Γ. Τσιρώνης: «Απαραίτητο να συνεχισθεί ο διάλογος για την διαχείριση αποβλήτων με τις τοπικές κοινωνίες»

Ο Υπουργός Αναπληρωτής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης ευχαριστεί θερμώς όλους τους πολίτες, επιστήμονες και φορείς που έχουν συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση, για την θετική αποδοχή του και για τις προτάσεις, σχόλια και κριτικές, καθώς και για ενθαρρυντικές παρατηρήσεις τους, που εμπλουτίζουν το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Θα συμβάλουν στην υπέρβαση της σημερινής δυσμενούς κατάστασης και στην επιτυχία ενός σχεδιασμού με φιλοδοξίες, που προσβλέπει προς μια οικονομία και μια κοινωνία με μηδενικά απόβλητα, μια κοινωνία που θα μετατρέπει τα απόβλητα σε πόρους.

Το Υπουργείο, παρά τις ασφυκτικές προθεσμίες που υπάρχουν, έχει συγκεντρώσει και επεξεργάζεται όλες τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που διατυπώνονται και θα συνεχίσει να το κάνει, μέχρι την τελική έγκριση του Σχεδίου, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εσωτερικών, ανεξαρτήτως της ολοκλήρωσης τυπικά της διαδικασίας μέσω του Δικτυακού Τόπου Διαβουλεύσεων και η οποία δεν μπορεί αντικειμενικά να παραταθεί. Η άμεση έγκριση του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) είναι κατεπείγουσα υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί προϋπόθεση χρηματοδότησης των σχετικών έργων υποδομών και δράσεων στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Δεν εμποδίζει όμως τη συνέχιση του διαλόγου κατά την διαδικασία διαμόρφωσης του συνόλου των νομοθετικών, διοικητικών και θεσμικών ρυθμίσεων, που σε εφαρμογή του ΕΣΔΑ πρέπει να υιοθετηθούν.

Το Υπουργείο, όχι μόνο δεν έχει πρόθεση να κλείσει τον διάλογο για το νέο ΕΣΔΑ, αλλά αντίθετα, επειδή θεωρεί ότι η κοινωνική συναίνεση, παρέμβαση και δράση είναι ο καταλύτης της επιτυχίας του, προγραμματίζει διασκέψεις, ημερίδες και πολύμορφες ενημερωτικές πρωτοβουλίες, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και κοινωνικών, όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού. Διευκολύνεται έτσι ο ουσιαστικός και πλατύτερος διάλογος, για την επικαιροποίηση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων που είναι η άμεση προτεραιότητα των επόμενων μηνών με προθεσμία ολοκλήρωσης την 30η Σεπτεμβρίου (εκ των προτέρων αιρεσιμότητα του νέου ΕΣΠΑ), καθώς και των Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης Διαχείρισης που πρέπει να συνταχθούν εντός 5 μηνών. Οι κατευθύνσεις τους, τα μέτρα, οι υποδομές και οι προβλεπόμενες από αυτά δράσεις, πρέπει να συζητηθούν σε κάθε Περιφέρεια και στις τοπικές κοινωνίες, ώστε η ευαισθητοποίηση, συμμετοχή και εν τέλει η κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών να αποτελέσει την αποτελεσματική κινητήρια δύναμη και προϋπόθεση επιτυχίας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!