Διετής έρευνα για τη διάσωση της λίμνης Παμβώτιδας

Τη χορήγηση άδειας ερευνών στον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας ο οποίος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμο Ιωαννιτών και Πανεπιστημιακά ιδρύματα (π.χ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων) θα μελετήσει την ανάσχεση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της λίμνης με απώτερο στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση του διαταραγμένου οικοσυστήματός της, αποφάσισε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών, Δημήτρης Γερμανός. Η έρευνα θα διαρκέσει από τον Μάιο του 2018 έως τον Απρίλιο του 2020.

Πιο συγκεκριμένα, θα ερευνηθούν σημαντικοί βιοτικοί παράμετροι της λίμνης Παμβώτιδας με έμφαση στη διερεύνηση της κατάστασης των ιχθυοπληθυσμών ιδιαίτερα δε των πληθυσμών της ηπειρώτικης Τσίμας (Pelasgus epiroticus) σε ρέοντα ύδατα και υδατοσυλλογές στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του ΦΔΛΠ προτείνοντας μέτρα ενίσχυσης των πληθυσμών τους.

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν έχουν σαν στόχο:

1. τη διερεύνηση επιλεγμένων βιοτικών παραμέτρων του οικοσυστήματος της Λίμνης Παμβώτιδας ώστε να διευκρινιστεί ο ρόλος τους στο οικοσύστημα και να γίνουν γνωστές οι τροφικές σχέσεις

2. την αντιμετώπιση του προβλήματος της αύξησης των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών και ιδιαίτερα των κυανοβακτηρίων,

3. την εφαρμογή επιλεκτικής αλιείας των ζωοπλαγκτονοφάγων ειδών με στόχο τη μείωση της αφθονίας των ζωοπλαγκτοφάγων ειδών ιχθύων, έτσι ώστε να περιοριστεί η πίεση επί του ζωοπλαγκτού και κατά συνέπεια να αυξηθεί η θήρευση επί των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών,

4. τη μελέτη της εξάπλωσης και της κατάστασης των πληθυσμών της ηπειρώτικης Τσίμας (Pelasgus epiroticus) σε ρέοντα ύδατα και υδατοσυλλογές στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του ΦΔΛΠ και τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης των πληθυσμών της.

Τα είδη που θα μελετηθούν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας είναι:

• Pelasgus epirotίcus (Epirus minnow)
• Rutilus panosi (Roach)
• Cyprinus carpio (common carp)

κατά το χρονικό διάστημα 24 μηνών (Μάιος 2018 - Απρίλιος 2020), με μηνιαίες δειγματοληψίες κατά τη διάρκεια του 1ου έτους και διμηνιαίες κατά τη διάρκεια του 2ου έτους.

Τα άτομα που θα αποτελούν την ερευνητική ομάδα στο πεδίο είναι:

• Καθηγητής Ιωάννης Λεονάρδος,
• Ιερεμίας Χουσίδης, ερευνητής
• Ντάκης Αλέξανδρος, ερευνητής
• Βασίλης Κουρούτος, βιολόγος Φ.Δ.λ.Π.
• Παναγιώτης Νήτας, Αγρο-Οικολόγος Φ.Δ.λ.Π.
• Κατερίνα Χιωτέλλη, Γεωπόνος Φ.Δ.λ.Π.
• Βαρβάρα Νούτσου, Χωροτάκτης Μηχανικός Φ.Δ.λ.Π.
• Χρήστος Φελιάς, Φ.Δ.λ.Π.
• Παύλος Σώζος, Φ.Δ.λ.Π.
• Σωτήρης Σίμος, Φ.Δ.λ.Π.

Πριν από τις εργασίες στο πεδίο, όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων, για να οριστούν από κοινού, οι ακριβείς χρόνοι και τοποθεσίες των ερευνών στη Λίμνη.

Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τρόπο που θα εξασφαλίζεται η λιγότερο δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων της.

Μετά το πέρας των εργασιών, θα πρέπει να αποσταλεί περίληψη των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο, μετά την ολοκλήρωσή της, για το αρχείο της Υπηρεσίας.

Η Διεύθυνση Δασών παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στα οικεία Δασαρχεία παρακολουθώντας και εποπτεύοντας τη διαδικασία επιβάλλοντας εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν συμπληρωματικούς όρους για την αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στα οικοσυστήματα της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση