ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΥΠΑ ANTICHASIA ORI KAI METEORA - SPILAIO MELISSOTRYPA 376

πΤΚΣ

61001,02

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
21 ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΡΤΑ
14 GR2110001 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ

ΚΟΛΠΟΣ,

ΔΕΛΤΑ

ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ

ΑΡΑΧΘΟΥ

(ΠΕΤΡΑ,

ΜΥΤΙΚΑΣ,

ΕΥΡΥΤΕΡΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ)

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑ­ΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ,

ΜΥΤΙΚΑΣ,

ΕΥΡΥΤΕΡΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ,

ΚΑΤΩ ΡΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟΥ,

ΚΑΜΠΗ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)

AMVRAKIKOS KOLPOS, DELTA LOUROU KAI ARACHTHOU (PETRA, MYTIKAS, EVRYTERH PERIOCHI,

KATO ROUS

ARACHTHOU,

KAMPI

FILIPPIADAS)

318 30998

πΤΚΣ

60103,56

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
15 GR2130009 ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΗ (ΓΚΑΜΗΛΑ) - - 229

ΖΕΠ

27645,44

22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
16 GR2210004 ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝΙ ΚΑΙ ΑΡΠΥΙΑ (ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ) ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝΙ ΚΑΙ ΑΡΠΥΙΑ (ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ NISIDES STAMFANI KAI ARPYIA (STROFADES) KAI THALASSIA ZONI 11501

ΖΕΠ

11637,01

ΚΕΡΚΥΡΑ
17 GR2230004 ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ NISOI PAXOI KAI ANTIPAXOI KAI EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI 129878

πΤΚΣ

135527,66

23 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΧΑΪΑ
18 GR2320007 ΟΡΟΣ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ

ΟΡΟΣ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ -

ΣΥΡΑΓΓΕΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ

OROS

PANACHAIKO -

SYRAGKES

PANAGOPOULAS

500

πΤΚΣ

12719,51

24 ΣΤΕΡEΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
19 GR2410001 ΛΙΜΝΕΣ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΙΩ­ΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΛΙΜΝΕΣ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ LIMNES YLIKI KAI

PARALIMNI -

SYSTIMA

VOIOTIKOU

KIFISOU -

KATAVOTHRA

ALIARTOU

525

πΤΚΣ

12131,5

ΕΥΒΟΙΑ
20 GR2420001 ΟΡΟΣ ΟΧΗ - ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΠΟΤΑΜΙ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ- ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ - - 13994

πΤΚΣ

29942,13

21 GR2420009 ΝΗΣΙΔΕΣ

ΣΚΥΡΟΥ

ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑ! ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ NISIDES SKYROU KAI THALASSIA PERIOCHI 115 48382

ΖΕΠ

48963,74

22 GR2420011 ΟΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΔΕΣ

- - 1263

ΖΕΠ

40571,13

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
23 GR2430001 ΟΡΟΣ

ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ

(ΒΕΛΟΥΧΙ)

- - 58

πΤΚΣ

3465,86

ΦΘΙΩΤΙΔΑ
24 GR2440002 ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ KOILADA KAI EKVOLES SPERCHEIOU - MALIAKOS KOLPOS - MESOCHORI SPERCHEIOU 135

πΤΚΣ

47682,07

25 GR2440004 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ - - 40

πΤΚΣ

7020,86

ΦΩΚΙΔΑ
26 GR2450004 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΩΝ ΧΙΛΙΑΔΟΥ PARALIAKI ZONI APO NAFPAKTO EOS ITEA - PERIOCHI PIGON CHILIADOU 19

πΤΚΣ

10637,68

27 GR2450005 ΝΟΤΙΟ­ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΝΟΤΙΟ­ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ, ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑ­ΘΡΟ

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ

NOTIO-

ANATOLIKOS

PARNASSOS -

ETHNIKOS

DRYMOS

PARNASSOU-

DASOS

TITHOREAS,

PILAIOVARATHRO

POLYDROSOU

241

πΤΚΣ

18663,57

25 ΠΕΛΟΠΟΝ­ΝΗΣΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑ
28 GR2520005 ΜΟΝΗ ΕΛΟΝΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΜΟΝΗ ΕΛΟΝΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ MONI ELONAS KAI CHARADRA LEONIDIOU - SPILAIO MANA KAI GALAZIA LIMNI 1308

