Η Κομισιόν δρομολογεί τις αξιολογήσεις της ΚΑΠ

Ως μέρος της συμφωνίας για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ 2014-2020, η ΕΕ υποχρεούται να υποβάλει μια αρχική αξιολόγηση των επιδόσεών της μέχρι το τέλος του 2018, ακολουθούμενη από μια πλήρη επισκόπηση, στο τέλος του 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν έχει ήδη δρομολογήσει τη διαδικασία ανάθεσης «συμβάσεων-πλαίσιο» για την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης της ΚΑΠ, όσον αφορά σε τρεις βασικούς στόχους της, και στη συνέχεια για μία τέταρτη μελέτη που θα αξιολογεί την ΚΑΠ στο σύνολό της.

Η δεύτερη πρόσκληση ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε στις 13 Απριλίου και αφορά το κατά πόσο η ΚΑΠ πέτυχε τον στόχο της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, με έμφαση στο γεωργικό εισόδημα, στην γεωργική παραγωγικότητα και στη σταθερότητα των τιμών. Τον περασμένο μήνα, η Κομισιόν δημοσίευσε πρόσκληση για μελέτη αξιολόγησης του κατά πόσο η γεωργική πολιτική της ΕΕ έχει συμβάλει στην επίτευξη των οριζόντιων στόχων της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και της δράσης για το κλίμα.

Η τρίτη πρόσκληση –η οποία δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί– θα αφορά στην εκπόνηση μελέτης σχετικά με το εάν η ΚΑΠ συμβάλλει στην ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, με έμφαση στην αγροτική απασχόληση, την ανάπτυξη και τη φτώχεια στις αγροτικές περιοχές.

Μια τέταρτη σύμβαση-πλαίσιο θα ακολουθήσει στη συνέχεια και θα αφορά στις επιπτώσεις της ΚΑΠ σε σχέση με οριζόντια ζητήματα, καθώς και στη σύνθεση των πορισμάτων των προηγούμενων αξιολογήσεων / μελετών. Ορισμένες αλλαγές, βέβαια, μπορεί να έρθουν νωρίτερα από το 2018, καθώς η Επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία απλοποίησης του συνόλου της νομοθεσίας της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένου του πρασινίσματος.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση