Γραφειοκρατικά εμπόδια στα φωτοβολταϊκά

Οι προτάσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος PV LEGAL για    την εκλογίκευση των αδειοδοτικών διαδικασιών.

Αν και τα φωτοβολταϊκά έχουν γνωρίσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, τα γραφειοκρατικά εμπόδια δεν επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση του άφθονου ηλιακού δυναμικού. Με μία νέα έκδοση, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PV Legal προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για τη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων κατά το σχεδιασμό και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, ώστε να βοηθηθεί η περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της ασφαλούς, καθαρής και ανανεώσιμης ενεργειακής πηγής.

“Πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν πλέον το τεράστιο δυναμικό της ηλιακής ενέργειας και αναπτύσσουν στρατηγικές για την ανάπτυξη της αγοράς,” δήλωσε η Marie Latour, Σύμβουλος Στρατηγικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (ΕΡΙΑ). “Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όμως απαιτούνται ακόμη σημαντικές βελτιώσεις στις αδειοδοτικές διαδικασίες. Αποτέλεσμα των σημερινών αγκυλώσεων είναι ότι σε αρκετές χώρες, απαιτούνται ακόμη και αρκετά έτη για τη διασύνδεση των φωτοβολταϊκών στο δίκτυο.”

 

Η νέα έκδοση “Βασικές Προτάσεις του PV LEGAL”, περιλαμβάνει μια σειρά προτάσεων και τρόπων για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την ευκολότερη σύνδεση των φωτοβολταϊκών στο δίκτυο.

“Μόνο με την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων θα μπορέσουν τα φωτοβολταϊκά να γίνουν ανταγωνιστικά στις ενεργειακές αγορές,” τόνισε ο Αλέξανδρος Ζαχαρίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), που συμμετέχει στο πρόγραμμα. “Με την καταγραφή των βασικών γραφειοκρατικών εμποδίων και με συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση τους, το PV LEGAL παρέχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.”

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) θέτει δεσμευτικούς στόχους για τη διείσδυση των ΑΠΕ ως το 2020 και περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων και την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών και της πρόσβασης στα δίκτυα. Εφαρμόζοντας τις επιταγές αυτής της Οδηγίας, πολλές από τις προτάσεις του PV LEGAL θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα.Τα βασικά εμπόδια που καταγράφηκαν από το PV LEGAL αφορούν στις αδειοδοτικές διαδικασίες, τους κανόνες διασύνδεσης των φωτοβολταϊκών στο δίκτυο και τα θέματα χωρητικότητας των δικτύων. Για κάθε ένα από τα θέματα αυτά, το PV LEGAL προτείνει συγκεκριμένες δράσεις.

 

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 

  • Εφαρμογή απλών και ξεκάθαρων διαδικασιών αδειοδότησης, με εφαρμογή της υπηρεσίας μιας στάσης για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.
  • Θέσπιση και τήρηση αυστηρών προθεσμιών για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και κατάλληλη και επαρκή πληροφόρηση των εμπλεκόμενων υπαλλήλων.
  • Συμμετοχή των φορέων της αγοράς στη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών.
  • Θέσπιση διαφανών και δεσμευτικών κανόνων για τη σύνδεση με το δίκτυο.
  • Τυποποίηση των διαδικασιών σύνδεσης με το δίκτυο και εφαρμογή ποινών για τη μη τήρηση των προθεσμιών από τους αρμόδιους Διαχειριστές.
  • Ενδελεχή αποτίμηση της χωρητικότητας των δικτύων λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη, τα οφέλη και τη δυνατότητα επέκτασής τους με βάση το πραγματικό δυναμικό των ΑΠΕ.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!