ΔΕΗΑΝ: Διαγωνισμοί προμήθειας και εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού σε 6 φ/β σταθμούς

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση H/M εξοπλισμού σε έξι (6) Φ/Β Σταθμούς ονομαστικής ισχύος 80kWp, στον Αθερινόλακκο του Δήμου Σητείας Κρήτης», ανώτατου προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

Oι ενδιαφερόμενοι δύνανται να έχουν πρόσβαση στην Πρόσκληση και στα ΤΕΥΧΗ μέσω διαδικτύου (www.ppcr.gr).Για την πρόσβαση στο σύνολο των τευχών απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται κατόπιν αιτήματος στο email solar@ppcr.gr .

Στο αίτημα θα πρέπει αναγράφεται ο τίτλος του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση H/M εξοπλισμού σε έξι (6) Φ/Β Σταθμούς ονομαστικής ισχύος 80kWp, στον Αθερινόλακκο του Δήμου Σητείας Κρήτης», η εταιρία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Καποδιστρίου 3, 15343 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 2112118000 το αργότερο  μέχρι την Πέμπτη 01.9.2016 και ώρα 12.00μμ, ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή με εταιρεία διακίνησης εντύπων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση