Διήμερο Επιχειρηματικό Φόρουμ «Επανεκκινώντας την Ανάπτυξη»

 

   Άρχισε σήμερα 27 Νοεμβρίου και θα συνεχιστεί αύριο το διήμερο επιχειρηματικό φόρουμ με τίτλο «Στην πορεία για την ανάπτυξη: η ώρα της εξοικονόμησης ενέργειας. Ώριμα κατασκευαστικά και ενεργειακά έργα», με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων του κατασκευαστικού, ενεργειακού και βιομηχανικού χώρου.

    Το φόρουμ λαμβάνει χώρα στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οργανώνεται από την πρωτοβουλία «Επανεκκινώντας την Ανάπτυξη» και την επενδυτική έκδοση A-Energy και έχει στόχο να ρίξει φως στις δυνατότητες του κατασκευαστικού κλάδου να αντιμετωπίσει τις ισχυρότατες σήμερα υφεσιακές πιέσεις που τον βαρύνουν, μέσα από μια στροφή προς τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης, να παράσχει πλούσια επιχειρηματική και οικονομική ενημέρωση για τον κλάδο των κατασκευών και τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και να ανοίξει δρόμους στην υιοθέτηση πολιτικών τόνωσης της ανάπτυξης.   

    Το φόρουμ άνοιξε με χαιρετισμό του κ. Αργύρη Περουλάκη, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της πρωτοβουλίας «Επανεκκινώντας την Ανάπτυξη», τόνισε ο κ. Περουλάκης, διότι μόνον η ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για υπέρβαση της κρίσης. Η εξοικονόμηση ενέργειας έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη για δύο λόγους: πρώτον, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό για τις ενεργειακές της ανάγκες από το εξωτερικό και πραγματοποιεί πολύ μεγάλες εισαγωγές ενέργειας και δεύτερον, διότι οι διαδικασίες αναβάθμισης των κτιρίων δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το εγχώριο εργατικό δυναμικό και προσφέρουν λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας που ταλανίζει πρωτίστως την Ελλάδα αλλά και όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να προχωρήσει γρήγορα και πάντως γρηγορότερα από τις άλλες χώρες σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης, με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που ήδη διαθέτει αφενός για να επωφεληθεί από την ανταποδοτικότητα των συγκεκριμένων επενδύσεων που η απόσβεσή τους γίνεται σύντομα και αφετέρου για να αντιμετωπίσει το πρόβλήμα της πολύ υψηλής ελληνικής ανεργίας, κατέληξε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.    

    Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο δήμαρχος Λαμίας, κ. Κοτρωνιάς, ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, δηλαδή των δήμων που τα τελευταία χρόνια έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στο μέτωπο της εξοικονόμησης ενέργειας. Οι δήμοι έχουν τον ρόλο του προγραμματισμού της τοπικής ανάπτυξης και της διασφάλισης της βιώσιμης ανάπτυξης, είπε, μεταξύ άλλων ο κ. Κοτρωνιάς, και η εξοικονόμηση ενέργειας έχει αναδειχτεί πλέον σε μείζονα μέριμνα των δήμων τόσο για λόγους περιβαλλοντικούς, όσο και οικονομικούς, Παρά τα προβλήματα των περιορισμένων πόρων, στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας οι δήμοι της Ελλάδας  έχουν να επιδείξουν πολλές πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές, δήλωσε ο δήμαρχος Λαμίας, και μεταξύ αυτών, μνημόνευσε: α) τον σχεδιασμό του προγράμματος «Εξοικονομώ 1», που βασίστηκε σε πρόταση των δήμων και πλέον υλοποιείται με συμμετοχή άνω των 100 δήμων, β) τη μεγάλη ανταπόκριση των δήμων στα περιβαλλοντικά και άλλα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιούνται μέσω του ΕΣΠΑ, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2», το πρόγραμμα για τα Πράσινα Δώματα, τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, γήπεδα και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, γ) τη συμμετοχή 100 και πλέον δήμων στο Σύμφωνο των Δημάρχων, με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη, δ) τη διάθεση σημαντικών εκτάσεων των δήμων για το πρόγραμμα Ήλιος, ασχέτως αν τελικά αυτό δεν προχώρησε και ε) τη συμμετοχή των δήμων σε χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση, όπως ήταν το πρόγραμμα «Τζέσικα», μέσα από το οποίο αντικαταστάθηκε μεγάλο μέρος του δημοτικού οδοφωτισμού με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας σε πανελλαδικό επίπεδο. 

   Μέτρα και πολιτικές που, κατά τον κ. Κοτρωνιά,  θα μπορούσαν να βοηθούσαν ώστε να προχωρήσουν αποτελεσματικότερα οι πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας των δήμων στο παρόν και το μέλλον είναι: α) η θεσμοθέτηση και ένταξη στους νέους οργανισμούς των δήμων γραφείων περιβάλλοντος, β) η τροποποίηση της νομοθεσίας για την ένταξη των λεγόμενων πράσινων προμηθειών στις προμήθειες των δήμων, οι οποίες μπορούν να συνδράμουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους πολλών δημοτικών εγκαταστάσεων και γ) η αντιμετώπιση των ζητημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και με οικονομικούς όρους, με σκοπό δηλαδή τη μετακύλιση του εξοικονομούμενου κόστους ενέργειας στα δημοτικά τέλη και τη μείωση αυτών προς όφελος των δημοτών.

   Από την πλευρά του ΕΛΟΤ ακολούθως, ο κ. Φραγκούλης Κρόκος, εξήγησε το ειδικό λειτουργικό βάρος του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), ενός νεοσύστατου εθνικού φορέα στο πλαίσιο του ΕΛΟΤ, του οποίου προΐσταται. Η τυποποίηση και τα πρότυπα προσφέρουν στην ποιότητα της παραγωγής και των υπηρεσιών, προστατεύουν το κοινωνικό αγαθό της ασφάλειας και δημιουργούν εμπιστοσύνη στους καταναλωτές, τόνισε ο διευθυντής του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ. «Η τυποποίηση είναι σημαντική για την εθνική αγορά αλλά ακόμη περισσότερο για τη διεθνή, καθώς αποτελεί τη γλώσσα του διεθνούς εμπορίου και των εξαγωγών που τόση ανάγκη έχει η χώρα μας. Η αποδοχή των προτύπων είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχή διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην τυποποίηση», επισήμανε ο κ. Κρόκος. Ειδικώς στον χώρο της ενέργειας, συνέχισε, η τυποποίηση προσφέρει καλές λύσεις και τα πρότυπα που έχουν εισαχθεί καλύπτουν ζητήματα τα οποία ξεκινούν από τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών και φτάνουν ως τις διαδικασίες ενεργειακής διαχείρισης και των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Κατά τον ίδιο, είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ως ελληνική κοινωνία τη σχέση μεταξύ ευρωπαϊκής νομοθεσίας και προτύπων, και ο ΕΛΟΤ μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση του δημοσίου και των επιχειρήσεων σε σχέση με τα πρότυπα που τους αφορούν, τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης π.χ. για τον τουρισμό, την υγεία, την ανακύκλωση, τα δημόσια έργα, την επεξεργασία των αναγκαίων τεχνικών ρυθμίσεων και την εισαγωγή προτύπων και στην Ελλάδα, συμβατών σε σχέση με τις άλλες χώρες.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!