πΤΚΣ

8293,47

ΛΑΚΩΝΙΑ
29 GR2540001 ΟΡΗ

ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ,

ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ,

ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ,

ΚΟΡΑΚΙΑ,

ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ,

ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥ- ΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ - ΤΡΥΠΑ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΜΗΛΙ ORI GIDOVOUNI, CHIONOVOUNI, GAIDOUROVOUNI, KORAKIA, KALOGEROVOUNI, KOULOCHERA KAI PERIOCHI MONEMVASIAS - SPILAIO SOLOMOU - TRYPA KAI PYRGOS AG. STEFANOU KAI THALASSIA ZONI EOS AKROTIRIO KAMILI 529 9543

πΤΚΣ

38869,97

30 GR2540003 ΕΚΒΟΛΕΣ

ΕΥΡΩΤΑ

ΕΚΒΟΛΕΣ

ΕΥΡΩΤΑ,

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΡΟΝΤΑΜΑ

ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΛΑΚΩΝΙΚΟΥ

ΚΟΛΠΟΥ

EKVOLES

EVROTA,

PERIOCHI

VRONTAMA

KAI THALASSIA

PERIOCHI

LAKONIKOU

KOLPOU

1 622 3641

πΤΚΣ

10632,61

31 GR2540005 ΛΑΓΚΑΔΑ

ΤΡΥΠΗΣ

- - 81

πΤΚΣ

1669,52

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
32 GR2550006 ΟΡΟΣ

ΤΑΫΓΕΤΟΣ

ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΒΑΤΣΙΝΙΔΗ OROS

TAYGETOS - SPILAIO TRACHILAS - SPILAIO VATSINIDI

233

πΤΚΣ

53600,45

3 ΑΤΤΙΚΗ
33 GR3000011 ΝΗΣΙΔΕΣ

ΜΥΡΤΩΟΥ

ΠΕΛΑΓΟΥΣ:

ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ,

ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ,

ΑΝΑΝΕΣ

ΝΗΣΙΔΕΣ

ΜΥΡΤΩΟΥ

ΠΕΛΑΓΟΥΣ:

ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ,

ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ,

ΑΝΑΝΕΣ ΚΑΙ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

NISIDES

MYRTOOU

PELAGOUS:

FALKONERA,

VELOPOULA,

ANANES KAI

THALASSIA ZONI

1823

ΖΕΠ

2116,19

4 ΝΗΣΙΑ
41 Β. ΑΙΓΑΙΟ
ΛΕΣΒΟΣ
34 GR4110005 ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΟΣ ΝΤΙΠΙ ΚΑΙ ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΣΒΟΣ:

ΚΟΛΠΟΣ

ΓΕΡΑΣ,

ΕΛΟΣ ΝΤΙΠΙ ΚΑΙ ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑΣ

LESVOS:

KOLPOS

GERAS,

ELOS NTIPI KAI OROS OLYMPOS - POTAMOS EYERGETOULAS

580

πΤΚΣ

11780,41

35 GR4110006 ΛΗΜΝΟΣ:

ΛΙΜΝΕΣ

ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΑΛΥΚΗ, ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΕΛΟΣ

ΔΙΑΠΟΡΙ ΚΑΙ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

ΦΑΚΟΣ

ΛΗΜΝΟΣ:

ΛΙΜΝΕΣ

ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΑΛΥΚΗ, ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ,

ΕΛΟΣ

ΔΙΑΠΟΡΙ ΚΑΙ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

ΦΑΚΟΣ,

ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΓΙΤΣΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΤΕΣ ΚΟ- ΜΠΙΟΚΑΣΤΡΙΑ, ΤΗΓΑΝΙ, ΚΑΡΚΑΛΑΣ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

LIMNOS:

LIMNES

CHORTAROLIMNI KAI ALYKI, KOLPOS MOUDROU,

ELOS

DIAPORI KAI

CHERSONISOS

FAKOS, NISOS

SERGITSI KAI

NISISDES

DIAVATES

KOMPIOKASTRIA,

TIGANI,

KARKALAS,

PRASONISI KAI

THALASSIA

PERIOCHI

26691

ΖΕΠ

42983,81

36 GR4110007 ΛΕΣΒΟΣ:

ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ

ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

ΚΟΛΠΟΥ

ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΛΕΣΒΟΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ LESVOS: PARAKTIOI YGROTOPOI KAI KOLPOS KALLONIS 11312

ΖΕΠ

14825,05

37 GR4110009 ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΟΜΑΡΟΝΗΣΙ- ΟΝ, ΚΩΔΩΝΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΚΛΠ) ΝΗΣΙΔΕΣ

ΛΕΣΒΟΥ

(ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

ΤΟΜΑΡΟΝΗΣΙΟΝ,

ΚΩΔΩΝΑΣ,

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΚΛΠ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ)

NISIDES

LESVOU

(SYMPLEGMA

TOMARONISION,

KYDONAS,

AGIOS

GEORGIOS,

GLARONISI, KLP)

KAI THALASSIA

PERIOCHI

8261

ΖΕΠ

8364,15

ΣΑΜΟΣ
38 GR4120006 ΝΗΣΟΣ

ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΔΕΣ

ΘΥΜΑΙΝΑ

ΑΛΑΤΟΝΗΣΙ,

ΘΥΜΑΙΝΑΚΙ,

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ,

ΠΛΑΚΑ,

ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ,

ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ

ΜΕΓΑΛΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ,

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΝΗΣΟΣ

ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΔΕΣ

ΘΥΜΑΙΝΑ

ΑΛΑΤΟΝΗΣΙ,

ΘΥΜΑΙΝΑΚΙ,

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ,

ΠΛΑΚΑ,

ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ,

ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ

ΜΕΓΑΛΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ,

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

NISOS

FOURNOI

KAI NISIDES

THYMAINA,

ALATSONISI,

THYMAINAKI,

STRONGYLO,

PLAKA,

MAKRONISI,

MIKROS KAI

MEGALOS

ANTHROPOFAGOS,

AGIOS MINAS

KAI THALASSIA

PERIOCHI

19503

ΖΕΠ

24090,16

ΧΙΟΣ
39 GR4130002 ΝΗΣΙΑ

ΑΝΤΙΨΑΡΑ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΔΕΣ

ΔΑΣΚΑΛΙΟ,

ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΙ,

ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ,

ΚΑΤΩ ΝΗΣΙ,

ΜΕΣΙΑΚΟ,

ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑ

ΝΗΣΙΑ

ΑΝΤΙΨΑΡΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΑΣΚΑΛΙΟ, ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΙ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, ΚΑΤΩ ΝΗΣΙ, ΜΕΣΙΑΚΟ, ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

NISIA ANTIPSARA KAI NISIDES DASKALIO, MASTROGIORGI, PRASONISI, KATO NISI, MESIAKO, KOUTSOULIA KAI THALASSIA ZONI 10216

ΖΕΠ

10685,76

42 Ν. ΑΙΓΑΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ
40 GR4210001 ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΚΑΣΟΝΗΣΙΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ - - 8034

πΤΚΣ

21487,7

41 GR4210007 ΝΟΤΙΑ

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

ΝΟΤΙΑ

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΗΦΑΙΣΤΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

NOTIA NISYROS KAI STRONGYLI, IFESTIAKO PEDIO KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI 13802

πΤΚΣ

17847,82

42 GR4210019 ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΩ ΝΕΡΑ, ΣΑΡΙ, ΤΕΛΕΝΔΟΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΩ ΝΕΡΑ, ΣΑΡΙ, ΤΕΛΕΝΔΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ NISIDES KALYMNOU: EPANO NERA, SARI, TELENDOS KAI THALASSIA PERIOCHI 18319

ΖΕΠ

18847,26

43 GR4210020 ΝΗΣΟΙ

ΚΙΝΑΡΟΣ ΚΑΙ

ΛΕΒΙΘΑ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΔΕΣ

ΛΙΑΔΙΑ,

ΠΛΑΚΑ,

ΓΛΑΡΟΣ,

ΜΑΥΡΑ

ΝΗΣΟΙ

ΚΙΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΒΙΘΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΙΑΔΙΑ,

ΠΛΑΚΑ,

ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

NISOI

KINAROS KAI LEVITHA KAI NISIDES LIADIA,

PLAKA,

GLAROS, MAVRA KAI THALASSIA PERIOCHI

9274

ΖΕΠ

10730,97

44 GR4210021 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ

ΚΟΥΝΟΥΠΟΙ,

ΦΤΕΝΟ,

ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟ,

ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ,

ΜΟΝΗ, ΑΓΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΗΓΑΝΙ,

ΧΟΝΔΡΙ, ΛΙΓΝΟ,

ΦΩΚΙΟΝΗΣΙΑ,

ΚΑΤΣΑΓΡΕΛΙ,

ΠΟΝΤΙΚΟΥΣΣΑ,

ΟΦΙΔΟΥΣΣΑ,

ΚΤΕΝΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ

ΚΟΥΝΟΥΠΟΙ,

ΦΤΕΝΟ,

ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ, ΜΟΝΗ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΗΓΑΝΙ, ΧΟΝΔΡΙ, ΛΙΓΝΟ, ΦΩΚΙΟΝΗΣΙΑ, ΚΑΤΣΑΓΡΕΛΙ, ΠΟΝΤΙΚΟΥΣΣΑ, ΟΦΙΔΟΥΣΣΑ, ΚΤΕΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ANATOLIKO

TMIMA

ASTYPALAIAS

KAI NISIDES

KOUNOUPOI,

FTENO,

CHONDROPOULO, KOUTSOMYTIS, MONI, AGIA KYRIAKI, TIGANI, CHONDRI, LIGNO, FOKIONISIA, KATSAGRELI, PONTIKOUSSA, OFIDOUSSA, KTENIA KAI THALASSIA PERIOCHI

26869

ΖΕΠ

28328,07

45 GR4210024 ΝΗΣΟΣΤΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ ,

ΝΗΣΙ

ΝΗΣΟΣΤΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, ^ΊΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ NISOS TILOS KAI NISIDES: ANTITILOS, PELEKOUSA, GAIDOURONISI, GIAKOUMIS, AGIOS ANDREAS, PRASOUDA, NISI KAI THALASSIA PERIOCHI 1 1 440

ΖΕΠ

17774,71

46 GR4210025 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΗΣΟΥ

ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΔΕΣ

ΚΟΥΛΟΥΝΔΡΟΣ

ΣΕΣΚΛΙ,

ΤΡΟΥΜΠΕΤΟ,

ΜΑΡΜΑΡΑΣ,

ΚΑΡΑΒΑΛΟΝΗΣΙ,

ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΙ,

ΓΙΑΛΕΣΙΝΟ,

ΟΞΕΙΑ,

ΧΟΝΔΡΟΣ,

ΠΛΑΤΥ, ΝΙΜΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΗΣΟΥ

ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΔΕΣ

ΚΟΥΛΟΥΝΔΡΟΣ

ΣΕΣΚΛΙ,

ΤΡΟΥΜΠΕΤΟ,

ΜΑΡΜΑΡΑΣ,

ΚΑΡΑΒΑΛΟΝΗΣΙ,

ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΙ,

ΓΙΑΛΕΣΙΝΟ,

ΟΞΕΙΑ,

ΧΟΝΔΡΟΣ,

ΠΛΑΤΥ, ΝΙΜΟΣ

ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

ΣΥΜΗΣ

ANATOLIKO TMIMA NISOU SYMIS KAI NISIDES

KOULOUNDROS,

SESKLI,

TROUMPETO,

MARMARAS,

KARAVALONISI,

MEGALONISI,

GIALESINO,

OXEIA,

CHONDROS,

PLATY, NIMOS

KAI THALASSIA

PERIOCHI NISOU

SYMIS

7575

ΖΕΠ

9879,1

47 GR4210026 ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΚΟΛΟΦΩΝΑ, ΠΑΝΩ ΠΡΑΣΟΥ­ΔΑ, ΤΡΑΓΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ,

ΜΑΕΛΟΝΗΣΙ

ΑΛΙΜΙΑ,

ΚΡΕΒΒΑΤΙ,

ΝΗΣΑΚΙ

ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ:

ΚΟΛΟΦΩΝΑ,

ΠΑΝΩ ΠΡΑΣΟΥΔΑ,

ΤΡΑΓΟΥΣΑ,

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ,

ΑΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ,

ΜΑΕΛΟΝΗΣΙ

ΑΛΙΜΙΑ,

ΚΡΕΒΒΑΤΙ,

ΝΗΣΑΚΙ, ΜΑΚΡΥ

ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

NISOS CHALKI KAI NISIDES: KOLOFONA,

PANO PRASOUDA, TRAGOUSA, STRONGYLI, AGIOS

THEODOROS,

MAELONISI,

ALIMIA,

KREVVATI,

NISAKI, MAKRY KAI THALASSIA PERIOCHI

58 31598

ΖΕΠ

35278,88

48 GR4210028 ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΣΟΝΗΣΙΩΝ ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΣΟΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ NISOS KASOS KAI SYMPLEGMA KASONISION KAI THALASSIA PERIOCHI 9958

ΖΕΠ

15929,16

ΚΥΚΛΑΔΕΣ
49 GR4220018 ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ 0,46

πΤΚΣ

783,98

50 GR4220021

**

 1. ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ,

ΝΗΣΟΙ ΜΑΚΑΡΕΣ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΒΕΛΑΣ,

ΝΗΣΙΔΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟ ΗΡΑ­ΚΛΕΙΑΣ

 1. ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ (ΒΟΡΕΙΟ­ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΨΑΛΙΔΑ, ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΝΙΚΟΥΡΙΑ,

ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ

ΜΕΓΑΛΟ

ΒΙΟΚΑΣΤΡΟ,

ΚΡΑΜΒΟΝΗΣΙ,

ΠΕΤΑΛΙΔΙ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΒΟΡΕΙΟ­ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΜΟΡΓΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑ! ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ MIKRES

KYKLADES,

VOREIOANATOLIKI

AMORGOS,

ANATOLIKES

AKTES

DONOUSAS,

GYRO NISIDES

KAI THALASSIA

PERIOCHI

5425,35 48748

ΖΕΠ

56159,79

51 GR4220023 ΑΝΑΦΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΝΑΦΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ANAFI: ANATOLIKO KAI VOREIO TMIMA KAI GYRO NISIDES KAI THALASSIA PERIOCHI 9429

ΖΕΠ

10013,62

52 GR4220025 ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ NISIDES PAROU KAI NOTIA ANTIPAROS KAI THALASSIA PERIOCHI 23267

ΖΕΠ

25681,31

53 GR4220027 ΝΗΣΙΔΕΣ

ΜΥΚΟΝΟΥ

(ΡΗΝΕΙΑ,

ΧΤΑΠΟΔΙΑ,

ΤΡΑΓΟΝΗΣΙ)

ΝΗΣΙΔΕΣ

ΜΥΚΟΝΟΥ:

ΡΗΝΕΙΑ,

ΧΤΑΠΟΔΙΑ,

ΤΡΑΓΟΝΗΣΙ ΚΑΙ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

NISIDES

MYKONOU:

RINEIA,

CHTAPODIA,

TRAGONISI KAI

THALASSIA

PERIOCHI

1 6928

ΖΕΠ

18526,41

43 ΚΡΗΤΗ
ΛΑΣΙΘΙ
54 GR4320002 ΔΙΚΤΗ:

ΟΡΟΠΕΔΙΟ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ,

ΚΑΘΑΡΟ,

ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ,

ΣΕΛΑΚΑΝΟΣ,

ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ

ΚΟΡΥΦΗ

- - 357

πΤΚΣ

34364,16

55 GR4320006 ΒΟΡΕΙΟ­ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ, ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΔΕΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΙ - ΒΑΪ - ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΑΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ - - 26228

πΤΚΣ

39300,7

56 GR4320011 ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ

ΝΗΣΟΙ

ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ DIONYSADES NISOI KAI THALASSIA ZONI 16950

ΖΕΠ

17482,22

ΧΑΝΙΑ
57 GR4340003 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ - ΚΟΛΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ CHERSONISOS RODOPOU- PARALIA MALEME - KOLPOS CHANION 7343

πΤΚΣ

16140,27

58 GR4340006 ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑ - - 103

πΤΚΣ

1314,83

59 GR4340008 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ - - 1 943

πΤΚΣ

55306,64

60 GR4340010 ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟ­ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟ­ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΨΙΜΑΚΙ DRAPANO (VOREIO- ANATOLIKES AKTES) - PARALIA

GEORGIOUPOLIS - LIMNI KOURNA - SPILAIO PSIMAKI

626

πΤΚΣ

5137,13

61 GR4340012 ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ - - 0,5

πΤΚΣ

14023,04

62 GR4340017 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ

ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ,

ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ

ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

CHERSONISOS GRAMVOUSSAS KAI NISIDES IMERI KAI AGRIA

GRAMVOUSSA, PONTIKONISI KAI THALASSIA ZONI

9855

ΖΕΠ

12694,56

63 GR4340023 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ NOTIODYTIKI GAVDOS KAI GAVDOPOULA KAI THALASSIA PERIOCHI 8130

ΖΕΠ

9693,73

 

* Χαρακτηρισμός και ως ΖΕΠ, χωρίς αλλαγή ορίων ή έκτασης

** Ενοποίηση με GR4220024 και κατάργηση του κωδικού της εν λόγω περιοχής - Συνένωση νέας επέκτασης και υφιστάμενης περιοχής.

[1] Ενοποίηση με GR4210015, GR4210016, GR4210017 και GR4210018 και κατάργηση των κωδικών των εν λόγω 4 περιοχών - συνένωση νέας επέκτασης και υφιστάμενων περιοχών

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση