Αχαΐα: Μπλόκο κατοίκων στον υπερκορεσμένο ΧΥΤΑ Αιγείρας

Σε μείζον περιβαλλοντικό ζήτημα έχει εξελιχθεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ Αιγείρας, στην Ανατολική Αιγιάλεια, στην Αχαΐα. Οι δημότες της Ανατολικής Αιγιάλειας, διαμαρτυρόμενοι για την μεταφορά σε αυτόν των απορριμμάτων όλης της Αιγιάλειας, προχώρησαν χθες το πρωί σε αποκλεισμό του δρόμου που οδηγεί στον Χώρο για τα απορριμματοφόρα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί τεράστιο προβληματισμό στον δήμο, αφού δεν έχει αναθέσει τη μεταφορά σε άλλον ΧΥΤΑ, μετά τη λύση συνεργασίας με τον προηγούμενο εργολάβο, που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.

Σε ανακοίνωσή τους, οι δημότες της Ανατολικής Αιγιάλειας που προέβησαν στην κινητοποίηση, αναφέρουν: «Οι κάτοικοι της Ανατολικής Αιγιάλειας σήμερα έκαναν πράξη την απόφαση των τελευταίων συνελεύσεων και έκλεισαν τον δρόμο στα απορριμματοφόρα που μεταφέρουν τα σκουπίδια του Δήμου Αιγιάλειας στον ΧΥΤΑ Αιγείρας, ενός κατ’ ευφημισμό ΧΥΤΑ που έχει πλέον υπερκορεσθεί, είναι επικίνδυνος για κατάρρευση, όπως ο Δήμος αναγνωρίζει αλλά και επιστημονικές μελέτες, έχει προκαλέσει μέχρι τώρα τρεις μεγάλες πυρκαγιές, και δηλητηριώδη υγρά έχουν φθάσει και θα ξαναφθάσουν στον Κορινθιακό κόλπο».

Προειδοποιούν, δε, πως «είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι του οριστικού κλεισίματος του ΧΥΤΑ και της αποκατάστασής του» και σημειώνουν πως «ο ΧΥΤΑ Αιγείρας, μετά από 11 χρόνια λειτουργίας, είναι βραδυφλεγής περιβαλλοντική βόμβα, επικίνδυνος για την υγεία των κατοίκων».

Τι εστί ΧΥΤΑ Αιγείρας

Πρόκειται για περιοχή που έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια με την έλευση πολλών πολιτών που πήγαν εκεί για μόνιμη εγκατάσταση, αλλά και των παραθεριστών που κατακλύζουν την ευρύτερη περιοχή κάθε χρόνο, υφίσταται μεγάλο θέμα με τη διαχείριση των απορριμμάτων, που σε καμία περίπτωση δεν γίνεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών.

Ο ΧΥΤΑ δημιουργήθηκε το 2007 με διάρκεια ζωής 11 χρόνια και σχεδιασμό να δέχεται απορρίμματα από τους πρώην Δήμους Αιγείρας, Ακράτας και Διακοπτού (το σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού ανέρχεται σε 18.623 κατοίκους, απογραφή 2001). Ωστόσο, τα τελευταία περίπου 3 χρόνια, δέχεται και τα απορρίμματα του πρώην Δήμου Αιγίου (πληθυσμός 28.245 άτομα, απογραφή 2001). Ενώ λοιπόν σύμφωνα με τη μελέτη ο ΧΥΤΑ βρίσκεται στην τελευταία χρονιά της λειτουργίας του, έχει επιβαρυνθεί επιπλέον με πολλούς τόνους απορριμμάτων.

Μέχρι στιγμής, κι ενώ είναι εμφανή τα σημάδια της ρύπανσης, εδώ και χρόνια, με ρυάκια αποβλήτων να περνούν δίπλα από τα σπίτια και να καταλήγουν στη θάλασσα του Κορινθιακού Κόλπου, με τον μη διαχωρισμό των απορριμμάτων σε στερεά απόβλητα, με τη μη ενημέρωση των πολιτών περί ανακύκλωσης και με τη μη τήρηση των κανόνων υγιεινής, οι επισημάνσεις και οι ενστάσεις κατοίκων και συλλόγων προς τη δημοτική αρχή αλλά και σε άλλες υπηρεσίες, έπεσαν ολοκληρωτικά στο κενό.

Πλέον, σύμφωνα με τη μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε ήδη από το 2011, η συντήρηση του ΧΥΤΑ καθ’ όλη της διάρκεια της λειτουργίας του είναι από ελλιπής έως και ανύπαρκτη, με λάθη και παραλείψεις να έχουν γίνει από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του. Έπειτα από 6 χρόνια, δυστυχώς, δεν έχει αλλάξει τίποτα από τις επισημάνσεις του ΤΕΕ.

Ειδικότερα, η μελέτη του ΤΕΕ επισημαίνει:

«Ο ΧΥΤΑ στη θέση Αιγείρα σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε ως ένα σύγχρονο έργο διαχείρισης των απορριμμάτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Αχαΐας. Κατά την επίσκεψη παρατηρήθηκε ο τρόπος λειτουργίας του έργου εν συνόλω και αποτυπώθηκαν μερικά σημαντικά προβλήματα τα οποία συνοψίζονται κατωτέρω:

 • Μη τήρηση του προγράμματος εκμετάλλευσης του ΧΥΤΑ.
 • Το γεωύφασμα δεν διαστρώνεται απ’ ευθείας πάνω στη γεωμεμβράνη. Δεν υπάρχει στρώση προστασίας του γεωυφάσματος. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την προστασία της στραγγιστικής μεμβράνης ώστε να μην καταστρέφεται από τον άνεμο. Παρατηρήθηκε η έκθεση αρκετών ρολών γεωυφασμάτων στον ήλιο στα κατάντη του χώρου (πλησίον της δεξαμενής υπερχείλισης)
 • Πλήρης αστοχία στο θέμα της διαχείρισης των στραγγιδίων και ειδικότερα στο σύστημα συλλογής αυτών.
 • Προβλήματα κατολισθήσεων στην εσωτερική και εξωτερική οδοποιία (επικίνδυνες καταπτώσεις)
 • Μη ανάπτυξη του συστήματος συλλογής-απαγωγής του βιοαερίου κατά παράβαση της την παρ. 7.1.4 του κεφ. 5 «Τεχνικές προδιαγραφές ΧΥΤΑ» της ΚΥΑ 114218/17-11-1997 (ΦΕΚ 1016, τ. Β’) «το σύστημα συλλογής και απαγωγής του βιοαερίου τίθεται σε λειτουργία το αργότερο ένα εξάμηνο από την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ.»
 • Μη έκπλυση των τροχών απορριμματοφόρων μετά την απόθεση των απορριμμάτων στο κύτταρο.
 • Σημαντική έλλειψη του απαραίτητου και εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία του έργου.
 • Στον χώρο κατάντη του κυττάρου, στην περιοχή των δεξαμενών οι εδαφικοί σχηματισμοί παρατηρήθηκαν έντονα διαποστισμένοι, πιθανά με στραγγίσματα απορριμμάτων. Το πρόβλημα αυτό ενδέχεται να λαμβάνει χώρα σε μεγάλη έκταση, καθώς εκτιμάται ότι συμβαίνει συχνή και εκτεταμένη διάθεση στραγγισμάτων σε μεγάλη εδαφική επιφάνεια, είτε εξαιτίας πιθαμών διαρροών στραγγισμάτων, είτε εξαιτίας τις υπερχείλισης των δεξαμενών, είτε εξαιτίας αδυναμίας των συστημάτων συλλογής των όμβριων απορροών είτε λόγω των προηγούμενων παραγόντων και άλλων τις που δεν δύναται να καθοριστούν με την απλή αναγνώριση στον χώρο. Η υπεδάφια αυτή διάθεση, εκτός των κινδύνων για την δημόσια υγεία, εγκυμονεί κινδύνους και για τις τις τις κατασκευές αλλά και για την μειωμένη πλέον ευστάθεια των εδαφικών σχηματισμών των δεξαμενών. Είναι βέβαιο ότι αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένες εδαφικές παραμορφώσεις που πιθανά θα βλάψουν τα τεχνικά έργα (με την δημιουργία αυξημένων καθιζήσεων, ρωγμών κλπ).

Προτεινόμενα Μέτρα Αποκατάστασης Αστοχιών

 • Στεγανοποίηση των δεξαμενών όπου χρειάζεται και άμεση επαναλειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.
 • Άρση των κακοτεχνιών, όπου είναι εφικτό, στο σύστημα στεγάνωσης και στο σύστημα συλλογής στραγγισμάτων. Κατασκευή σωστής περιμετρικής του κυττάρου τάφρου ομβρίων και παροχέτευσή τους εκτός της δεξαμενής συλλογής στραγγισμάτων. Επιπλέον, να ληφθεί μέριμνα για την συλλογή των στραγγισμάτων που διαφεύγουν από το απορριμματικό ανάγλυφο.
 • Δημιουργία διαθέσιμης ποσότητα εδαφικού υλικού για την κάλυψη των ημερησίων αποθέσεων απορριμμάτων αλλά και επιπλέον ποσότητας για χρήση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 • Άμεση ανάπτυξη του συστήματος συλλογής-απαγωγής του βιοαερίου και καύση του στον πυρσό.
 • Επισκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου.
 • Επισκευή του φορτωτή, γεφυροπλάστιγγας, αντλιών του βιολογικού καθαρισμού και του συστήματος έκπλυσης τροχών. Η προμήθεια φορτηγού θα διευκόλυνε την εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΑ.
 • Επαναλειτουργία του μετεωρολογικού σταθμού.
 • Κλείσιμο και αποκατάσταση της πλησίον του ΧΥΤΑ χωματερής αδρανών, ογκωδών, πρασίνων κ.ο.κ.
 • Άμεση εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού-πλήρωση κενών θέσεων.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση των καθιζήσεων

Η Ομάδα Εργασίας διατυπώνει την πρόταση ότι είναι χρήσιμη η περαιτέρω γεωλογική έρευνα για να αντιμετωπιστούν οι καθιζήσεις στην κτηριακή υποδομή και στην οδοποιία. Όπως αναφέρθηκε, «υπάρχουν σημαντικές κατολισθήσεις στα όρια της περίφραξης του ΧΥΤΑ οι οποίες έχουν καταστρέψει την περίφραξη καθώς και την γεφυροπλάστιγγα.

 • Απαιτείται έλεγχος του υπεδάφους με την διενέργεια δειγματοληψίας και ελέγχου εδαφικών δοκιμίων από κατάλληλες θέσεις και βάθη. Οι εργασίες δειγματοληψίας πρέπει να επιτρέπουν την δημιουργία χαρτών/σχεδίων με ζωνοποίηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης σε κατακόρυφες διατομές του υπεδάφους για την περιοχή ελέγχου. Προτείνεται δειγματοληψία με την θέση της κεφαλής ορισμένων γεωτρήσεων επί ευθείας διεύθυνσης, προκειμένου να καταρτιστούν οι απαιτούμενες γεωτεχνικές τομές ελέγχου.»
 • Στη λειτουργία του ΧΥΤΑ δυστυχώς έχουν γίνει μικρές παρεμβάσεις από τότε όπως αποδεικνύεται σχεδόν καθημερινά. Στις 28/10/2015 διαπιστώθηκε ότι τα στραγγίσματα έκαναν μία διαδρομή 6 χλμ μέσω του παραπλήσιου ποταμού και βρέθηκαν προ του Κορινθιακού κόλπου.
 • Το βιοαέριο δεν έχει συλλεχθεί σχεδόν ποτέ.
 • Η άδεια του ΧΥΤΑ έχει λήξει αρκετές φορές από το 2014 και πάντα δίνονται ολιγόμηνες παρατάσεις που όμως δεν έχουν τέλος παρότι ο ΧΥΤΑ είναι πλέον ασφυκτικά γεμάτος.
 • Επιπλέον οι καθιζήσεις και οι κατολισθήσεις, λόγω του υπεδάφους που βρίσκεται, αποτελούν τεράστιο κίνδυνο σε μία μεγάλη κακοκαιρία να καταρρεύσει μεγάλο μέρος του ΧΥΤΑ και μέσω του παραπλήσιου ποταμού να καταλήξει στον ήδη επιβαρυμένο Κορινθιακό κόλπο. Οι συνέπειες αυτού περιβαλλοντικά θα είναι ανυπολόγιστες.
 • Συνεπώς ενωμένοι όλοι οι κάτοικοι, σύλλογοι και φορείς της Ανατολικής Αιγιάλειας (Αιγείρα & Ακράτα) θεωρούμε ως μόνη λογική λύση για το καλό του τόπου μας και την αφύπνιση όλων των υπευθύνων, το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ και τη διεκδίκηση της άμεσης αποκατάστασης όλων των παραλείψεων που έχουν γίνει έως τώρα».

Πηγή φωτογραφίας: protionline.gr

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση