Ευρωκοινοβούλιο: Πρόταση αναθεώρησης των κινήτρων για την εγκατάσταση φ/β

Πρόταση ψηφίσματος αναφορικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας όσον αφορά στα κίνητρα στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών ως πηγής καθαρής ενέργειας, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής Gianluca Buonanno.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παράγοντες που έχουν σχέση με το γεγονός:

- ότι οι ηλιακοί συλλέκτες, ως καθαρή πηγή ενέργειας, προσελκύουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των πολιτών και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας μια αγορά που αναπτύσσεται συνεχώς και παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες, η ανάπτυξη όμως της οποίας αναχαιτίζεται εξαιτίας του υπερβολικά υψηλού κόστους που συνεπάγεται η αγορά τους από ιδιώτες,

- ότι τη γενική τάση η οποία παρατηρείται όσον αφορά στη μείωση του κόστους των ηλιακών συλλεκτών και την αύξηση, παράλληλα, της ενεργειακής τους απόδοσης, μία τάση η οποία δημιουργεί ελπίδες για την εμπορική άνθηση αυτών των προϊόντων στο μέλλον,

- ότι θα ήταν σκόπιμο να παρασχεθούν περαιτέρω κίνητρα στην αγορά μέσω της χορήγησης επιδοτήσεων ή μη επιστρεπτέων δανείων,

- ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και μόνο δεν παρέχει το δικαίωμα χορήγησης οικονομικών κινήτρων ή φορολογικών απαλλαγών με ομοιόμορφο τρόπο στα κράτη-μέλη της ΕΕ

θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο ζήτημα αυτό και προτείνει την εκπόνηση νομοθετικών μέτρων ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερες οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της παροχής φορολογικών ελαφρύνσεων και άμεσων ωφελημάτων σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό τις προϋποθέσεις για μικρότερη ενεργειακή σπατάλη με συνεπαγόμενη βελτίωση των όρων διαβίωσης όλων των πολιτών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση