Επιστολή ΣΠΕΦ προς ΥΠΕΚΑ για την διασφάλιση πόρων ΑΠΕ

O ΣΠΕΦ απέστειλε επιστολή προς στο ΥΠΕΚΑ υπ’ όψη του Υφυπουργού κ. Α. Παπαγεωργίου και του Γεν. Γραμματέα κ. Κων/νου Μαθιουδάκη με κοινοποίηση, στο ΛΑΓΗΕ υπ’ όψη του Προέδρου κ. Α. Γκαρή, στον ΑΔΜΗΕ υπ’ όψη του Προέδρου κ. Ι. Γιαρέντη, στη ΔΕΗ υπ’ όψη του Προέδρου & Διευθ. Συμβούλου κ. Α. Ζερβού και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας υπ’ όψη του Προέδρου κ. Ν. Βασιλάκου με θέμα: Μηχανισμός Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου και Διασφάλισης Απαιτήσεων πόρων ΑΠΕ από Προμήθεια, σχετική της επιστολής προς ΑΔΜΗΕ για το ίδιο θέμα από 19/5/14

Συγκριμένα: "Όπως γνωρίζουμε ο ΑΔΜΗΕ δυνάμει του ν. 4001/2011 είναι έως σήμερα επιφορτισμένος με την είσπραξη του αναλογούντος ΕΤΜΕΑΡ για την ενέργεια που απορροφήθηκε από την Προμήθεια και εν συνεχεία για την απόδοση του στον ΛΑΓΗΕ και τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ. Επίσης είναι υπεύθυνος για την είσπραξη πάλι από την Προμήθεια των Αποκλίσεων αλλά και της προκύπτουσας οικονομικής διαφοράς μεταξύ του floor του ΜΜΚΣΘΜ και του αλγεβρικού αθροίσματος των εκκαθαρίσεων ΗΕΠ και Αποκλίσεων βάσει ΟΤΣ και ΟΤΑ αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά υπέρ ΑΠΕ ύψους 1,1 δις ευρώ ετησίως συγκροτούν περί τα 2/3 των ποσών που απαιτούνται για την ετήσια αποζημίωση τους, οπότε η διασφάλιση και απρόσκοπτη είσπραξη τους από την Προμήθεια είναι εξόχως σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία τους. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν κατέστη εφικτή η συνάντηση μας με την Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για το αίτημα της θέσπισης μηχανισμού διασφάλισης της είσπραξης των πόρων αυτών, παρότι επανειλημμένα το επιδιώξαμε.

Συζητώντας τον προβληματισμό μας με την Διοίκηση του ΛΑΓΗΕ, μας αναφέρθηκε πως ενόψει της επικείμενης ιδιωτικοποίησης του 66% του ΑΔΜΗΕ, η είσπραξη των προαναφερθέντων αυτών πόρων ΑΠΕ από την Προμήθεια θα μεταφερθεί απευθείας στον Λειτουργό. Έτσι προσεχώς ο ΛΑΓΗΕ θα είναι πλέον αρμόδιος, οπότε αυτός θα καταρτίσει τον αιτούμενο μηχανισμό διασφάλισης πόρων ΑΠΕ, όπως άλλωστε έχει πράξει στο παρελθόν και για τα ποσά του ΗΕΠ.

Το θέμα ωστόσο της άμεσης διασφάλισης των πόρων ΑΠΕ από την Προμήθεια είναι κομβικής σημασίας για την υγεία και επιβίωση της αγοράς και δεν μπορεί άλλο να περιμένει. Όπως και σε προηγούμενες επιστολές μας έχουμε πολλάκις αναφέρει, η όποια ανεισπραξιμότητα λογαριασμών από τους καταναλωτές υφίσταται ή επεκτείνεται, δεν μπορεί να διοχετεύεται από την Προμήθεια αποκλειστικά στις ΑΠΕ, επειδή ακριβώς εκεί δεν υφίσταται «σφικτός» μηχανισμός απόδοσης των πόρων τους εν αντιθέσει με τον ΗΕΠ και τις υποχρεωτικές επί ποινή αποκλεισμού εβδομαδιαίες εκκαθαρίσεις του (Μηχανισμός 8ης Ημέρας Αναφοράς).

Η κατάρρευση τον Ιανουάριο του 2012 των δύο βασικών ιδιωτικών εταιρειών Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας άφησε ανεξίτηλα σημάδια ύψους 200 και πλέον εκατ. ευρώ στην χονδρεμπορική αγορά συνολικά (ΗΕΠ, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ακόμη και φόρους υπέρ τρίτων όπως το ΕΕΤΗΔΕ), που δυστυχώς ακόμη και σήμερα δεν έχουν επουλωθεί, ενώ ανέδειξε με ιδιαίτερα επώδυνο τρόπο τις αδυναμίες του συστήματος. Πολύ χειρότερα όμως τώρα για τις ΑΠΕ, αν παρόμοιο συμβάν επαναλαμβανόταν στο εγγύς μέλλον, συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ζημίας θα οδηγείτο σε αυτές, αφού τα ποσά ΗΕΠ που αφορούν κυρίως τις κατανεμόμενες μονάδες είναι απολύτως διασφαλισμένα με εγγυήσεις και εβδομαδιαίες εκκαθαρίσεις θέσεων.

Ενόψει μάλιστα και του εκ νέου ανοίγματος της αγοράς λιανικής σε περισσότερους ανεξάρτητους Προμηθευτές μέσω του μοντέλου ΝΟΜΕ (διάθεση λιγνιτικής ισχύος με δημοπρασίες σε ιδιώτες Προμηθευτές από τον Φεβρουάριο 2015) καθίσταται κεφαλαιώδης η προηγούμενη σύσταση Μηχανισμού Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου και Διασφάλισης Απαιτήσεων τουλάχιστον για το ΕΤΜΕΑΡ (πόρος 1 δις ευρώ ετησίως). Κατά την εκτίμηση μας το μοντέλο ΝΟΜΕ αναμένεται να οδηγήσει στην εμφάνιση περισσότερων νέων εταιρειών Προμήθειας, αρκετές από τις οποίες θα είναι και ειδικού σκοπού απευθυνόμενες δηλαδή σε συγκεκριμένο ολιγομελές πελατειακό κοινό. Ο κατακερματισμός ωστόσο αυτός (εν συγκρίσει με την σημερινή εικόνα της σχεδόν μονοπωλιακής ΔΕΗ), αναμένεται -τουλάχιστον στην αρχή- να επιτείνει τις επισφάλειες στους εκτός λιγνιτικών δημοπρασιών παρελκόμενους πόρους όπως είναι το ΕΤΜΕΑΡ. Με απλούστερα λόγια αν σήμερα ο Διαχειριστής δεν μπορεί να εισπράξει από την «κραταιά» ΔΕΗ τα ποσά που του οφείλονται για τις ΑΠΕ ώστε η υπερημερία πληρωμών τους (δυστυχώς επί του παρόντος άνω των 90 ημερών) να συνάδει με την ταχέως πλέον εξυγιαινόμενη λογιστική εικόνα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (αναλογούσα στις ΑΠΕ λογιστική υπερημερία μόλις 45 ημερών), είναι μάλλον σίγουρο πως περισσότεροι και μικρότεροι ανεξάρτητοι παίκτες χωρίς αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης και διασφάλισης απαιτήσεων από τον Διαχειριστή και τον Λειτουργό και μάλιστα υπό συνθήκες έλλειψης ρευστότητας στους καταναλωτές, θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Και αν μεν τα προβλήματα που δημιουργούν οι καθυστερήσεις της ελεγχόμενης από το Κράτος ΔΕΗ έχουν μόνο χαρακτήρα ρευστότητας για τους παραγωγούς, ουδόλως αυτό θα ισχύει για τους νέους και ανεξάρτητους Προμηθευτές που θα εισέλθουν επιθετικά στην αγορά και οι οποίοι ενδέχεται χρησιμοποιώντας το «χαλαρό» πλαίσιο απόδοσης των εκτός ΗΕΠ πόρων (δεν υφίστανται ποινές αποκλεισμού από την χονδρεμπορική αγορά σε περίπτωση μη καταβολής τους), να αφήσουν σημαντικές ζημιές στο σύστημα, γιατί όχι παρόμοιες με των Energa και Hellas Power.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και επειδή η διασφάλιση απαιτήσεων αλλά και ο έγκαιρος αποκλεισμός συμμετέχοντα από την οποιαδήποτε αγορά σε περίπτωση επισφάλειας αποτελούν θεμελιώδη κοινό τόπο κάθε υγιούς επιχειρηματικής δράσης, παρακαλούμε όπως άμεσα εκκινήσετε την διαδικασία δημιουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου και Διασφάλισης Απαιτήσεων από την Προμήθεια τουλάχιστον για το ΕΤΜΕΑΡ και οπωσδήποτε πριν το αναμενόμενο εκ νέου άνοιγμα της λιανικής. "

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!